Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Szkoła Przedsiębiorczości - edukacja ekonomiczna w organizacjach pozarządowych

W Szkole Przedsiębiorczości oferujemy pomoc organizacjom pozarządowym, które chcą wprowadzić do swojej działalności myślenie ekonomiczne i rozpocząć działania nakierowane na sprzedaż towarów i/lub usług. Zapisz się do bezpłatnej Szkoły Przedsiębiorczości a powiemy Ci, jak to zrobić. Skorzystasz ze szkoleń, specjalistycznych porad i grantu 1000 zł na rozwój organizacji. Na zgłoszenia czekamy do 6 lutego. Liczba miejsc ograniczona!

1

Dlaczego warto skorzystać?

Coraz bardziej widoczne jest zacieranie się granic miedzy sektorami, pozarządowym, biznesem, publicznym, w dostarczaniu usług. Organizacje pozarządowe są coraz bardziej zaangażowane w świadczenie usług dla społeczeństwa, finansowanych ze środków zarówno publicznych, jak i prywatnych. Stają się coraz ważniejszym partnerem i rośnie w związku z tym ich pozycja na rynku. Jednocześnie biznes coraz częściej zaczyna oferować usługi w sferze, która do tej pory była domeną organizacji pozarządowych, co jest dużym wyzwaniem dla sektora pozarządowego. Wiąże się to m.in. z utratą monopolistycznej pozycji organizacji w danym obszarze, ograniczeniem dostępu do środków na daną usługę. Konkurencja opiera się na kryterium jakości i ceny, a nie typu podmiotu, który daną usługę oferuje.

Do sytuacji rynkowej dochodzą ograniczone źródła finansowania sektora obywatelskiego, co zmusza organizacje do podjęcia działań ekonomicznych. Tym samym ekonomizacja sektora staje się ważnym wyzwaniem XXI wieku.

2

Co da Twojej organizacji udział w Szkole Przedsiębiorczości SCWO?

 • Dowiesz się czy Twoja organizacja jest gotowa do uruchomienia działań ekonomicznych, czy ma potrzebne zasoby.
 • Poznasz różne możliwości działalności ekonomicznej w organizacji pozarządowej.
 • Przygotujesz, przy wsparciu ekspertów/ekspertek, biznes plan niezbędny do rozpoczęcia działalności ekonomicznej w swojej organizacji.
 • Dowiesz się więcej o startowaniu w przetargach miejskich oraz o klauzulach społecznych i zamówieniach zastrzeżonych.
 • Dostaniesz poradnictwo specjalistyczne dla swojej organizacji, związaną z uruchomieniem działań ekonomicznych w swojej organizacji – dofinansowanie to 10 godzin poradnictwa ( 1 500,00 zł dla każdej organizacji).
 • Otrzymasz również możliwość wykorzystania 1000,00 złotych na zakup przedmiotów /usług podnoszących jakość oferty Twojej organizacji.
3

Sposób organizacji zajęć

 • Szkoła Przedsiębiorczości trwa w okresie luty-listopad 2019
 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Bazujemy na doświadczeniu i przykładach, zapraszamy doświadczonych w zakresie przedsiębiorczości praktyków – osoby, które na co dzień prowadzą i rozwijają działalność gospodarczą oraz wspierają inne organizacje w jej wprowadzaniu.
 • Nad całym procesem udziału Organizacji w Szkole Przedsiębiorczości SCWO czuwa Specjalistka ds. edukacji i rozwoju Katarzyna Bryczkowska, któraod lat działa w obszarze przedsiębiorczości społecznej, jest doradczynią kluczową i biznesową w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS, a także współfundatorką i wiceprezeską Fundacji Kultury Dialogu.
 • Zajęcia zawsze są w godzinach 9:00–16:00 (z przerwami kawowymi i na lunch). Daty już są znane (zobacz Program poniżej) – SPRAWDŹ JE W SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMIE ZAJĘĆ I W SWOIM KALENDARZU. Podejmuj świadome zobowiązania.

Szkolenia odbywają się zwykle w siedzibie Stowarzyszenia BORIS ul. Warecka 4/6, doradztwo w siedzibie organizacji lub w siedzibie Stowarzyszenia BORIS.

W wypadku potrzeb osób uczestniczących związanych z dostępnością szkolenia miejsce prowadzenia zajęć może ulec zmianie, o czym odpowiednio wcześniej wszystkich informujemy.

Podczas szkoleń Stowarzyszenie BORIS zapewnia poczęstunek (nie zapewniamy obiadu).

Dostępność

Szkoła Przedsiębiorczości będzie dostępna dla wszystkich chętnych przedstawicielek/przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zadbamy o dostępność sal dla osób poruszających się na wózkach, odpowiednie przygotowanie materiałów, tłumacza języka migowego. Dysponujemy pętlą indukcyjną. Uwzględnimy także potrzeby dietetyczne uczestników.

4

Finansowanie

Udział w Szkole Przedsiębiorczość jest bezpłatny, dofinansowany przez Miasto St. Warszawa w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Szkoła Przedsiębiorczości jest wkładem do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, ponieważ ich wypełnienie będzie elementem udziału w projekcie.

Po zakończeniu Szkoły organizacja będzie mogła się starać w Stowarzyszeniu BORIS o dotację na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5

Kto może wziąć udział w Szkole Przedsiębiorczości SCWO?

Ze wsparcia w 2019 roku może skorzystać 8 organizacji pozarządowych działających ponad 2 lata na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających. Z każdej organizacji zapraszamy 2 osoby, z czego jedna musi być członkinią/członkiem Zarządu organizacji.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Przedsiębiorczości SCWO jest zgłoszenie dwóch osób, z których co najmniej jedna jest z Zarządu organizacji.

Zachęcamy, aby do udziału w Szkole Przedsiębiorczości organizacje zgłosiły takie osoby, które mają wiedzę o organizacji, podstawową wiedzę ekonomiczną i możliwość podejmowania decyzji związanych z uruchomieniem i prowadzeniem w organizacji działalności ekonomicznej!

Warunki ukończenia Szkoły Przedsiębiorczości i skorzystania ze wsparcia

Warunkiem ukończenia szkoły oraz otrzymania wsparcia w postaci konsultacji specjalistycznych (indywidualnych, dedykowanych każdej organizacji) i vouchera na zakup usługi wspierającej ekonomizację organizacji jest:

 • uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna nieobecność to jedne zajęcia),
 • udział w obowiązkowych 2 godzinach konsultacji diagnozujących potencjał ekonomiczny organizacji (po 1 sesji),
 • przygotowanie autodiagnozy organizacji, planu opartego o formularz Canvas oraz planumarketingowego będącego podstawą do rozwoju gałęzi ekonomicznej (oferujemy intensywne wsparcie kadry Szkoły w tym zakresie),
 • ustalenie ze specjalistką ds. edukacji i rozwoju planu wykorzystania godzin specjalistycznych i vouchera najpóźniej do 15 września 2019 oraz wykorzystanie tego wsparcia do końca listopada 2018.
6

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Szkole Przedsiębiorczości SCWO 2019 należy zgłosić się wysyłając do 6 lutego 2019 formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), a przede wszystkim – być zmotywowanym do systemowej pracy nad rozwojem ekonomicznym swojej organizacji.

Organizacje, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji, zostaną zaproszone na spotkanie otwierające i podpiszą Porozumienie o współpracy w ramach Szkoły Przedsiębiorczości oraz inne wymagane dokumenty .

Formularz i inne dokumenty

7

Harmonogram rekrutacji

Najważniejsze daty procesu rekrutacji:

 • przysyłanie przez organizację kwestionariusza zgłoszeniowego do 6 lutego 2019,
 • decyzja Komisji dotycząca organizacji uczestniczących i wysłane zawiadomienia - 13 lutego 2019,
 • spotkanie edukacyjne otwierające (godz. 09:00-12:00) - 20 lutego 2019.
8

Kontakt w sprawie Szkoły Przedsiębiorczości SCWO

Na pytania odpowiada: Katarzyna Bryczkowska, specjalistka ds. edukacji i rozwoju: 502 668 161, katarzyna.bryczkowska@boris.org.pl oraz Agnieszka Iwaniak: (22) 620 31 92.

Kwestionariusz zgłoszeniowy należy wysłać do dnia 6 lutego 2018 na adres e-mail: katarzna.bryczkowska@boris.org.pl

9

O SCWO

Szkołę Przedsiębiorczości prowadzi Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz mieszkańców Warszawy i osób w niej mieszkających.

Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Logotyp SCWO, serwisu warszawa.ngo.pl i m.st. Warszawy
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.