Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Warszawska Rada Seniorów doradza władzom Warszawy w sprawach dotyczących polityki Miasta wobec seniorów, opiniuje akty wydawane przez organy m.st. Warszawy dotyczące seniorów oraz inicjuje działania na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego.

1

Powołanie WRS

Warszawska Rada Seniorów działa od 2014 roku. 

3 lipca 2014 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXXV/2188/2014 w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.  20 października 2014 r. Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów. 4 listopada 2014 r. w stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów.

Uchwała Rady Miasta w sprawie powołania Rady Seniorów oraz Statut Rady Seniorów >

2

Zadania WRS

funkcja konsultacyjna

  • rozwijanie postaw obywatelskich seniorów przez włączanie ich do procesów konsultacyjnych,
  • opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy m.st. Warszawy, a dotyczących spraw ważnych dla seniorów;

funkcja doradcza

  • opracowywanie we współpracy z Komisją Dialogu Społecznego (KDS) kierunków, standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów,
  • współpraca z Urzędem m.st. Warszawy przy monitorowaniu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom (WPS),
  • współpraca z dzielnicowymi radami seniorów (DRS), instytucjami i innymi podmiotami w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów;

funkcja inicjatywna

  • rozpowszechnianie aktualnych informacji o sprawach ważnych dla seniorów,
  • inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego,
  • inspirowanie działań na rzecz rozpoznawania i diagnozowania potrzeb seniorów;
  • podejmowanie działań zmierzających do  powoływanie rzeczników mieszkańców domów pomocy społecznej.
3

Skład WRS

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 26 osób, w tym: 

1) po dwóch przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 

2) trzech przedstawicieli Rady m.st. Warszawy; 

3) jeden przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy; 

4) w przypadku powołania przez Dzielnicę m.st. Warszawy dzielnicowej rady seniorów, jeden jej przedstawiciel.

Kadencja członka/członkini Rady trwa trzy lata od dnia powołania.

4

Więcej informacji

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.