Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Coaching dla organizacji pozarządowych

Jeśli nie boisz się trudnych pytań, jesteś gotowy/gotowa na przeanalizowanie tego, jak działa Twoja organizacja i zastanowienie się nad tym, jak działać skuteczniej, weź udział w Procesie coachingowym dla organizacji pozarządowych. To roczne indywidualne wsparcie rozwoju organizacji, podczas którego skorzysta ona ze spotkań z coachem, poradnictwa specjalistycznego i zakupu usługi na rozwój organizacji. Na zgłoszenia do Coachingu 2019 czekamy do 12 lutego.

1

O Procesie coachingowym SCWO

Proces coachingowy Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to roczne indywidualne wsparcie rozwoju organizacji. Polega na spotkaniach z coachem, podczas których wspólnie przyglądamy się różnym obszarom funkcjonowania organizacji (m.in. ludzie w organizacji, zarządzanie bieżące i strategiczne, relacje z otoczeniem, finansowanie organizacji) i wypracowujemy rozwiązania.

Rolą coacha jest towarzyszenie i wspieranie w zmianie, zadawanie trudnych czasem pytań, pokazywanie innych perspektyw, oraz dzielenie się swoim doświadczeniem. Organizacja może skorzystać też z poradnictwa specjalistycznego i zakupu usługi na rozwój organizacji.

2

Dlaczego warto wziąć udział w Procesie coachingowym SCWO?

Dzięki udziałowi w Procesie coachingowym:

 • spojrzycie na organizację jak na system powiązanych ze sobą elementów i działań;
 • otrzymacie możliwość analizy działalności Waszej organizacji w długiej perspektywie czasowej;
 • będziecie mieć możliwość zdiagnozowania mocnych i słabych stron organizacji;
 • otrzymacie wsparcie w określeniu swojej własnej ścieżki rozwoju instytucjonalnego, wyznaczeniu priorytetów zmiany i wdrożeniu planu rozwoju;
 • będziecie mieć szansę wzmocnienia długofalowego oddziaływania organizacji i podjęcia decyzji strategicznych w tym zakresie.
3

Jak wygląda Proces coachingowy?

Coaching z założenia jest elastycznym programem, w którym poszczególne elementy wsparcia dobierane są do potrzeb danej organizacji oraz wyzwań, jakich doświadcza. Dodatkowo organizacje mogą skorzystać w Coachingu z poradnictwa specjalistycznego i zakupu usługi specjalistycznej.

Organizacja uczestnicząca w Procesie coachingowym:

 • razem z coachem dokonuje kompleksowej samooceny swojej działalności, opracowuje ramowy plan rozwoju, który stanowi podstawę do projektowania zmian w organizacji, pracuje nad wdrażaniem wypracowanych zmian w kluczowych obszarach;
 • korzysta z poradnictwa specjalistycznego, dostosowanego do swoich potrzeb (przykładowy zakres: planowanie strategiczne, wypracowanie strategii promocyjnej, pomoc w uporządkowaniu księgowości itp.) oraz zakupu usługi specjalistycznej czyli zakupu konkretnych produktów (np.: spisanie strategii rozwoju, sporządzenie Zakładowej Polityki Finansowej, przebudowa strony www itp.);
 • dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi organizacjami będącymi w procesie coachingowym (podczas 2 spotkań sieciujących).

Zobacz szczegółowy opis Procesu coachingowego 2019

4

Kto może wziąć udział w Procesie coachingowym?

Z Procesu coachingowego SCWO 2019 może skorzystać 12 organizacji pozarządowych, które działają ponad 2 lata na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.

5

Jak wziąć udział w Procesie coachingowym 2019?

Ze wsparcia w ramach Procesu coachingowego mogą skorzystać organizacje pozarządowe, które działają ponad 2 lata na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.

Aby wziąć udział w Procesie coachingowym, należy:

 • przeczytać ofertę,
 • zapoznać się z porozumieniem
 • wysłać do 12 lutego 2019 do 23:59 wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres pawelj@boris.org.pl.

Organizacje, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji, zostaną zaproszone na spotkanie otwierające i podpiszą Porozumienie o współpracy.

Pobierz dokumenty związane z rekrutacją do Procesu coachingowego 2019

6

Harmonogram rekrutacji do Procesu coachingowego 2019

Najważniejsze daty procesu rekrutacji:

 • przysyłanie kwestionariusza zgłoszeniowego ze strony organizacji do 12 lutego 2019 do 23:59,
 • decyzja Komisji dotycząca organizacji uczestniczących i wysłane zawiadomienia - 19 lutego 2019,
 • spotkanie otwierające 15.00 -17.00, 27 lutego 2019.
7

Kontakt

Więcej informacji o Procesie coachingowym i innych cyklach edukacyjnych SCWO znajdziesz na stronie: warszawa.ngo.pl/scwo/roczne-cykle-edukacyjne.

Jeśli masz pytania dotyczące Procesu coachingowego, skontaktuj się z:

 • Pawłem Jordanem, specjalistą ds. edukacji: pawelj@boris.org.pl (22) 620 31 92 lub
 • Agnieszką Iwaniak: (22) 620 31 92.
8

O SCWO

Proces coachingowy jest prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Informacja o pozostałych rocznych cyklach edukacyjnych SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo/roczne-cykle-edukacyjne

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.