Przejdź do treści głównej

PORADY SPECJALISTYCZNE KSIĘGOWO-PRAWNE

Potrzebujesz porady księgowo-prawnej dotyczącej funkcjonowania organizacji pozarządowej? Nasi eksperci i nasze ekspertki podzielą się swoją wiedzą!

Zakres poradnictwa

Porady dotyczą specjalistycznych zagadnień i problemów księgowo-prawnych, na które mogą napotkać organizacje w trakcie codziennej pracy. Udzielane są w trakcie spotkań lub mailowo.

Zakres pomocy prawnej to m.in.:

 • trudności związane z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • zgłaszanie zmian w statucie;
 • wyrejestrowanie czy ubieganie się o status OPP;
 • dostęp do informacji publicznej,
 • prawo pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy;
 • stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • trudności związane z użytkowaniem lokalu;
 • współpraca ze sponsorami;
 • problemy prawne w relacjach z darczyńcami;
 • współpraca z administracją publiczną.

Zakres pomocy księgowej to m.in:

 • podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości, plan kont);
 • zasady prowadzenia dokumentacji;
 • obowiązki wobec różnych urzędów;
 • obowiązki sprawozdawcze organizacji;
 • działalność gospodarcza oraz odpłatna działalność pożytku publicznego.

Jak skorzystać z porady specjalistycznej?

Porady księgowo-prawne udzielane są przez organizacje partnerskie SCWO.

Poniżej znajdą znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sposobu udzielania porad, jak i opis obszarów specjalizacji poszczególnych osób udzielających porad.

UWAGA: spotkania osobiste w celu skorzystania z porady wymagają wcześniejszego umówienia.

Kontakt

Federacja Centrum Szpitalna

Porad prawnych udziela: Agata Szoplińska
Porad księgowych udziela: Krzysztof Śliwiński
 
Porady księgowo-prawne udzielane są w indywidualnie ustalanych godzinach w trakcie dyżurów w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna ul. Szpitalna 5/5 (Warszawa).
 
W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.
 
UWAGA: prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania: 
 • tel. 22 828 91 28

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FRSO

PORADY KSIĘGOWE

Porad księgowych udzielają: Katarzyna Adamska-Dutkiewcz, Mariola Dąbrowska, Katarzyna Kozłowska 

Tryb udzielania porad księgowych:

 • Dyżury telefoniczne (22) 616 33 16

wtorek: 12.00-14.00

czwartek: 11.00-13.00

 • Konsultacje osobiste – prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania:  z dopiskiem SCWO.

PORADY PRAWNE
 
Poradnictwo mailowe, telefoniczne i osobiste ()

Stowarzyszenie BORIS

PORADY KSIĘGOWE

Porad księgowych udziela: Krzysztof Śliwiński

Porady księgowe udzielane są podczas spotkań osobistych w siedzibie Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6 (Warszawa). Porady  odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.30-20.00.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

UWAGA: Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania:

 • tel. (22) 620 31 92, wew. 11 lub 12
PORADY PRAWNE
 
Porada prawnych udziela: Edyta Jordan

Porady prawne udzielane są podczas spotkań osobistych w siedzibie Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6 (Warszawa). Porady  odbywają się w każdą środę w godz. 17.00-19.30.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość spotkania w innym, ustalonym indywidualnie, miejscu.

UWAGA: Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania:

 • tel. 22 620 31 92, wew. 11 lub 12

Osoby udzielające porad specjalistycznych

 Katarzyna Adamska-Dutkiewicz  poradnictwo księgowe w FRSO

Główna księgowa z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu poradnictwa na rzecz organizacji pozarządowych, szkoli z tematów o charakterze finansowym, jest autorką publikacji branżowych. W SCWO prowadzi porady specjalistyczne dotyczące księgowości, sprawozdawczości finansowej i rozliczeń projektów.


Mariola Dąbrowska – poradnictwo księgowe w FRSO

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacji pozarządowej oraz wspieraniu innych organizacji doradztwem księgowym.


  Arkadiusz Jarosiński  poradnictwo prawne w FRSO

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest autorem publikacji na temat praw człowieka, działalności organizacji pozarządowych oraz prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym odpowiedzialności członków organów organizacji pozarządowych. Jest on także autorem ekspertyz prawnych z zakresu działalności organizacji pozarządowych.


Edyta Jordan  poradnictwo prawne w Stowarzyszeniu BORIS

Radca prawny z 20 letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Skutecznie pomaga organizacjom w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z ich tworzeniem.


Katarzyna Kozłowska – poradnictwo w FRSO

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacji pozarządowej oraz wspieraniu innych organizacji doradztwem księgowym.


Agata Szoplińska  poradnictwo prawne w Federacji Centrum Szpitalna

Adwokat. Od 20 lat doradza organizacjom w problemach związanych z rejestracją oraz w kwestiach prawnych związanych z codzienną działalnością, rzecznictwo, monitoring, dostęp do informacji publicznej itp.


Krzysztof Śliwiński  poradnictwo w Centrum Szpitalna i BORIS

Od 1995 roku zajmuje się księgowością małych i lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Odpowiada za księgowość Stowarzyszenia Klon/Jawor, w portalu ngo.pl współtworzy treści formalno-prawne w serwisie poradnik.ngo.pl.
W SCWO prowadzi konsultacje dotyczące księgowości i podatków organizacji pozarządowych.


Przeczytaj także o innych elementach oferty SCWO:

Oferta SCWO jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Wybrane elementy oferty skierowane są do osób dopiero planujących otworzyć organizację działającą na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy.

Więcej informacji o SCWO znajdziesz tutaj.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Porady prawne: Agata Szoplińska
Porady księgowe: Krzysztof Śliwiński

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

na skróty / spis treści

Logo SCWOP