Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Bez żadnych opłat. Także przed założeniem NGO.

1

O bezpłatnych konsultacjach i poradach dla NGO

Zastanawiasz się, jak założyć fundację albo stowarzyszenie? Masz pytania na temat prowadzenia organizacji pozarządowej? Szukasz porady prawnej albo księgowej dla swojej NGO? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad SCWO.

SCWO oferuje bezpłatne wsparcie konsultacyjne z zakresu zakładania i prowadzenia fundacji/stowarzyszenia, porady księgowe, prawne oraz inne porady specjalistyczne dla organizacji pozarządowych. Poniżej opisaliśmy przykładowe zagadnienia.

Konsultacje ogólne dla NGO Porady prawne dla NGO Porady księgowe dla NGO Inne porady specjalistyczne dla NGO

Wybrane zagadnienia:

 • jak założyć stowarzyszenie
 • jak założyć fundację
 • jak rozwiązać organizację pozarządową
 • jak wypełnić formularze do KRS
 • jak zaplanować i prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego 
 • jak zaplanować i prowadzić działalność gospodarczą w NGO
 • jak ubiegać się o status OPP
 • jak współpracować z wolontariuszami i wolontariuszkami w NGO
 • jak pozyskiwać środki na działania społeczne
 • jak napisać projekt i wniosek o dotację
 • jak napisać sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
 • jak dokonać samooceny organizacji i ewaluacji działań
 • inne aspekty zakładania i prowadzenia organizacji oraz zarządzania nią.

Wybrane zagadnienia:

 • trudności związane z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • jak zgłosić zmiany w statucie
 • jak wyrejestrować organizację pozarządową
 • jak uzyskać status OPP
 • jak uzyskać dostęp do informacji publicznej
 • prawo pracy i obowiązki NGO jako pracodawcy
 • stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • trudności związane z użytkowaniem lokalu
 • współpraca ze sponsorami
 • problemy prawne w relacjach z darczyńcami
 • współpraca z administracją publiczną.

Wybrane zagadnienia:

 • podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości w NGO, plan kont w NGO)
 • zasady prowadzenia dokumentacji w fundacji i stowarzyszeniu
 • obowiązki NGO wobec różnych urzędów
 • obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowe
 • działalność gospodarcza organizacji pozarządowej
 • odpłatna działalność pożytku publicznego.

Wiemy, że organizacje zmagają się z różnymi trudnościami. Dlatego SCWO oferuje także możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w zakresach innych niż księgowy i prawny. Przykładowe tematy to:

 • ochrony danych osobowych – RODO w NGO
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy w organizacji pozarządowej
 • marketing w NGO
 • promocja w organizacji pozarządowej
 • fundraising i zdobywanie środków na działalność organizacji fundacji/stowarzyszenia
 • prowadzenie sprzedażowych form działalności (działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej)
 • zarządzanie finansami całej organizacji pozarządowej (w szczególności planowanie i realizacja budżetów rocznych
 • prawo autorskie.

To tylko wybrane tematy. Poradnictwo specjalistyczne może być świadczone również w odpowiedzi na nieprzewidziane przez nas, niestandardowe potrzeby organizacji, które wiążą się np. z koniecznością sprawdzenia obowiązkowej dokumentacji, czy pomocą w jej dostosowaniu do zmian w prawie i wymagań ustawowych. porady te będą umawiane indywidualnie, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, po wcześniejszym wywiadzie konsultanta/konsultantki SCWO.

Są to jedynie przykładowe tematy. W miarę możliwości postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej.

2

Kto może skorzystać z konsultacji i porad SCWO?

Do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad dla NGO zapraszamy wszystkie fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających:

 • nowo powstałe organizacje pozarządowe
 • organizacje pozarządowe z dłuższym stażem

Z konsultacji i porad mogą także skorzystać osoby planujące dopiero założenie fundacji lub stowarzyszenia.

Konsultacje i porady SCWO są całkowicie bezpłatne.

3

Poznaj opinie o konsultacjach i poradach SCWO

Aż 99,6% osób, które skorzystały z porad i konsultacji Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2018 roku zadeklarowało, że ich wiedza wzrosła dzięki tej formie wsparcia. Nasze bezpłatne porady dla NGO oceniane są jako profesjonalne, przydatne i udzielane w przyjaznej atmosferze.

Zobacz wybrane opinie:

☛ bardzo logiczna i merytoryczna porada, która uporządkowała podjęcie właściwych decyzji dla mojej organizacji

☛ porada jasna, klarowna, bardzo pomocna

☛ doradca niezwykle uprzejmy, kompetentny, jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni za pomoc

☛ jestem zadowolona, że jest miejsce, gdzie można przyjść i otrzymać bezpłatną poradę prawną; takie wsparcie jest niezmiernie potrzebne.

4

Oferta SCWO w czasie pandemii

W związku z pandemią koronawirusa Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) wszystkie działania, w tym konsultacje specjalistyczne prowadzi online.

Dowiedz się więcej >

5

Jak skorzystać z konsultacji lub porady SCWO?

Konsultacji i porad dla NGO udzielamy w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

 • telefonicznie
 • mailowo
 • podczas osobistych spotkań (wymagają one wcześniejszego umówienia się).

Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji lub porady dla NGO w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

Na telefony i maile czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Konsultacji i porad dla NGO udzielamy w siedzibach organizacji partnerskich SCWO: Federacji Centrum Szpitalna i Stowarzyszenia Klon/Jawor (ul. Szpitalna 5/5), Stowarzyszenia BORIS (ul. Warecka 4/6) oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (ul. Kłopotowskiego 6/61). 

Siedziby nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

Jeśli Twoja sprawa wiąże się z określonym terminem np. złożenia wniosku w konkursie dotacyjnym czy sprawozdania z realizacji zadania, pamiętaj, by zgłosić się odpowiednio wcześnie. Umożliwi to konsultant(k)om i doradcom/doradczyniom rzetelne zapoznanie się z dokumentacją a Tobie – dotrzymanie terminu.

6

Dane osobowe

Podstawą skorzystania z konsultacji lub porady SCWO jest podanie informacji o tym, komu porada jest udzielana.

Konieczność zbierania danych wynika z umowy dotacyjnej z m.st. Warszawą, które współfinansuje Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dzięki temu świadczone przez nas porady są całkowicie bezpłatne. Zapewniamy, że przetwarzane przez nas dane osobowe są należycie zabezpieczone. Treść pytań oraz naszych odpowiedzi pozostaje poufna i nikomu ich nie udostępniamy.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych osób korzystających ze wsparcia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) można się zapoznać tutaj: warszawa.ngo.pl/scwo/klauzula-informacyjna-dotyczaca-danych-osobowych.

7

O SCWO

​Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Zobacz materiały wideo SCWO: Youtube SCWO.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.