Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1

Dbamy o Twoje dane osobowe

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób korzystających ze wsparcia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO)

2

W jakim celu zbieramy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ korzysta Pan/Pani z oferty wsparcia dla organizacji pozarządowych „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 2021-2024” (SCWO) dofinansowanej ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Oferta ta jest realizowana jako zadanie publiczne zlecone organizacjom pozarządowym. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega  kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu  - dlatego w celu skorzystania z usług w ramach oferty SCWO podanie danych jest niezbędne. 

Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny - imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa i siedziba organizacji (jeśli istnieje). 

Aby móc sprawnie udzielać wsparcia organizacjom, prowadzimy działania informacyjne, polegające na wysyłce mailingu z ofertą wsparcia realizowanego przez SCWO. W ramach tych działań przetwarzamy Pani/Pana adres e-mail.

3

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).  

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest  prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegający na konieczności dokumentowania i rozliczania działań projektowych i statutowych oraz działaniach informacyjnych realizowanych poprzez wysyłkę informacji o wydarzeniach.

4

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Oferta jest realizowana wspólnie przez cztery organizacje pozarządowe, które jednocześnie są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych:

  • Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (Warszawa 00-040 ul. Warecka 4/6,  nr KRS: 0000149445) – Administrator Wiodący.
  • Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna (Warszawa 00-031 ul. Szpitalna 5 lok. 5,  nr KRS: 0000139446)
  • Stowarzyszenie KLON/JAWOR  (Warszawa 00-031 ul. Szpitalna 5 lok. 5,  nr KRS: 0000031549)
  • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Warszawa 03-717 ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60,  nr KRS: 0000153951)

Dane osobowe są zbierane przez organizację, z której wsparcia bezpośrednio Pani/Pan korzysta, a następnie są wprowadzane do jednej bazy projektu (CiviCRM) prowadzonej przez Administratora Wiodącego.

Inspektorem Ochrony Danych u Administratora Wiodącego jest pani Justyna Bułdys, e-mail: iod@boris.org.pl, która jest osobą właściwą do kontaktu w sprawie Pani/Pana danych osobowych.

5

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana danych osobowe są przetwarzane w celu realizacji projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 2021 – 2024 (SCWO), który zakłada m.in.:

  • wsparcie szkoleniowe w postaci webinariów , w związku z czym dane są udostępniane firmie odpowiedzialnej za obsługę techniczną.
  • firmie prowadzącej obsługę techniczną bazy CiviCRM. 

W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych ma również Miasto Stołeczne Warszawa. 

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.

6

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2030 r. (taki jest wymóg realizacji zadania publicznego zapisany w umowie z m.st Warszawa).

W przypadku wysyłki informacji o wydarzeniach, dane e-mailowe będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: iod@boris.org.pl .

7

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora Wiodącego lub Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
8

Pozostałe informacje

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z umowy z Miastem Stołecznym Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym


Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.