Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Warszawska Rada Pożytku powstała w 2010 r. na mocy nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41e). Kadencja Rady jest trzyletnia.

1

Zadania Rady

Zgodnie z ustawą do zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
2

Skład Rady

Warszawska Rada Pożytku skada się z 24 osób: 12 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych, 9 przedstawicielek i przedstawicieli prezydenta Warszawy oraz 3 przedstawicielek i przedstawicieli Rady m.st. Warszawy.

3

Kadencje WRP

WRP V kadencji WRP IV kadencji WRP III kadencji WRP II kadencji WRP I kadencji

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2020 – 2023 powołana została 23 września 2020 r.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2020 – 2023 powołana została 23 września 2020 r.

Przedstawicielki/le Prezydenta m.st. Warszawy:

 • Joanna Gospodarczyk,
 • Ewa Kolankiewicz
 • Katarzyna Łęgiewicz,
 • Aldona Machnowska-Góra,
 • Magdalena Młochowska (do stycznia 2021 r.)
 • Tomasz Pactwa,
 • Olga Pilarska-Siennicka,
 • Janusz Samel,
 • Paweł Rabiej (do listopada 2020 r.),
 • Karolina Zdrodowska (od stycznia 2021 r.),
 • Artur Jóźwik (od stycznia 2021 r.);

Przedstawicielki/le Rady m.st. Warszawy: 

 • Renata Niewitecka,
 • Magdalena Roguska,
 • Jarosław Szostakowski;

Przedstawicielki/le organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • Monika Chrzczonowicz,
 • Anna Gierałtowska,
 • Tomasz Harasimowicz,
 • Dariusz Jarosiński,
 • Piotr Kaliszek,
 • Marta Lewandowska,
 • Rafał Miłkowski,
 • Andrzej Mrowiec,
 • Maria Pokój,
 • Andrzej Trzeciakowski,
 • Bartłomiej Włodkowski,
 • Anna Zielińska.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017 – 2020 powołana została 22 czerwca 2017 r.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017 – 2020 powołana została 22 czerwca 2017 r.

W skład WRP IV kadencji weszli:

1. Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:

 • Włodzimierz Paszyński (do października 2018 r.),
 • Paweł Rabiej (od marca 2019 r.)
 • Aldona Machnowska-Góra (od marca 2019 r.)
 • Tomasz Pactwa,
 • Janusz Samel,
 • Joanna Szwajcowska (do października 2018 r.)
 • Katarzyna Łęgiewicz,
 • Magdalena Młochowska,
 • Olga Pilarska-Siennicka,
 • Ewa Kolankiewicz,
 • Marcin Wojdat.

2. Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:

 • Anna Rożek (do października 2018 r.),
 • Jarosław Szostakowski,
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (do października 2018 r.),
 • Renata Niewitecka (od marca 2019 r.),
 • Magdalena Roguska (od marca 2019 r.).

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • Monika Chrzczonowicz,
 • Anna Gierałtowska,
 • Tomasz Harasimowicz,
 • Dariusz Jarosiński,
 • Piotr Kaliszek,
 • Ewa Kościuch-Manandhar,
 • Marta Lewandowska,
 • Andrzej Mrowiec,
 • Andrzej Trzeciakowski,
 • Bartłomiej Włodkowski,
 • Ewa Wiśniewska,
 • Anna Zielińska.

Warszawska Rada III kadencji utworzona została 28 maja 2015 roku.

Warszawska Rada III kadencji utworzona została 28 maja 2015 roku.

Na podstawie  Zarządzenia nr 768/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. została utworzona Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji na lata 2015 - 2017.  

W skład WRP III kadencji weszli:

 1. Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
 • Jarosław Jóźwiak
 • Katarzyna Łęgiewicz
 • Tomasz Pactwa
 • Olga Pilarska-Siennicka
 • Janusz Samel
 • Joanna Szwajcowska
 • Marcin Wojdat
 1. Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
 • Anna Rożek
 • Jarosław Szostakowski
 • Małgorzata Żuber-Zielicz
 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 • Marek Chodaczyński
 • Paulina Gajownik
 • Anna Gierałtowska
 • Tomasz Harasimowicz
 • Agnieszka Kozłowska
 • Marta Lewandowska
 • Andrzej Mrowiec
 • Marek Ślusarz
 • Andrzej Trzeciakowski
 • Bartłomiej Włodkowski.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji powstała 7 maja 2013 r.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji powstała 7 maja 2013 r.

Prezydent m.st. Warszawy utworzył na mocy zarządzenia nr 4259/2013 z dnia 7 maja 2013 roku Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie – Warszawską Radę Pożytku, czyli WRP), w której skład wchodzi 20 osób:

 1. przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
  1)    Adam Grzegrzółka
  2)    Jarosław Jóźwiak
  3)    Martyna Leciak
  4)    Karolina Malczyk
  5)    Włodzimierz Paszyński
  6)    Olga Pilarska-Siennicka
  7)    Marcin Wojdat
 2. przedstawiciele Rady m.st. Warszawy: 
  1)    Rafał Dorosiński
  2)    Andrzej Golimont
  3)    Jarosław Szostakowski
 3. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1)    Marek Chodaczyński
  2)    Alina Gałązka
  3)    Anna Gierałtowska
  4)    Rafał Jachimiak
  5)    Ewa Kolankiewicz
  6)    Maria Lehman
  7)    Marta Lewandowska
  8)    Andrzej Mrowiec
  9)    Andrzej Trzeciakowski
  10)  Bartłomiej Włodkowski

Dwuletnia kadencja WRP na lata 2013–2015 upłynęła w dniu 6 maja 2015 roku.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji została powołana 17 listopada 2011 r.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji została powołana 17 listopada 2011 r.

Prezydent m.st. Warszawy utworzył na mocy Zarządzenia Nr 317/2011 z dnia 25 lutego 2011 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 1760/2011 z dnia 17 listopada 2011 r., Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie – Warszawską Radę Pożytku, czyli WRP), w której skład wchodziło 20 osób:

 1. przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
  1)    Adam Grzegrzółka
  2)    Jarosław Jóźwiak
  3)    Martyna Leciak
  4)    Karolina Malczyk
  5)    Włodzimierz Paszyński
  6)    Teresa Sierawska
  7)    Marcin Wojdat
 2. przedstawiciele Rady m.st. Warszawy: 
  1)    Andrzej Golimont
  2)    Michał Grodzki
  3)    Jarosław Szostakowski
 3. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1)    Marek Chodaczyński
  2)    Alina Gałązka
  3)    Anna Gierałtowska
  4)    Tomasz Harasimowicz
  5)    Piotr Kaliszek
  6)    Joanna Krasnodębska
  7)    Maria Lehman
  8)    Andrzej Mrowiec
  9)    Maria Wojtysiak
  10)  Małgorzata Zambrowska

Prezydium WRP

Na pierwszym posiedzeniu WRP Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wyznaczyła Włodzimierza Paszyńskiego na Przewodniczącego WRP, natomiast pozarządowa część WRP wskazała Annę Gierałtowską jako Wiceprzewodniczącą. Skład Prezydium uzupełnia Marcin Wojdat.

Dwuletnia kadencja WRP na lata 2011–2013 upłynęła w dniu 24 lutego 2013 roku.

4

Zobacz film

5

Relacje z WRP

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.