Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Sposoby na sprawniejsze i skuteczniejsze działanie.

1

O seminariach i szkoleniach dla organizacji

Chcesz, by Twoja organizacja działała jeszcze sprawniej i skuteczniej? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach lub seminariach dla NGO i skorzystaj z eksperckiej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową.

Seminaria dla warszawskich fundacji i stowarzyszeń SCWO to krótsze spotkania tematyczne (trwające ok. 3 godzin), dostępne dla większej liczby osób jednorazowo niż szkolenia. Zazwyczaj składają się z części teoretycznej i dyskusji.

Szkolenia dla warszawskich fundacji i stowarzyszeń SCWO trwają zazwyczaj 8 godzin i oferują bardziej pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej. Szkolenia mają formę warsztatową, dzięki czemu osoby uczestniczące mogą od razu przećwiczyć zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wszystkie szkolenia i seminaria dla NGO w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych są bezpłatne. Na każde wydarzenie SCWO obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

2

Czego dotyczą szkolenia i seminaria dla NGO?

Dzięki bezpłatnym szkoleniom i seminariom dla NGO uzyskasz aktualną wiedzę na najważniejsze tematy związane z prowadzeniem organizacji pozarządowej: obowiązków NGO, fundraisingu i pozyskiwania funduszy dla organizacji, pisania wniosków i przygotowania projektów, promocji w NGO.

Bezpłatne seminaria i szkolenia dla warszawskich NGO dotyczą różnych aspektów zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych.

Tematy poszczególnych seminariów i szkoleń wynikają m.in. z potrzeb zgłaszanych przez organizacje, zmian w obowiązujących przepisach, procedurach konkursowych. Przykładowe tematy to:

 • Współpraca finansowa i pozafinansowa organizacji pozarządowych i Urzędu m.st. Warszawy
 • Ciała dialogu społecznego w Warszawie (m.in. KDS, WRDPP, FKDS)
 • Udział NGO w tworzeniu polityk publicznych, narzędzia konsultacji, zasady partycypacji
 • Otwarte konkursy ofert dla NGO, małe dotacje, własna inicjatywa: procedury ubiegania się, realizacja, rozliczenia
 • Finansowanie działań organizacji pozarządowej: możliwe źródła finansowania, niezależność finansowa organizacji, ekonomizacja działalności organizacji, odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza, udział w przetargach
 • Pozyskiwanie środków na działalność fundacji i stowarzyszeń (w tym małe dotacje, tryb konkursowy oraz składanie projektów z własnej inicjatywy)
 • Budżetowanie i księgowość w NGO
 • Sprawozdawczość organizacji pozarządowej
 • Prawne aspekty funkcjonowania NGO: zakładanie organizacji pozarządowej, dostosowanie się NGO do obowiązujących przepisów, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych dla organizacji pozarządowych, standard formalno-prawny działania organizacji pozarządowych
 • Zarządzanie organizacją pozarządową: planowanie strategiczne, budowanie zespołu, budowanie relacji z otoczeniem, współpraca organizacji pozarządowych z biznesem
 • Media społecznościowe w promocji NGO.
3

Jak wziać udział w szkoleniu albo seminarium SCWO?

Na każde seminarium i szkolenie jest prowadzony otwarty nabór. Udział w seminariach i szkoleniach SCWO wymaga wypełnienia każdorazowo formularza rejestracyjnego. 

Informacje o aktualnych naborach znajdziesz na: warszawa.ngo.pl.

Masz pytania na temat najbliższych seminariów, szkoleń i innych działań Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych? Skontaktuj się z nami:

4

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń i seminariów SCWO?

W Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych od lat przekazujemy warszawskim fundacjom i stowarzyszeniom wiedzę, jak funkcjonować jeszcze lepiej i skuteczniej. W 2018 r. przeprowadziliśmy 65 szkoleń i seminariów dla NGO, z których skorzystało prawie 1000 osób.

Czym wyróżniają się szkolenia i seminaria dla organizacji pozarządowych SCWO?

✔ Seminaria i szkolenia SCWO prowadzą specjaliści i specjalistki w swoich dziedzinach, którzy i które dobrze znają środowisko i realia pracy fundacji i stowarzyszeń.

✔ Tematykę seminariów i szkoleń dla NGO dostosowujemy do potrzeb zgłaszanych nam przez organizacje pozarządowe, z którymi na co dzień mamy kontakt.

✔ Tematyka seminariów i szkoleń dla NGO jest powiązana z kalendarzem warszawskich organizacji pozarządowych. Dlatego jesienią znajdziecie u nas wydarzenia związane z konkursami dotacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, a na początku roku – z rozliczeniami dotacji. Pamiętamy tez o terminach sprawozdawczych organizacji i w odpowiednim czasie poświęcamy im część seminariów i szkoleń.

✔ Seminaria i szkolenia SCWO dla organizacji pozarządowych są całkowicie bezpłatne.

5

Opinie na temat seminariów i szkoleń SCWO

Bezpłatne seminaria i szkolenia dla NGO Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych są wysoko oceniane. Zobacz, na jakie aspekty uwagę zwrócili uczestnicy/zwróciły uczestniczki naszych wydarzeń:

☛ praktyczna wiedza

☛ aktualne informacje

☛ wskazówki oparte na doświadczeniu

☛ profesjonalny przekaz

☛ odpowiedzi na pytania uczestników i uczestniczek związane z tematem

☛ wymiana doświadczeń.

6

Rozwijaj swoją organizację z SCWO

​​Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. 

Zobacz materiały wideo SCWO: Youtube SCWO.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.