Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Dostępność oferty SCWO dla osób ze szczególnymi potrzebami

1

Konsultacje i porady specjalistyczne

Osoby, które chcą skorzystać z konsultacji i porad specjalistycznych kontaktują się z Infolinią SCWO: telefonicznie, e-mailem lub sms-em. 

Osoby pracujące w Infolinii, w trakcie rozmowy lub korespondencji, poznają potrzeby klientów, w tym te związane z dostępnością. Informacje te przekazują konsultantom i doradcom, którzy bezpośrednio udzielają porad.

Dostępność cyfrowa

Informacje o ofercie, w tym o konsultacjach i poradnictwie, znajdują się w serwisie warszawa.ngo.pl, który spełnia standardy WCAG 2.1.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniamy dostęp do tłumacza online polskiego języka migowego (PJM).

Mamy przenośną pętlę indukcyjną dostępną dla wszystkich partnerów. 

Konsultacje są planowane w taki sposób, aby mógł z nich skorzystać każdy. 

Mogą odbywać się:

  • online (z wykorzystaniem komunikatora audiowizualnego),
  • e-mailowo
  • telefonicznie
  • lub osobiście (na życzenie i w sprzyjających warunkach podczas pandemii Covid-19).

Można się z nami skontaktować także poprzez SMS/ MMS pod numerem 501 979 159 (tę formę kontaktu zalecamy głównie osobom Głuchym lub takim, które z innych przyczyn nie mogą korzystać z innych możliwości kontaktu). 

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniamy formę komunikacji dostosowaną do jej potrzeb.

Dostępność architektoniczna

Lokale organizacji-partnerów są niedostępne. 

W razie potrzeby – oferujemy możliwość spotkania poza biurem w miejscach dostępnych architektonicznie lub spotkania online. 

Zapewnimy możliwość udziału w konsultacjach i poradach stacjonarnych z psem asystującym.

2

Seminaria i szkolenia (dotyczy także spotkań Forum Komisji Dialogu Społecznego oraz innych spotkań organizowanych przez SCWO)

Nabór na szkolenia i seminaria oraz pozostałe spotkania odbywa się za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, w którym można także podać informacje o szczególnych potrzebach uczestników w zakresie dostępności. 

Dostępność jest zapewniana zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez osoby, które rejestrują się na wydarzenie (potrzeby zgłaszane są poprzez formularz zgłoszeniowy, a następnie dodatkowo potwierdzane telefonicznie lub poprzez e-mail).

Dostępność cyfrowa

Informacje o szkoleniach, seminariach i innych spotkaniach oraz o naborach na zajęcia są umieszczone w serwisie warszawa.ngo.pl, który spełnia standardy WCAG 2.1.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane także telefoniczne i poprzez sms. 

Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej jest odczytywalny przez urządzenia, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniamy komunikację w formie określonej przez tę osobę. Potrzeby te można zgłaszać poprzez formularz rejestracji na każde z wydarzeń organizowanych przez SCWO.

Zapewniamy obsługę w polskim języku migowym (PJM).

Zapewniamy pętlę indukcyjną dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Zapewniamy materiały szkoleniowe i informacyjne w formie dostępnej.

Dostępność architektoniczna

Szkolenia i seminaria w formie stacjonarnej organizujemy w siedzibie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Lokal wewnątrz jest całkowicie dostępny, włącznie z toaletami.

Lokale pozostałych organizacji-partnerów są niedostępne dla:

  • osób poruszających się na wózkach (schody, wąska winda), 
  • osób z niepełnosprawnością wzroku (schody, ciężkie drzwi, brak oznaczeń w języku braille'a), 
  • Głuchych (domofon, brak oznaczeń dźwiękowych).

Na potrzeby organizacji szkoleń, seminariów i innych spotkań stacjonarnych wynajmujemy pomieszczenia dostępne architektonicznie lub korzystamy z lokali miejskich dostosowanych do szczególnych potrzeb uczestników poszczególnych wydarzeń. 

Część wydarzeń organizujemy online. 

Zapewniamy możliwość udziału w wydarzeniach z psem asystującym.

3

Serwis warszawa.ngo.pl

Serwis warszawa.ngo.pl jest prowadzony z zachowaniem zasad dostępności, strona internetowa jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1 

Publikowane na stronie internetowej teksty oraz pliki elektroniczne są dostępne dla urządzeń, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością wzroku. 

Spotkania, webinary realizowane na żywo, np. poprzez Facebook lub komunikatory typu Zoom, StreamYard, Getresponse, Clickmeeting itp. odbywają się z udziałem tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Nagrania z tych spotkań są publikowane z napisami. 

Publikacje w formacie .pdf są dostępne cyfrowo. 

Publikowane na stronie warszawa.ngo.pl zdjęcia, filmy oraz animacje są opatrzone opisami alternatywnymi lub napisami. Publikowane na stronie teksty i inne materiały elektroniczne są edytowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dostępności cyfrowej. 

Na bieżąco reagujemy na zgłaszane przez użytkowników potrzeby w zakresie dostępności. Uwagi można wysłać na adres: redakcja@portal.ngo.pl

4

Infolinia

Osoby, które chcą skorzystać z oferty SCWO kontaktują się z Infolinią SCWO w formie telefonicznej, e-mail lub sms. 

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniamy komunikację w formie określonej przez tę osobę. 

Osoby, które pracują w Infolinii, w trakcie rozmowy lub korespondencji, poznają potrzeby klientów, w tym te związane z dostępnością. Informacje te przekazują konsultantom i doradcom, którzy bezpośrednio udzielają porad. 

Zapewniamy obsługę w polskim języku migowym (PJM) poprzez dostęp do usługi online tłumacza PJM.

5

Generator wniosków witkac.pl

Generator wniosków witkac.pl jest dostępny zgodnie ze standardem WCAG 2.1.

W serwisie Witkac.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych zapewnionych przez przeglądarkę internetową.

Głównym elementem funkcyjnym służącym do poruszania się po stronie jest klawisz Tab.

W całym serwisie zastosowano dodatkowe obramowanie aktywnych treści. Focus przemieszcza się po wszystkich aktywnych elementach strony takich jak linki czy pola formularzy.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła.

Dostępna jest możliwość powiększenia lub pomniejszenia widoku wyświetlanej strony bez utraty czytelności zamieszczonych treści.

6

Opis dostępności oferty SCWO (pliki pdf i docx)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.