Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Chcesz rozpocząć formalną działalność społeczną? Mieszkasz w Warszawie? Podpowiemy, jak założyć stowarzyszenie lub fundację w stolicy.

1

Podstawowe informacje [film]

Obejrzyj pozostałe materiały wideo dotyczące prowadzenia organizacji pozarządowej. Obejrzyj >

2

Formy działalności społecznej

Osoby działające społecznie mogą to robić jako:

Fundacje – zarejestrowane w KRS.

Stowarzyszenia – zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Rady rodziców – czyli przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły, wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z radą pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z radami rodziców innych szkół. Zasady tworzenia rady rodziców uchwalają rodzice uczniów danej szkoły. Rada rodziców sama uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Aby wspierać działalność statutową szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy powinien określać regulamin rady rodziców. Więcej informacji o tej formie działalności społecznej można znaleźć m.in. na stronie Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Komitety społeczne – czyli grupy, zespoły ludzi, którzy organizują się po to, aby zrealizować określony cel (np. wybudować wodociąg lub zebrać pieniądze na pomoc dla chorej osoby). Nie ma szczegółowych przepisów, które dotyczyłyby zakładania komitetów społecznych. Niektóre organizacje powstając przyjmują taką nazwę, ale działają jako stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (np. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa). Istnieją też komitety organizowane do przeprowadzenia zbiórki publicznej na określony cel.

Kluby sportowe – działające jako stowarzyszenia i nieprowadzące działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie zwykłe – zgłaszane do starosty.

Grupy nieformalne – często prowadzenie działalności społecznej rozpoczyna się od utworzenia grupy nieformalnej, której działalność nie jest nigdzie rejestrowana. Może to być na przykład kilku miłośników filmu animowanego, którzy organizują mały, otwarty pokaz filmów animowanych i okazuje się on sukcesem. Powstaje pomysł, by rozwinąć tę działalność, zwłaszcza, że na pokazie zjawili się inni entuzjaści tej dziedziny. I to może być już tylko krok od sformalizowania tej działalności, ponieważ łatwiej jest prowadzić pewne działania (np. zbierać pieniądze na zorganizowanie kolejnego przeglądu filmów) jako zarejestrowane stowarzyszenie.

3

Rejestracja fundacji lub stowarzyszenia

Najwięcej możliwości daje działanie w formie zarejestrowanego stowarzyszenia lub fundacji. Zanim podejmie się decyzje, która z nich jest dla nas odpowiednie, warto przeczytać: Jak rozpocząć działalność społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja, po co rejestracja?

Po dokonaniu wyboru warto zapoznać się z poradami: Jak założyć fundację? Jak założyć stowarzyszenie?

W Warszawie organizacje rejestruje się w dwóch oddziałach KRS:

  • W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
  • W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

Przed zgłoszeniem wniosku o rejestrację warto zapoznać się z informacją: Jak rejestruje się organizację w KRS?

Formularze potrzebne do rejestracji dostępne są:

Nie ma obowiązku używania oryginalnych, barwnych formularzy. Możemy też użyć formularzy, które skserujemy lub wydrukujemy, np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

4

Co po rejestracji?

Zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje zyskują osobowość prawną, co daje im między innymi prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki lokalnej (np. przez udział w konsultacjach) oraz prawo do starania się o pieniądze publiczne i prywatne na realizację swoich i działań, a także możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy.

Zarejestrowanie organizacji pozarządowej przede wszystkim sprawia, że uzyskujemy osobowość prawną, co daje nam prawo m.in. do:

„Realizacji zadań publicznych”, czyli realizowania projektów, które służą dobru społecznemu i które są w całości lub częściowo finansowane z pieniędzy publicznych samorządowych i rządowych,

Starania się dofinansowanie swoich działań (projektów) w innych konkursach dotacyjnych lub grantowych (np. ze środków europejskich, od fundacji prywatnych),

Otrzymywania darowizn od osób prywatnych i firm, które mogą odliczyć to sobie od podstawy opodatkowania,

Zwolnienia z płacenia podatku dochodowego – w określonych zakresach,

Prawo do tworzenia reprezentacji danej grupy czy społeczności, np. bycia członkiem federacji, co wzmacnia głos, opinię, stanowisko w wielu sprawach,

Prawo do uczestniczenia w kształtowaniu polityki lokalnej poprzez konsultowania aktów prawnych, w tym aktów prawa lokalnego w określonych zakresach, np. miejscowych planów rozwoju, Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innych dokumentów dotyczących spraw społecznych,

Korzystania z pomocy wolontariuszy,

Prowadzenia tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego, co – bez zarejestrowania się jako przedsiębiorca, tj. bez zarejestrowania działalności gospodarczej – umożliwia, na określonych warunkach, sprzedaż usług i towarów,

Prowadzenia działalności gospodarczej (po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców),

Zatrudniania pracowników,

Starania się o status organizacji pożytku publicznego (OPP), który daje prawo do ubiegania się o 1% podatku dochodowego, płaconego przez osoby prywatne,

W wielu samorządach: korzystania z różnych przywilejów: np. bezpłatnych szkoleń, doradztwa, preferencyjnych stawek za wynajem lokali, wsparcia technicznego.

5

Pakiet startowy


Masz pytania dotyczące zakładania albo prowadzenia organizacji? Chcesz skonsultować statut? Dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne w KRS-ie? Skorzystaj z bezpłatnych porad Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

☎ (22) 828 91 23

✉ scwo@warszawa.ngo.pl.

Więcej informacji: warszawa.ngo.pl/scwo.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.