Przejdź do treści głównej

INDYWIDUALNE KONSULTACJE I PORADY DLA NGO

Masz pytania na temat zakładania albo prowadzenia stowarzyszeń i fundacji? Twoja organizacja zmaga się z problemami księgowo-prawnymi? W SCWO w jasny i przystępny sposób – bez żadnych opłat – rozwiejemy Twoje wątpliwości.

O KONSULTACJACH I PORADACH

SCWO oferuje bezpłatne wsparcie konsultacyjne z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, a także porady księgowo-prawne.

Konsultacje ogólne

 • zakładania stowarzyszenia i fundacji
 • rozwiązanie organizacji
 • wypełnianie formularzy do KRS
 • planowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
 • ubieganie się o status OPP
 • wolontariat w NGO
 • pozyskiwanie środków na działania społeczne
 • pisanie projektów i wniosków o dotacje
 • rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych
 • samoocena organizacji i ewaluacja działań
 • inne aspekty zakładania i prowadzenia organizacji oraz zarządzania nią

Porady prawne

 • trudności związane z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zgłaszanie zmian w statucie
 • wyrejestrowanie organizacji
 • ubieganie się o status OPP
 • dostęp do informacji publicznej
 • prawo pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy
 • stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • trudności związane z użytkowaniem lokalu
 • współpraca ze sponsorami
 • problemy prawne w relacjach z darczyńcami
 • współpraca z administracją publiczną

Porady księgowe

 • podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości, plan kont);
 • zasady prowadzenia dokumentacji
 • obowiązki wobec różnych urzędów
 • obowiązki sprawozdawcze organizacji
 • działalność gospodarcza oraz odpłatna działalność pożytku publicznego

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI I PORAD?

Do skorzystania z konsultacji i porad zapraszamy:

 • nowo powstałe organizacje działające na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających
 • organizacje z dłuższym stażem działające na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających
 • osoby planujące dopiero założenie organizacji.

ZAKRES KONSULTACJI I PORAD

Poniżej opisalismy zagadnienia, w których specjalizują się konsultanci i konsultantki SCWO (wersja tekstowa i w pdf znajduje sie na końcu strony). Są to jedynie przykładowe tematy – w miarę możliwości postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej. 

POZNAJ OPINIE O KONSULTACJACH I PORADACH SCWO

Aż 99,3% osób, które skorzystały z porad i konsultacji Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w 2016 roku zadeklarowało, że ich wiedza wzrosła dzięki tej formie wsparcia. Nasze bezpłatne porady oceniane są jako profesjonalne, przydatne i udzielane w przyjaznej atmosferze :). Zobacz wybrane opinie:

bardzo logiczna i merytoryczna porada, która uporządkowała podjęcie właściwych decyzji dla mojej organizacji

konkretna, rzeczowa, profesjonalna, spójna

rzetelna wiedza, duża życzliwość, otwartość

jestem zadowolna, że jest miejsce, gdzie można przyjść i otrzymać bezpłatną poradę prawną; takie wsparcie jest niezmiernie potrzebne

porada jasna, klarowna, bardzo pomocna

JAK SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI LUB PORADY?

Konsultacje i porady świadczone są przez organizacje partnerskie SCWO.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sposobu udzielania konsultacji i porad, jak i opis obszarów specjalizacji poszczególnych ekspertów i ekspertek. 

Wszystkie konsultacje i porady świadczone w ramach SCWO są bezpłatne.

UWAGA: wszystkie konsultacje i porady osobiste wymagają wcześniejszego umówienia się. Aby umówić się na konsultację lub poradę, skontaktuj się z wybrana organizacją (dane kontaktowe znajdują się poniżej).

Federacja Centrum Szpitalna

OGÓLNE KONSULTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Tryb udzielania konsultacji:

 • Konsultacje telefoniczne

Konsultacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 pod tel. (22) 828 91 28 wew. 600, 601.

 • Konsultacje osobiste

Konsultacje osobiste udzielane są po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna ul. Szpitalna 5/5 (Warszawa). Miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

UWAGA: w celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt:

- tel. (22) 828 91 28 wew. 600, 601

- .

PORADY KSIĘGOWE I PRAWNE

Porady księgowe i prawne odbywają się w indywidualnie ustalanych godzinach w trakcie dyżurów. Porady osobiste udzielane są w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna ul. Szpitalna 5/5 (Warszawa). 

Miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

UWAGA: w celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt:

- tel. (22) 828 91 28

-


Stowarzyszenie Klon/Jawor

OGÓLNE KONSULTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Tryb udzielania konsultacji:

 • Konsultacje telefoniczne

Konsultacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 pod tel. (22) 828 91 28 wew. 600, 601.

 • Konsultacje osobiste

Konsultacje osobiste udzielane są po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna ul. Szpitalna 5/5 (Warszawa). Miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

UWAGA: w celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt:

- tel. (22) 828 91 28 wew. 600, 601

 • Konsultacje mailowe:
 • Zgłaszanie pytań przez Internetporadnik.ngo.pl/zapytaj
 • Konsultacje Skypowe: Informatorium_ngo (w godz. 9.00-17.00)
 • Konsultacje przez komunikator gadu gadu: numer 43576851 (w godz. 9.00-17.00).

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FRSO

OGÓLNE KONSULTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Konsultacje osobiste są udzielane od poniedziałku do piątku w indywidualnie ustalanych godzinach w siedzibie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) ul. Kłopotowskiego 6/61 (Warszawa). Lokal dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale prowadzą do niego 2 schodki na klatce. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji w siedzibie organizacji.

UWAGA: w celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt:

- tel. (22) 616 33 16

PORADY KSIĘGOWE

Tryb udzielania porad księgowych:

 • Dyżury telefoniczne (22) 616 33 16

wtorek: 12.00-14.00

czwartek: 11.00-13.00

 • Konsultacje osobiste – w celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt:  z dopiskiem SCWO

PORADY PRAWNE

Poradnictwo mailowe, telefoniczne i osobiste ()

Stowarzyszenie BORIS

OGÓLNE KONSULTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Tryb udzielania konsultacji:

 • Konsultacje telefoniczne pod tel. (22) 620 31 92, wew. 11 lub 12
 • Konsultacje telefoniczne udzielane są:

- w poniedziałki w godz. 12.00-15.00

- od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.00

 • Konsultacje osobiste

Konsultacje osobiste udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 w siedzibie Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6 (Warszawa). Miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

UWAGA: w celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt:

- tel. (22) 620 31 92, wew. 11 lub 12

-

PORADY KSIĘGOWE:

Porady księgowe udzielane są podczas spotkań osobistych w siedzibie Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6 (Warszawa). Porady  odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.30-20.00. Miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

UWAGA: w celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt:

- tel. (22) 620 31 92, wew. 11 lub 12

PORADY PRAWNE

Porady prawne udzielane są podczas spotkań osobistych w siedzibie Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6 (Warszawa). Porady  odbywają się w każdą środę w godz. 17.00-19.30. Miejsce nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu. W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

UWAGA: w celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt::

- tel. (22) 620 31 92, wew. 11 lub 12

-

KONSULTANCI I KONSULTANTKI SCWO

Każda osoba udzielająca konsultacji może przekazać podstawowe informacje na temat zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowej, oraz współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem m.st. Warszawy. Ponadto 

Monika Chrzczonowicz – konsultacje w Stowarzyszeniu Klon/Jawor

Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. Wspiera organizacje merytorycznie w aspektach formalno–prawnych związanych m.in. z zakładaniem i rejestracją nowych podmiotów, podpowiada organizacjom jakie mają możliwości i obowiązki, jakich terminów powinny dotrzymać. Doradza również w aspektach związanych z likwidacją, działalnością odpłatną pożytku publicznego, działalnością gospodarczą i współpracą z samorządem. Jest członkinią Zarządu Sieci SPLOT i członkinią KDS ds. organizacji wspierających.

 

 


Joanna Krasnodębska – konsultacje w Stowarzyszeniu BORIS

Specjalistka ds. finansów, zarządzania finansami i zarządzania biurem. Oferuje także wsparcie doradcze w zakresie tworzenia organizacji, pisania projektów, zakładania i prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej.Jest trenerką w Stowarzyszeniu Trenerów STOP. Jest też członkinią zarządów kilku warszawskich organizacji pozarządowych. Była członkinią Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jest przewodniczącą KDS ds. organizacji wspierających.

 

 


Marta Lasocka - konsultacje w Stowarzyszeniu BORIS

Specjalizuje się w kwestiach dotyczących zarządzania organizacją, finansami i biurem. Doradza również w aspektach związanych z przygotowaniem projektów, ich realizacją i tworzeniem sprawozdań merytorycznych oraz finansowych. Wspiera osoby, które maja głowę pełną pomysłów na działanie ale nie wiedzą - jaka formę wybrać, jak działać zgodnie z prawem, doradza jak współpracować z wolontariuszami.

 

 

 


Katarzyna Sadło – konsultantka w FRSO
 
Fundraising: pisanie wniosków o dotacje, zbiórki publiczne, loterie fantowe, darowizny, crowdfunding, wybrane prawne aspekty funkcjonowania organizacji (ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), pozyskiwanie i rozliczanie środków publicznych z wykorzystaniem generatora Witkac oraz inne zagadnienia związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej.
 
Dyżury telefoniczne: poniedziałek - piątek w godz. 10-12
Porady mailowe: 
Porady osobiste: po uprzednim umówieniu się mailem lub telefonicznie.

Zbigniew Wejcman – konsultacje w Stowarzyszeniu BORIS

Oferuje wsparcie doradcze w zarządzaniu organizacją - od założenia (projekt statutu, procedury rejestracyjne), poprzez budowanie zrębów działalności statutowej i organizacyjnej (projekty, strategie działania, źródła finansowania), na współpracy z otoczeniem kończąc (partnerstwa terytorialne i branżowe, porozumienia z JST, sektor społecznościowy). Specjalizuje się w ekonomii społecznej, rzecznictwie 3 sektora, tworzeniu federacji NGO oraz standaryzacji zadań publicznych. Członek zarządu Sieci SPLOT.

 

 


Anna Kuć – konsultacje w Stowarzyszeniu Klon/Jawor

Doradczyni, wspiera organizacje merytorycznie w aspektach formalno-prawnych, związanych m.in. zakładaniem i rejestracją nowych podmiotów oraz w sprawach powstałych w trakcie funkcjonowania organizacji. Wskazuje organizacjom, jakie mają obowiązki i jakich terminów powinny dotrzymać.

 

 

 


Rafał Kowalski – konsultacje w Stowarzyszeniu Klon/Jawor

Śledzi zmiany w prawie istotne z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Koordynuje działania związane z serwisem poradnik.ngo.pl. Wspiera organizacje w aspektach formalno-prawnych, związanych z funkcjonowaniem NGO.

 

 

 


Aneta Krawczyk – konsultacje w Federacji Centrum Szpitalna

Doradza w zakładaniu i prowadzeniu stowarzyszeń i fundacji, pomaga przy tworzeniu projektów społecznych oraz konsultuje wnioski o dotacje składane do warszawskiego samorządu. Jest trenerką w Stowarzyszeniu Trenerów STOP oraz członkinią KDS ds. Organizacji wspierających.

 

 

 

OSOBY UDZIELAJĄCE PORAD KSIĘGOWO-PRAWNYCH

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz  poradnictwo księgowe w FRSO

Główna księgowa z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu poradnictwa na rzecz organizacji pozarządowych, szkoli z tematów o charakterze finansowym, jest autorką publikacji branżowych. W SCWO prowadzi porady specjalistyczne dotyczące księgowości, sprawozdawczości finansowej i rozliczeń projektów.

 

 

 


Mariola Dąbrowska – poradnictwo księgowe w FRSO

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacji pozarządowej oraz wspieraniu innych organizacji doradztwem księgowym.


Arkadiusz Jarosiński  poradnictwo prawne w FRSO

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest autorem publikacji na temat praw człowieka, działalności organizacji pozarządowych oraz prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym odpowiedzialności członków organów organizacji pozarządowych. Jest on także autorem ekspertyz prawnych z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

 

 


Edyta Jordan  poradnictwo prawne w Stowarzyszeniu BORIS

Radca prawny z 20 letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Skutecznie pomaga organizacjom w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z ich tworzeniem.

 

 

 


Katarzyna Kozłowska – poradnictwo w FRSO

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacji pozarządowej oraz wspieraniu innych organizacji doradztwem księgowym.


Agata Szoplińska  poradnictwo prawne w Federacji Centrum Szpitalna

Adwokat. Od 20 lat doradza organizacjom w problemach związanych z rejestracją oraz w kwestiach prawnych związanych z codzienną działalnością, rzecznictwo, monitoring, dostęp do informacji publicznej itp.


Krzysztof Śliwiński  poradnictwo w Centrum Szpitalna i BORIS

Od 1995 roku zajmuje się księgowością małych i lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Odpowiada za księgowość Stowarzyszenia Klon/Jawor, w portalu ngo.pl współtworzy treści formalno-prawne w serwisie poradnik.ngo.pl.
W SCWO prowadzi konsultacje dotyczące księgowości i podatków organizacji pozarządowych.

 

 

 


Przeczytaj także o innych elementach oferty SCWO:

Oferta SCWO jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Wybrane elementy oferty skierowane są do osób dopiero planujących otworzyć organizację działającą na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy.

Więcej informacji o SCWO znajdziesz tutaj.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 10 0

na skróty / spis treści

Logo SCWOP