Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać! Piszcie i dzwońcie! ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 22 828 91 23 ・ 9:00-17:00

Masz pytania na temat zakładania albo prowadzenia stowarzyszeń i fundacji? Twoja organizacja zmaga się z problemami, które hamują dalszy rozwój? W SCWO w jasny i przystępny sposób odpowiemy na wszystkie wątpiwości.

Zakres bezpłatnych konsultacji i porad

SCWO oferuje bezpłatne wsparcie konsultacyjne z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej, porady księgowe, prawne oraz inne porady specjalistyczne. Poniżej opisaliśmy przykładowe zagadnienia.

Są to jedynie przykładowe tematy. W miarę możliwości postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej.

Konsultacje ogólne Porady prawne Porady księgowe Inne porady specjalistyczne

Wybrane zagadnienia:

 • zakładanie stowarzyszenia i fundacji
 • rozwiązanie organizacji
 • wypełnianie formularzy do KRS
 • planowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
 • ubieganie się o status OPP
 • wolontariat w NGO
 • pozyskiwanie środków na działania społeczne
 • pisanie projektów i wniosków o dotacje
 • pomoc przy rozliczaniu projektów miejskich
 • samoocena organizacji i ewaluacja działań
 • inne aspekty zakładania i prowadzenia organizacji oraz zarządzania nią.

Wybrane zagadnienia:

 • trudności związane z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zgłaszanie zmian w statucie
 • wyrejestrowanie organizacji
 • ubieganie się o status OPP
 • dostęp do informacji publicznej
 • prawo pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy
 • stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • trudności związane z użytkowaniem lokalu
 • współpraca ze sponsorami
 • problemy prawne w relacjach z darczyńcami
 • współpraca z administracją publiczną.

Wybrane zagadnienia:

 • podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości, plan kont);
 • zasady prowadzenia dokumentacji
 • obowiązki wobec różnych urzędów
 • obowiązki sprawozdawcze organizacji
 • działalność gospodarcza oraz odpłatna działalność pożytku publicznego.

Wiemy, że organizacje zmagają się z różnymi trudnościami. Dlatego SCWO oferuje także możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w zakresach innych niż księgowy i prawny. Przykładowe tematy to:

 • ochrony danych osobowych – RODO
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • marketing
 • promocja
 • fundraising i zdobywanie środków na działalność organizacji
 • prowadzenie sprzedażowych form działalności (działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza),
 • zarządzanie finansami całej organizacji pozarządowej (w szczególności planowanie i realizacja budżetów rocznych
 • prawo autorskie.

To tylko wybrane tematy. Poradnictwo specjalistyczne może być świadczone również w odpowiedzi na nieprzewidziane przez nas, niestandardowe potrzeby organizacji, które wiążą się np. z koniecznością sprawdzenia obowiązkowej dokumentacji, czy pomocą w jej dostosowaniu do zmian w prawie i wymagań ustawowych. porady te będą umawiane indywidualnie, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, po wcześniejszym wywiadzie konsultanta/konsultantki SCWO.

Kto może skorzystać z konsultacji i porad SCWO?

Do skorzystania z konsultacji i porad SCWO zapraszamy:

 • nowo powstałe organizacje działające na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających
 • organizacje z dłuższym stażem działające na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających
 • osoby planujące dopiero założenie organizacji.

Poznaj opinie o konsultacjach i poradach SCWO

Aż 99,4% osób, które skorzystały z porad i konsultacji Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2017 roku zadeklarowało, że ich wiedza wzrosła dzięki tej formie wsparcia. Nasze bezpłatne porady oceniane są jako profesjonalne, przydatne i udzielane w przyjaznej atmosferze.

Zobacz wybrane opinie:

☛ bardzo logiczna i merytoryczna porada, która uporządkowała podjęcie właściwych decyzji dla mojej organizacji

☛ konkretna, rzeczowa, profesjonalna, spójna

☛ rzetelna wiedza, duża życzliwość, otwartość

☛ jestem zadowolona, że jest miejsce, gdzie można przyjść i otrzymać bezpłatną poradę prawną; takie wsparcie jest niezmiernie potrzebne

☛ porada jasna, klarowna, bardzo pomocna.

Jak skorzystać z konsultacji lub porady SCWO?

Konsultacji i porad udzielamy w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

 • telefonicznie
 • mailowo
 • podczas osobistych spotkań (wymagają one wcześniejszego umówienia się).

Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji lub porady, skontaktuj się z sekretariatem Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Zadzwoń do nas: (22) 828 91 23. Napisz do nas: scwo@warszawa.ngo.pl.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Jeśli Twoja sprawa wiąże się z określonym terminem np. złożenia wniosku w konkursie dotacyjnym czy sprawozdania z realizacji zadania, pamiętaj, by zgłosić się odpowiedni wcześnie. Umożliwi to konsultant(k)om i doradcom/doradczyniom rzetelne zapoznanie się z dokumentacją a Tobie – dotrzymanie terminu.

Konsultacje i porady osobiste może umówić także bezpośrednio w organizacjach partnerskich SCWO. Poniżej znajdują się bezpośrednie dane kontaktowe.

Federacja Centrum Szpitalna Stowarzyszenie Klon/Jawor Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) Stowarzyszenie BORIS
 • W celu umówienia osobistej konsultacji w Federacji Centrum Szpitalna dotyczącej zakładania lub prowadzenia organizacji pozarządowej prosimy o kontakt:

a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl

tel. (22) 828 91 28 wew. 104.

 • W celu umówienia osobistej porady księgowej, prawnej lub specjalistycznej w Federacji Centrum Szpitalna prosimy o kontakt z sekretariatem SCWO lub:

a.woldan@szpitalna.ngo.pl

tel. (22) 828 91 28.

Porady odbywają się w indywidualnie ustalanych godzinach w trakcie dyżurów.

Miejsce udzielania konsultacji i porad: siedziba Federacji Centrum Szpitalna ul. Szpitalna 5/5 (Warszawa). Miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

 • W celu umówienia osobistej konsultacji w Stowarzyszeniu Klon/Jawor dotyczącej zakładania lub prowadzenia organizacji pozarządowej prosimy o kontakt:

info@ngo.pl

tel. (22) 828 91 28 wew. 105, 106.

 • W celu umówienia osobistej porady prawnej, księgowej lub specjalistycznej w Stowarzyszeniu Klon/Jawor prosimy o kontakt z sekretariatem SCWO lub:

info@ngo.pl

tel. (22) 828 91 28 wew. 105, 106.

Miejsce udzielania konsultacji i porad: siedziba Stowarzyszenia Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 (Warszawa). Miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

Ogólne konsultacje

 • W celu umówienia osobistej konsultacji w FRSO dotyczącej zakładania lub prowadzenia organizacji pozarządowej prosimy o kontakt:

scwo@frso.pl

tel. (22) 616 33 16.

 • W celu umówienia osobistej porady prawnej, księgowej lub specjalistycznej w FRSO prosimy o kontakt z sekretariatem SCWO lub:

scwo@frso.pl

tel. (22) 616 33 16.

Miejsce udzielania konsultacji i porad: siedziba Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) ul. Kłopotowskiego 6/61 (Warszawa). Lokal jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale prowadzą do niego 2 schodki na klatce. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji w siedzibie organizacji zgłaszającej się po poradę.

 • W celu umówienia osobistej konsultacji w Stowarzyszeniu BORIS dotyczącej zakładania lub prowadzenia organizacji pozarządowej prosimy o kontakt:

tel. (22) 620 31 92, wew. 11 lub 12.

 • W celu umówienia osobistej porady księgowej, prawnej lub specjalistycznej w Stowarzyszeniu BORIS prosimy o kontakt z sekretariatem SCWO lub:

tel. (22) 620 31 92, wew. 11 lub 12.

Porady odbywają się w indywidualnie ustalanych godzinach w trakcie dyżurów.

Miejsce udzielania konsultacji i porad: siedziba Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6 (Warszawa). Miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

Dane osobowe

Podstawą skorzystania z konsultacji lub porady SCWO jest podanie informacji o tym, komu porada jest udzielana.

Konieczność zbierania danych wynika z umowy dotacyjnej z m.st. Warszawą, które współfinansuje Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dzięki temu świadczone przez nas porady są całkowicie bezpłatne. Zapewniamy, że przetwarzane przez nas dane osobowe są należycie zabezpieczone. Treść pytań oraz naszych odpowiedzi pozostaje poufna i nikomu ich nie udostępniamy.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych osób korzystających ze wsparcia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) można się zapoznać tutaj: warszawa.ngo.pl/scwo/klauzula-informacyjna-dotyczaca-danych-osobowych.


O SCWO

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.