Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Chcesz rozpocząć formalną działalność społeczną? Mieszkasz w Warszawie? Podpowiemy, jak założyć stowarzyszenie lub fundację w stolicy.

1

Podstawowe informacje [film]

Obejrzyj pozostałe materiały wideo dotyczące prowadzenia organizacji pozarządowej. Obejrzyj >

2

Formy działalności społecznej

Osoby działające społecznie mogą to robić jako:

Fundacje – jedna lub kilka osób (fundator lub fundatorzy) tworzy fundację, która ma realizować cele społeczne i która posiada przynajmniej jeden organ władzy: zarząd. Wszystkie fundacje rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Stowarzyszenia – co najmniej siedem osób tworzy stowarzyszenie, które może realizować różne cele wskazane przez założycieli w statucie; stowarzyszenia mają trzy organy władzy: walne zebranie członków, zarząd i komisję rewizyjną. Rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Stowarzyszenie zwykłe – uproszczona forma stowarzyszenia, do założenia której wystarczą trzy osoby, wybierające spośród siebie przedstawiciela i tworzące regulamin. Rejestrują się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy. Ewidencję prowadzi Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich. Szczegółowe informacje jak założyć stowarzyszenie zwykle (także wzory dokumentów) można znaleźć na stronie: https://warszawa19115.pl/-/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-stowarzyszen-zwyklych 

Kluby sportowe – stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe – działają podobnie jak stowarzyszenia zarejestrowane w KRS: muszą mieć najmniej siedmiu założycieli, realizują cele sportowe, które są zapisane w statucie; mają trzy organy władzy: walne zebranie członków, zarząd i komisję rewizyjną. Rejestrują się w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy. Nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Więcej praktycznych informacji nt. zakładania klubu można znaleźć na stronach urzędu miasta: 

Rady rodziców – czyli przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły, wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z radą pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z radami rodziców innych szkół. Zasady tworzenia rady rodziców uchwalają rodzice uczniów danej szkoły. Rada rodziców sama uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Aby wspierać działalność statutową szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy powinien określać regulamin rady rodziców. Więcej informacji o tej formie działalności społecznej można znaleźć m.in. na stronie Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Komitety społeczne – czyli grupy, zespoły ludzi, którzy organizują się po to, aby zrealizować określony cel (np. wybudować wodociąg lub zebrać pieniądze na pomoc dla chorej osoby). Nie ma szczegółowych przepisów, które dotyczyłyby zakładania komitetów społecznych. Niektóre organizacje powstając przyjmują taką nazwę, ale działają jako stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (np. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa). Istnieją też komitety organizowane do przeprowadzenia zbiórki publicznej na określony cel.

Grupy nieformalne – często prowadzenie działalności społecznej rozpoczyna się od utworzenia grupy nieformalnej, której działalność nie jest nigdzie rejestrowana. Może to być na przykład kilku miłośników filmu animowanego, którzy organizują mały, otwarty pokaz filmów animowanych i okazuje się on sukcesem. Powstaje pomysł, by rozwinąć tę działalność, zwłaszcza, że na pokazie zjawili się inni entuzjaści tej dziedziny. I to może być już tylko krok od sformalizowania tej działalności, ponieważ łatwiej jest prowadzić pewne działania (np. zbierać pieniądze na zorganizowanie kolejnego przeglądu filmów) jako zarejestrowane stowarzyszenie.

3

Rejestracja fundacji lub stowarzyszenia

Najwięcej możliwości daje działanie w formie zarejestrowanego stowarzyszenia lub fundacji. Zanim podejmie się decyzje, która z nich jest dla nas odpowiednie, warto przeczytać: Jak rozpocząć działalność społeczną? Stowarzyszenie czy fundacja, po co rejestracja?

Po dokonaniu wyboru warto zapoznać się z poradami: Jak założyć fundację? Jak założyć stowarzyszenie?

W Warszawie fundacje i stowarzyszenia rejestruje się w trzech oddziałach KRS:

 • w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

Wybór wydziału KRS jest podyktowany tym, gdzie konkretnie w Warszawie będzie siedziba nowej organizacji. 

XII Wydział Gospodarczy KRS – dla spraw z obszaru dzielnic: Ochota, Śródmieście, Bemowo i Bielany.

XIII Wydział Gospodarczy KRS – dla spraw z obszaru dzielnic: Wola, Mokotów, Ursynów, Wilanów.

XIV Wydział Gospodarczy KRS - dla spraw z obszaru dzielnic: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Ursus, Wawer, Wesoła, Włochy, Żoliborz.

Stowarzyszenia zwykłe składają wniosek tutaj: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe składają wniosek tutaj: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przed złożeniem wniosku o rejestrację warto zapoznać się z informacją: Jak rejestruje się organizację w KRS?

Formularze potrzebne do rejestracji dostępne są:

Nie ma obowiązku używania oryginalnych, barwnych formularzy. Możemy też użyć formularzy, które skserujemy lub wydrukujemy, np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Skorzystaj z pomocy!

Ze względu na wysoką formalizację procedury rejestracji stowarzyszeń i fundacji, zachęcamy do skonsultowania poprawności przygotowania wniosku o wpis (dokumentów, formularzy KRS i statutu) w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).

Pracujemy od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 17:00. Możesz do nas zadzwonić i otrzymać poradę telefoniczną albo wysłać maila.

Zadzwoń: (22) 828 91 23

Napisz: scwo@warszawa.ngo.pl

4

Co po rejestracji?

Wpis do stosownej ewidencji lub do KRS daje organizacji tzw. osobowość prawną, dzięki której organizacja staje się podmiotem różnych praw i obowiązków. Za wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych, które mają tzw. ułomną osobowość prawną. 

Do najważniejszych przywilejów można zaliczyć: 

 • możliwość realizowania zadań publicznych, czyli realizowania działań, które służą dobru społecznemu i które są w całości lub częściowo finansowane z pieniędzy publicznych (samorządowych i rządowych);

CZYTAJ WIĘCEJ: O dotacjach dla NGO w Warszawie >

 • możliwość uzyskania dofinansowania swoich działań (projektów) w innych konkursach dotacyjnych lub grantowych (np. ze środków europejskich, od fundacji prywatnych);
 • otrzymywanie darowizn od osób prywatnych i firm, które mogą odliczyć to sobie od podstawy opodatkowania;

CZYTAJ WIĘCEJ: darowizny.ngo.pl >

 • zwolnienie z płacenia podatku dochodowego – w określonych zakresach i na określonych przepisami prawa warunkach;

CZYTAJ WIĘCEJ o podatkach >

 • możliwość tworzenia reprezentacji danej grupy czy społeczności, np. bycia członkiem federacji, co wzmacnia głos, opinię, stanowisko w wielu sprawach,
 • udział w kształtowaniu polityki lokalnej poprzez konsultowania aktów prawnych, w tym aktów prawa lokalnego w określonych zakresach, np. miejscowych planów rozwoju, Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innych dokumentów dotyczących spraw społecznych;

CZYTAJ WIĘCEJ o możliwościach kształtowania polityki lokalnej w Warszawie >

 • korzystanie z pomocy wolontariuszy;

CZYTAJ WIĘCEJ: Wolontariat w Warszawie >

 • prowadzenie tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego, co – bez konieczności zarejestrowania się jako przedsiębiorca, tj. bez zarejestrowania działalności gospodarczej – umożliwia, na określonych warunkach, sprzedaż usług i towarów;

CZYTAJ WIĘCEJ: Odpłatna działalność pożytku publicznego >

 • prowadzenie działalności gospodarczej (po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców);

CZYTAJ WIĘCEJ: Prowadzimy działalność gospodarczą – obowiązki i przywileje, ważne terminy >

 • staranie się o status organizacji pożytku publicznego (OPP), który daje prawo do ubiegania się o 1% podatku dochodowego;

CZYTAJ WIĘCEJ: Status organizacji pożytku publicznego (OPP, 1%) >

 • korzystanie z bezpłatnych szkoleń, doradztwa, preferencyjnych stawek za wynajem lokali, wsparcia technicznego ze strony samorządu.

POZNAJ ofertę Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) >

Ale najważniejsze: można wreszcie realizować działania, cele, pasje, które leżały u podstawy naszej decyzji o powołaniu organizacji do życia.

Warto sprawdzić co się dzieje dokoła nas, w naszej dzielnicy, w naszym mieście - jakie organizacje działają wokół, jakie problemy mają mieszkańcy, jak sobie z nimi radzą, jak urząd współpracuje z NGO-sami (Biura i Urzędy Dzielnic), na ile my, jako organizacja pozarządowa, możemy się włączyć we wspólne działania. 

W każdej dzielnicy Warszawy i prawie przy każdym Biurze Urzędu m. st. Warszawy działaja komisje dialogu społecznego – w sumie jest ich aż 48. Komisje dialogu społecznego są ciałami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi z inicjatywy zainteresowanych organizacji oraz m.st. Warszawy. Mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. W pracach komisji biorą udział chętne organizacje oraz przedstawiciele urzędu. 

Jest to miejsce, w którym możemy poznać urząd, urzędników i inne aktywne NGO-sy, nawiązać wartościowe kontakty.

CZYTAJ WIĘCEJ o komisjach dialogu społecznego >

Pamiętajmy też, że bycie organizacją pozarządową, to nie tylko przywileje, ale także liczne obowiązki. Warto mieć ich świadomość.

WIĘCEJ o obowiązkach organizacji pozarządowej >

5

Pakiet startowy


O SCWO

Masz pytania dotyczące zakładania albo prowadzenia organizacji? Chcesz skonsultować statut? Dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne w KRS-ie? Skorzystaj z bezpłatnych porad Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

☎ (22) 828 91 23

✉ scwo@warszawa.ngo.pl.

Więcej informacji: warszawa.ngo.pl/scwo.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.