Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

W 2021 r. Rada m.st Warszawy przyjęła Program rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi do 2025 r. Program wzmacnia organizacje, ale także pomaga w osiągnięciu celów Strategii #Warszawa2030. Ze względu na kluczową rolę organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, edukacji, kultury i innych dziedzin, Program jest powiązany i służy realizacji celów innych miejskich dokumentów strategicznych. Przedstawiamy je tutaj.

1

Strategia #Warszawa2030

"Strategia #Warszawa2030" jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunek rozwoju miasta. Definiuje wizję, cele strategiczne oraz cele operacyjne. Strategia jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli różnego typu organizacji oraz Urzędu m.st. Warszawy.

"Strategia #Warszawa2030" została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy 10 maja 2018 roku.

Strategia #Warszawa2030 >

Programy wykonawcze

Programy to dokumenty wykonawcze, które określają, w jaki sposób mają być realizowane cele operacyjne wskazane w "Strategii #Warszawa2030". Wraz z politykami oraz innymi dokumentami zaliczają się do dokumentów programujących rozwój Warszawy.

2

Polityki i inne dokumenty

Polityki to dokumenty kierunkowe stanowiące deklarację zasad i wartości oraz wyrażające sposób myślenia o danej dziedzinie czy aspekcie funkcjonowania miasta. Odnoszą się do sposobu działania oraz wskazują najważniejsze zagadnienia w danej dziedzinie. Polityki uszczegóławiają cele wynikające ze strategii, a zapisy w nich zawarte muszą być uwzględniane w programach wykonawczych. Sama polityka nie jest dokumentem wykonawczym, zatem nie prowadzi wprost do realizacji konkretnych projektów.

3

Inne dokumenty programujące rozwój miasta

Dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań międzynarodowych stolicy.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.