Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać! Piszcie i dzwońcie! ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 22 828 91 23 ・ 9:00-17:00

Inkubator dla organizacji pozarządowych

Prowadzisz młodą organizację? Coś już robicie, ale czujesz, że działacie trochę „po omacku”? Masz pytania związane z codziennym prowadzeniem organizacji? Chcesz wymienić doświadczenia, rozwinąć i usprawnić działalność? Weź udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych, prowadzonym w ramach Stołecznego Centrum Wspierana Organizacji Pozarządowych przez Federację Centrum Szpitalna. Na zgłoszenia czekamy do 3 lutego 2019 r.

1

Co to jest Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO?

Inkubator to szkoła zarządzania NGO dla początkujących organizacji działających na rzecz Warszawy lub osób w niej mieszkających. W czasie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju. Projekt jest realizowany w okresie styczeń–grudzień 2019 r. w Warszawie.

Grupa Inkubatora 2019 będzie się składać z 14-16 organizacji.

2

Z czego skorzysta Twoja organizacja w Inkubatorze SCWO?

Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO składa się z cyklu 9 szkoleń, seminariów tematycznych i specjalistycznych konsultacji dla organizacji.

Cykl 9 szkoleń (łącznie 18 dni szkoleniowych)

W okresie luty–grudzień 2019 r. uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu 9 szkoleń. Każde szkolenie jest dwudniowe (trwa 16 godzin dydaktycznych), zajęcia będą odbywać się w weekendy.

Tematyka i terminy szkoleń:

► Ludzie w NGO – budowanie zespołu i komunikacja – 23-24 luty

► Prawno-formalne aspekty działania NGO – 23-24 marzec

► Planowanie działań organizacji pozarządowej – 6-7 kwiecień

► Tworzenie i praca metodą projektu – 18-19 maj

► Zarządzanie finansami z elementami księgowości – 1-2 czerwiec

► Promocja w organizacji pozarządowej –-wrzesień

► Współpraca z administracją publiczną – październik

► Wypełnienie wniosku o dotację – listopad

► Współpraca z biznesem – grudzień

Wszystkie szkolenia będą realizowane w sobotę i niedzielę, przez doświadczony zespół trenerów i trenerek oraz specjalistów i specjalistek; z wykorzystaniem metod aktywizujących. W poszczególnych szkoleniach mogą uczestniczyć różne osoby z danej organizacji (w zależności od przydatności tematyki szkolenia).

Seminaria tematyczne

Seminaria to 2-3 godzinne spotkania tematyczne, podczas których są omawiane konkretne zagadnienia związane z prowadzeniem organizacji. Seminaria są organizowane w godzinach późno-popołudniowych.

Konsultacje specjalistyczne, w tym coaching dla organizacji

Uczestnicy i uczestniczki Inkubatora mają możliwość skorzystania z dodatkowych konsultacji w wybranych przez sobie tematach (np. podział zadań w zarządzie, wypracowanie polityki rachunkowości, strategia promocji projektu, itp.).

3

Kto może wziąć udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO?

Inkubator jest skierowany do organizacji pozarządowych, które:

  • prowadzą działalność na rzecz Warszawy lub osób w niej mieszkających;
  • prowadzą działalność około roku i w tym czasie przeprowadziły przynajmniej jedno działanie (projekt, inicjatywę) i złożyły (niekoniecznie otrzymały) przynajmniej jeden wniosek o dotację/dofinansowanie;
  • posiadają co najmniej 2-3 osobowy zespół zaangażowany w jej działania.

Warunki udziału w Inkubatorze

  • deklaracja udziału w całym projekcie (do końca grudnia 2019 r.);
  • podpisanie umowy o współpracy;
  • zaangażowanie i współpraca.

UWAGA: warunkiem ukończenia Inkubatora jest udział w min. 7 z 9 szkoleń.

4

Jak się zgłosić do Inkubatora organizacji pozarządowych SCWO?

Organizacje zainteresowane udziałem w Inkubatorze SCWO prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną do 3.02.2019 r. na adres: a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl.

Jak wybierzemy organizacje uczestniczące w Inkubatorze SCWO 2019?

Wybór organizacji zostanie przeprowadzony na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego. W zależności od liczby zgłoszeń kandydaci i kandydatki mogą zostać zaproszeni na krótkie indywidualne spotkania.

O wynikach rekrutacji planujemy powiadomić mailowo lub telefonicznie najpóźniej do 9.02.2019 r.

12 lutego (wtorek) w godzinach popołudniowych obędzie się spotkanie otwierające Inkubator.

Formularze zgłoszeniowe

5

Ile to kosztuje?

Udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO jest bezpłatny. Inkubator jest realizowany przez Federację Centrum Szpitalna w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO), współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Anetą Krawczyk: tel. (22) 828 91 28, e-mail: a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl.

6

Opinie o Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO

Dowiedz się, co Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO dał uczestnikom i uczestniczkom poprzednich edycji:

Możliwość wieloperspektywicznego zgłębienia zagadnień dotyczących NGO. Poznanie nowych możliwości działania/rozwijania stowarzyszenia

Motywację do dalszych działań i rozwoju.

Solidne podstawy do prowadzenia fundacji i ogromne wsparcie merytoryczne osób prowadzących Inkubator i zaangażowanych w projekt. (…) Inkubator to świetne narzędzie wspierające dla każdej młodej organizacji.

Inkubator (,,,) jest wspaniałą okazją do poznawania się z ludźmi – ekspertami, którzy wkładają w swoją pracę wiele serca i zaangażowania oraz osoby działające w innych organizacjach. Inkubator ma przemyślany plan, trudno wymienić w nim zbędne elementy. Każde zajęcia odkrywały przed nami coś nowego, mimo że mamy już pewien bagaż własnych doświadczeń.

[Inkubator] ponownie zapalił mnie do działania. Bardzo budujące jest poznawanie środowiska organizacji pozarządowych. To daje oparcie w tych osobach, które mają większe doświadczenie i udaną działalność.

Poznałam świetnych ludzi, o społecznym sposobie myślenia; poczułam się pewniejsza, gdyż odkryłam miejsce, gdzie mogę zawsze liczyć na poradę i wsparcie fachowców ze sfery pozarządowej.

7

Kontakt

Aneta Krawczyk

(22) 828 91 28 wew. 104.

a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl

8

O organizatorze Inkubatora dla organizacji pozarządowych SCWO

Federacja Centrum Szpitalna istnieje od 2003 roku. Projekt Inkubator dla organizacji pozarządowych prowadzi od początku swojego istnienia. Przez kolejne lata projekt podlegał różnym modyfikacjom i przemianom, w poszukiwaniu najlepszej formuły.

Ostatnie edycje projektu, które miały miejsce w latach 2007 – 2018, przybrały formę kilkumiesięcznej (ściśle określonej w czasie) pracy ze stałą grupą liderów i liderek młodych organizacji pozarządowych. Uczestnicy i uczestniczki inkubatora korzystali z różnorodnych, uzupełniających się form wsparcia, dostosowanych do ich potrzeb. Były to m.in. szkolenia, seminaria, porady prawne i księgowe, konsultacje projektów społecznych, opieka merytoryczna.

We wszystkich edycjach Inkubatora wzięło udział 246 organizacji, odbyło się 146 szkoleń (w większości 2-dniowych), ponad 80 seminariów a ze wszystkich działań od początku istnienia Centrum Szpitalna skorzystało łącznie ponad 8000 organizacji.

9

O SCWO

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz mieszkańców Warszawy i osób w niej mieszkających.

Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.