Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Bez żadnych opłat. Także przed założeniem NGO.

Masz pytania na temat zakładania albo prowadzenia stowarzyszeń i fundacji? Twoja organizacja zmaga się z problemami, które hamują dalszy rozwój? Skorzystaj z konsultacji i porad SCWO.

Zakres bezpłatnych konsultacji i porad

SCWO oferuje bezpłatne wsparcie konsultacyjne z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej, porady księgowe, prawne oraz inne porady specjalistyczne. Poniżej opisaliśmy przykładowe zagadnienia.

Są to jedynie przykładowe tematy. W miarę możliwości postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej.

Konsultacje ogólne Porady prawne Porady księgowe Inne porady specjalistyczne

Wybrane zagadnienia:

 • zakładanie stowarzyszenia i fundacji
 • rozwiązanie organizacji
 • wypełnianie formularzy do KRS
 • planowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
 • ubieganie się o status OPP
 • wolontariat w NGO
 • pozyskiwanie środków na działania społeczne
 • pisanie projektów i wniosków o dotacje
 • pomoc przy rozliczaniu projektów miejskich
 • samoocena organizacji i ewaluacja działań
 • inne aspekty zakładania i prowadzenia organizacji oraz zarządzania nią.

Wybrane zagadnienia:

 • trudności związane z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zgłaszanie zmian w statucie
 • wyrejestrowanie organizacji
 • ubieganie się o status OPP
 • dostęp do informacji publicznej
 • prawo pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy
 • stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • trudności związane z użytkowaniem lokalu
 • współpraca ze sponsorami
 • problemy prawne w relacjach z darczyńcami
 • współpraca z administracją publiczną.

Wybrane zagadnienia:

 • podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości, plan kont);
 • zasady prowadzenia dokumentacji
 • obowiązki wobec różnych urzędów
 • obowiązki sprawozdawcze organizacji
 • działalność gospodarcza oraz odpłatna działalność pożytku publicznego.

Wiemy, że organizacje zmagają się z różnymi trudnościami. Dlatego SCWO oferuje także możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w zakresach innych niż księgowy i prawny. Przykładowe tematy to:

 • ochrony danych osobowych – RODO
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • marketing
 • promocja
 • fundraising i zdobywanie środków na działalność organizacji
 • prowadzenie sprzedażowych form działalności (działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza),
 • zarządzanie finansami całej organizacji pozarządowej (w szczególności planowanie i realizacja budżetów rocznych
 • prawo autorskie.

To tylko wybrane tematy. Poradnictwo specjalistyczne może być świadczone również w odpowiedzi na nieprzewidziane przez nas, niestandardowe potrzeby organizacji, które wiążą się np. z koniecznością sprawdzenia obowiązkowej dokumentacji, czy pomocą w jej dostosowaniu do zmian w prawie i wymagań ustawowych. porady te będą umawiane indywidualnie, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, po wcześniejszym wywiadzie konsultanta/konsultantki SCWO.

Kto może skorzystać z konsultacji i porad SCWO?

Do skorzystania z konsultacji i porad SCWO zapraszamy:

 • nowo powstałe organizacje działające na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających
 • organizacje z dłuższym stażem działające na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających
 • osoby planujące dopiero założenie organizacji.

Konsultacje i porady SCWO są całkowicie bezpłatne.

Poznaj opinie o konsultacjach i poradach SCWO

Aż 99,6% osób, które skorzystały z porad i konsultacji Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2018 roku zadeklarowało, że ich wiedza wzrosła dzięki tej formie wsparcia. Nasze bezpłatne porady oceniane są jako profesjonalne, przydatne i udzielane w przyjaznej atmosferze.

Zobacz wybrane opinie:

☛ bardzo logiczna i merytoryczna porada, która uporządkowała podjęcie właściwych decyzji dla mojej organizacji

☛ porada jasna, klarowna, bardzo pomocna

☛ doradca niezwykle uprzejmy, kompetentny, jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni za pomoc

☛ jestem zadowolona, że jest miejsce, gdzie można przyjść i otrzymać bezpłatną poradę prawną; takie wsparcie jest niezmiernie potrzebne.

Jak skorzystać z konsultacji lub porady SCWO?

Konsultacji i porad udzielamy w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

 • telefonicznie
 • mailowo
 • podczas osobistych spotkań (wymagają one wcześniejszego umówienia się).

Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji lub porady w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

 • napisz: scwo@warszawa.ngo.pl
 • zadzwoń: (22) 828 91 23.

Na telefony i maile czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Konsultacji i porad udzielamy w siedzibach organizacji partnerskich SCWO: Federacji Centrum Szpitalna i Stowarzyszenia Klon/Jawor (ul. Szpitalna 5/5), Stowarzyszenia BORIS (ul. Warecka 4/6) oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (ul. Kłopotowskiego 6/61). Siedziby nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

Jeśli Twoja sprawa wiąże się z określonym terminem np. złożenia wniosku w konkursie dotacyjnym czy sprawozdania z realizacji zadania, pamiętaj, by zgłosić się odpowiednio wcześnie. Umożliwi to konsultant(k)om i doradcom/doradczyniom rzetelne zapoznanie się z dokumentacją a Tobie – dotrzymanie terminu.

Dane osobowe

Podstawą skorzystania z konsultacji lub porady SCWO jest podanie informacji o tym, komu porada jest udzielana.

Konieczność zbierania danych wynika z umowy dotacyjnej z m.st. Warszawą, które współfinansuje Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dzięki temu świadczone przez nas porady są całkowicie bezpłatne. Zapewniamy, że przetwarzane przez nas dane osobowe są należycie zabezpieczone. Treść pytań oraz naszych odpowiedzi pozostaje poufna i nikomu ich nie udostępniamy.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych osób korzystających ze wsparcia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) można się zapoznać tutaj: warszawa.ngo.pl/scwo/klauzula-informacyjna-dotyczaca-danych-osobowych.


O SCWO

​Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.