DZIŚ

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

WARSZAWSKIE WIADOMOŚCI

PEŁNOMOCNIK WYJAŚNIA

Marcin Wojdat

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Marcin Wojdat odpowiada na ich pytania.

WARSZAWSKA GALERIA III SEKTORA

Solidarni z Białorusią (14.04.2014)

KDS | DKDS | FDS | WRP