Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS) powstało w celu wzmocnienia i pogłębienia współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

1

Forum Dialogu Społecznego (historia)

Przez wiele lat w Warszawie działało Forum Dialogu Społecznego (FDS), które służyło porozumieniu i dialogowi pomiędzy organizacjami i Miastem. Po pewnym czasie funkcję tę przejęła Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. FDS stało się wówczas miejscem, w którym przedstawiciele różnych komisji dialogu społecznego mogli się spotykać i rozmawiać o tym, jak działają, z czym mają problemy, co im się udaje.

Badanie „Miasto w dialogu” (przeprowadzone w 2017 r.) pokazało, że FDS nie w pełni odpowiada na zapotrzebowanie organizacji i Miasta. W rekomendacjach z badania zaproponowano pewne zmiany, które zostały wprowadzone poprzez Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Zgodnie z tym Programem Forum Dialogu Społecznego zostało zastąpione przez Forum Komisji Dialogu Społecznego.

2

Kto zwołuje, kto organizuje?

FKDS zwoływane jest przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami w 2019 r. stanowi, że Miasto wspiera FKDS samodzielnie lub za pośrednictwem Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).

Obecnie FKDS organizacyjnie i merytorycznie jest przygotowywany przez SCWO. SCWO - przy udziale przedstawicieli ciał dialogu biorących udział w FKDS - proponuje i ustala tematy kolejnych posiedzeń FKDS.

FKDS zwoływane jest co trzy miesiące (nie rzadziej niż dwa razy w roku).

3

Kto bierze udział?

Posiedzenia FKDS są jawne i otwarte. W pracach FKDS biorą udział przedstawiciele ciał dialogu (Branżowych Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego) oraz zaproszeni goście.

4

Zadania FKDS

Organizacje pozarządowe współuczestniczą w kształtowaniu polityki Miasta, w szczególności poprzez udział swoich przedstawicieli w ciałach dialogu oraz FKDS.

Głównym zadaniem FKDS jest:

  • wymiana informacji,
  • komunikacja
  • wspieranie wspólpracy między poszczególnymi ciałami dialogu.

Zobacz także: FKDS. Nowa formuła, znane tematy, czas na rozmowy [wywiad]

5

Zobacz film o warszawskich ciałach dialogu

6

Skorzystaj z SCWO

FKDS przygotowuje (organizacyjnie i merytorycznie) Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Skorzystaj z SCWO, także jeśli masz pytanie dotyczące zakładania lub prowadzenia organizacji pozarządowych, szukasz sali na działania swojej organizacji lub ciekawych szkoleń dla NGO:
🔈 warszawa.ngo.pl/scwo
☎ (22) 828 91 23
✉ scwo@warszawa.ngo.pl

Bądź na bieżąco ➡ fb.com/warszawa.ngo.

Projekt Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansuje m.st. Warszawa.


Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.