DZIŚ

Samo dobro wypływa z wolontariatu

Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego (27.01.2015)

WARSZAWSKIE WIADOMOŚCI

PEŁNOMOCNIK WYJAŚNIA

Marcin Wojdat

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Marcin Wojdat odpowiada na ich pytania.

WARSZAWSKA GALERIA III SEKTORA

Warszawskie pracownie artystyczne (20.01.2015)

KDS | DKDS | FDS | WRP