Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje pracę na rzecz np. organizacji pozarządowej. Tutaj przeczytasz o tym, kto może być wolontariuszem w Twojej organizacji i jak rozpocząć współpracę z wolontariuszem. A także dowiesz się, jak zostać wolontariuszem/wolontariuszką w Warszawie.

1

Jak zaangażować wolontariusza/wolontariuszkę do działań swojej organizacji?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje pracę na rzecz np. organizacji pozarządowej. Tutaj przeczytasz o tym, kto może być wolontariuszem w Twojej organizacji i jak rozpocząć współpracę z wolontariuszem.

Jak zaangażować wolontariusza do działań swojej organizacji?

Sprawdź jakie masz obowiązki wobec wolontariusza/wolontariuszki

Przed rozpoczęciem współpracy z wolontariuszem/wolontariuszką przygotuj porozumienie o współpracy, w którym określicie warunki, przedmiot i zakres współpracy. Sprawdź, kiedy taka umowa powinna być pisemna. O czym jeszcze musisz pamiętać? Przeczytaj w artykule poniżej.

Obowiązki wobec wolnotariuszy/wolontariuszek >

Umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami >

Wolontariusz miał wypadek – czy ZUS przyzna mu odszkodowanie? >

2

Jak zostać wolontariuszem/wolontariuszką w Warszawie?

Kto może zostać wolontariuszem/wolonatriuszką?

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek i doświadczenie. Aby zostać wolontariuszem należy:

  • wybrać rodzaj wolontariatu według zainteresowań i możliwości;
  • nawiązać kontakt z instytucją lub organizacją, zatrudniającą wolontariuszy;
  • poznać obowiązki, jakich trzeba będzie się podjąć w ramach oferty, oraz zapoznać z ewentualnymi dodatkowymi wymogami.

Gdzie można pracować jako wolontariusz/wolontariuszka?

Zasady korzystania z wolontariatu i świadczenia usług wolontariackich określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa ta umożliwia wolontariuszom działanie nie tylko na rzecz organizacji pozarządowych i kościelnych, ale również na rzecz organów administracji publicznej i jednostek podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych. Dlatego też coraz więcej ministerstw oraz urzędów miast i powiatów korzysta z pomocy wolontariuszy i wolontariuszek i przygotowuje dla nich specjalną ofertę.

OFERTY dla wolontariuszy/wolontariuszek

Oferty organizacji warszawskich poszukujących wolontariuszy można znaleźć w serwisie warszawa.ngo.pl - Ogłoszenia - Organizacja szuka wolontariusza, wolontariuszki.

Oferty skierowane do wolontariuszy i wolontariuszek w organizacjach i instytucjach w Warszawie można znaleźć także na stronie miejskiego programu wolontarystycznego:Ochotnicy warszawscy.

Młodzież

Młodzież i dzieci mogą udzielać się  w szkolnych kołach wolontariatu, w organizacjach pozarządowych, a także w instytucjach publicznych, jak np. domy kultury, muzea, świetlice środowiskowe. 

Ze względu na przepisy prawa kandydaci na wolontariuszy, którzy nie ukończyli 18. roku życia  stanowią szczególną grupę. Uwzględniając przepisy dotyczące zdolności do czynności prawnych, niepełnoletni wolontariusze dzielą się na dwie grupy wiekowe:

poniżej 13. roku życia – młodzież, udzielająca się  w szkolnych kołach wolontariatu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoba, która nie ukończyła 13. roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych. Porozumienie wolontariackie (umowę) w imieniu takiej osoby podpisuje jej lub jego opiekun ustawowy;

od 13. do 18. roku życia –  zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie osiągnęła pełnoletniości ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Dlatego konieczną częścią porozumienia wolontariackiego jest oświadczenie opiekuna ustawowego, który wyraża zgodę na jego zawarcie. Bez zgody opiekuna porozumienie nie jest prawomocne.

Szkolny wolontariat

W większości warszawskich szkół działają szkolne koła wolontariatu. Zaangażowanie się w szkolny wolontariat nie oznacza działań jedynie na rzecz szkoły. Szkoła może bowiem nawiązać porozumienie z różnymi instytucjami, w których mogą się udzielać wolontariusze. Wówczas uczniowie, mimo iż pracują dla innych instytucji i robią to na ich terenie, nadal pozostają wolontariuszami szkolnego koła. To szkoła zawiera porozumienie o współpracy z określoną instytucją, a dyrektor szkoły podpisuje z wolontariuszami porozumienie, określające m.in. miejsce ich działania.

Chętni do zaangażowania się w szkolny wolontariat wszelkie informacje uzyskują w danej placówce szkolnej.

Seniorzy

Seniorzy, którzy chcieliby znaleźć w Warszawie wolontariat dostosowany do swoich potrzeb, czasu i możliwości, mogą się zgłosić do miejsc, zajmujących się organizowaniem wolontariatu dla osób starszych. Punkty obsługiwane są przez seniorów-wolontariuszy:

  • Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców; ul. Woronicza 44a – dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 13-15; przed wiyztą warto zadzwonić pod numer 22 443 67 71 lub napisać maila: wolontariat.mokotow@gmail.com;
  • PACA 40; Praga Południe, ul. Paca 40 – dyżury w każdy wtorek w godzinach 15-18; rzed wiyztą warto zadzwonić pod numer  22 126 26 18 lub napisać maila: paca40@cal.org.pl; http://centrumpaca.pl/
  • MAL we Włochach, ul. Rejonowa 6/8 – dyżury w każdą środę w godzinach 14-16; przed wiyztą warto zadzwonić pod numer 22 115 11 05;
  • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, ul. Nowolipie 25B – dyżury w każdy poniedziałek i środę w godzinach 12-16; przed wizytą warto zadzwonić pod numer 723 244 421 lub napisać maila: wolontariat@camnowolipie.pl
  • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, ul. Nowolipki 9b, tel. 22 635 27 73, http://wolontariat.org.pl, https://wolontariat.waw.pl

Przykładowe organizacje i instytucje, współpracujących z wolontariuszami-seniorami: 

Wolontariat w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

W niektórych instytucjach od wolontariuszy wymaga się spełnienia dodatkowych warunków. Należą do nich rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Warunkiem niezbędnym do świadczenia usług wolontariackich jest tam:

  • ukończenie 18. roku życia;

  • przedstawienie zaświadczenia o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym(ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym). W tym celu należy założyć konto w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w tym rejestrze.

Osoby, zainteresowane wolontariatem w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka, potrzebne informacje znajdą pod adresem: https://fpmw.pl/chce-pomoc/wolontariat/

3

Infografika: Wolontariuszu, wolontariuszko, pamiętaj!

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.