DZIŚ

Europejski Dzień Bezpieczeństwa ŻywnościDzień Szacunku dla StarszychVII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

WARSZAWSKIE WIADOMOŚCI

PEŁNOMOCNIK WYJAŚNIA

Marcin Wojdat

Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Marcin Wojdat odpowiada na ich pytania.

WARSZAWSKA GALERIA III SEKTORA

Tydzień Obywatelski w obiektywie (11.09.2014)

KDS | DKDS | FDS | WRP

Staże

Staż badawczy (12.09.2014)