Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Są miejsca, które działają nie tylko dla zysku. Takie, które powstały, by Warszawa była dla wszystkich. Skorzystaj z Mapy Społecznych Miejsc Warszawy i poznaj miejsca prowadzone przez organizacje społeczne: stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne.

Szukamy miejsc prowadzonych przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, które mają stałą ofertę dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Płatną lub bezpłatną. Znasz miejsce, które powinno się znaleźć na mapie? Daj nam o tym znać na scwo@warszawa.ngo.pl.

344 miejsc:
Śródmieście

W Federacji CENTRUM SZPITALNA organizacje pozarządowe oraz osoby panujące założenie organizacji mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących prowadzenia NGO, porad prawnych i księgowych, z wyposażonej sali szkoleniowej oraz miejsc do pracy. Oferta prowadzona jest w ramach Stołecznego Cetrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). SCWO to system bezpłatnego wsparcia dla fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Targówek

Zasadą działania Sklepowiska jest przyjmowanie w formie darów wszelkich niepotrzebnych ale nie zużytych przedmiotów (używanych i nowych). Po ich posortowaniu i ewentualnych drobnych naprawach artykuły te są sprzedawane w przystępnych cenach, a zysk, pozostały po opłaceniu kosztów, przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji "Siłą Rzeczy" (oprac. warszawa.ngo.pl).

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Fundacja "Nasz Wybór" w listopadzie 2014 roku otworzyła w Warszawie Ukraiński Dom - miejsce, gdzie cudzoziemcy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, czują się jak w domu. Początkowo Ukraiński Dom powstał, aby ułatwić integrację i wsparcie dla społeczności Ukraińskiej w Warszawie, jednak w chwili obecnej otwarty jest dla wszystkich cudzoziemców i oferuje przestrzeń do działań i wymiany doświadczeń oraz poczucie przynależności do wspólnoty. Dom Ukraiński znajduje się przy ul. Zamenhofa 1, na Muranowie, blisko stacji metra Ratusz Arsenał. Odbywają się tu liczne spotkania, wydarzenia kulturalne i wystawy. Działa punkt udzielający porad prawnych oraz prowadzone są kursy języka polskiego. Swoją siedzibę mają tutaj Klub Ukraińskich Kobiet oraz Klub Dziecięcy "Rękawiczka". Wsparcie dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy Organizacja działa jako centrum reagowania kryzysowego, które: – udziela informacji o zmieniających się warunkach i procedurach na granicy, – pomaga w znalezieniu zakwaterowania dla Ukraińców przybywających do Polski, – koordynuje wolontariuszy chcących pomóc, – udziela porad Polakom chcącym nieść pomoc Ukraińcom przybywającym do Polski, – koordynuje dystrybucję pomocy i wsparcia na Ukrainę, pomoc medyczną i materialną dla obrońców Ukrainy. – udziela wsparcia psychologicznego Ukraińcom w Polsce. Formularze zgłoszeniowe dla wolontariuszy, dla osób, które mogą udostępnić mieszkanie i osób potrzebujących mieszkania: https://ukrainskidom.pl/ Sobotnia Szkoła Ukraińska w Warszawie +48 720667276 szkola@naszwybor.org.pl rekrutacja.uaszkola@gmail.com Oddział Przedszkolny Dziecięcy Klub “Rukawyczka” +48 727805764 rukawyczka@naszwybor.org.pl Zajęcia odbywają się w soboty https://uaszkolawaw.pl/pl/blog/ Biblioteka – książki dla dzieci w języku ukraińskim Wtorek i czwartek od 16:00 – 19:00.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Centrum Wielokulturowe to miejsce aktywności lokalnej, drugi dom dla imigrantów i lokalnej społeczności, w którym każdy znajdzie odpowiednią dla siebie ofertę edukacyjną, kulturalną, doradczo-informacyjną czy hobbystyczną. Istniejemy po to, aby wspierać integrację międzykulturową i obywatelską mieszkańców Warszawy. Centrum Wielokulturowe to przyjazna przestrzeń do wymiany pomysłów, poglądów , poznawania siebie i swojej kultury, realizacji pomysłów, pasji i wzbogacania siebie o wartości wielokulturowe. Każdy może bezpłatnie skorzystać z naszych sal, a także wziąć udział w debatach i konferencjach, oglądać ciekawe wystawy, projekcje filmów, uczyć się bezpłatnie języka polskiego, zasięgnąć porady prawnika czy doradcy zawodowego i zaplanować swoja zawodową przyszłość. Centrum Wielokulturowe jest projektem, współfinansowanym przez Urząd m. st. Warszawy. Koncepcja Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas prac nad Programem Rozwoju Kultury do 2020 roku. Centrum planowano jako siedzibę dla warszawskich organizacji zrzeszających cudzoziemców i działających na rzecz migrantów i wielokulturowości. Pilotaż Warszawskiego Centrum Wielokulturowego był czteroletnim projektem Fundacji Inna Przestrzeń. W tym czasie powstała inicjatywa i powołano Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego, która prowadziła Centrum w latach 2014- 2017. Od maja 2017 roku gospodarzami Centrum Wielokulturowego są Stowarzyszenie Pro Humanum oraz Fundacja dla Somalii, które realizują projekt współfinansowany z budżetu m.st Warszawy. Od 2020 roku rozszerzyliśmy nasze partnerstwo i obecnie Centrum prowadzą także Fundacja Armenian Foundation (Fundacja Ormiańska) oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Przy Centrum działa Rada Programowa składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych w tym CKS. Stałym gościem Rady są przedstawiciele UNHCR. Wsparcie dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy Wsparcie prawne i informacyjno-pomocowe: https://centrumwielokulturowe.waw.pl tel.: + 48 22 648 11 11 E-mail: centrum@cww.waw.pl Języki: ukraiński, angielski, polski Czynne w godzinach 9:00 – 20:00 W Centrum prowadzona jest pomoc integracyjna w codziennych sprawach: zapis do szkoły, przedszkola, lekarza, dokumenty na kartę pobytu; pomoc prawna, psуchologiczna, doradztwo zawodowe; kursy języka polskiego. Na miejscu dostępna jest kawa, herbata, woda, środki higieniczne. Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy: https://bit.ly/3sVobEl

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Galeria „Apteka Sztuki” jest niezależną instytucją kultury prezentującą i promującą artystów, działających w obszarze różnych gatunków sztuki współczesnej (malarstwo, rzeźba, instalacja, video, performance). Galeria realizuje również projekty w przestrzeni publicznej oraz przedsięwzięcia kulturalno-społeczne. Jednym z istotnych aspektów działalności „Apteka Sztuki” jest prezentacja i promocja artystów nieprofesjonalnych. Oprócz wystaw organizujemy spotkania literackie, wykłady, warsztaty. „Apteka Sztuki” założona w 2007 roku i prowadzona przez organizację pożytku publicznego Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, to unikatowe na skalę europejską przedsięwzięcie, które jednocześnie jest galerią sztuki współczesnej i Zakładem Aktywności Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami. Różnorodność zadań, jakie realizuje, pozwala zatrudnionym tu osobom z niepełnosprawnościami na zdobywanie doświadczenia zawodowego, reintegrację społeczną i przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnego statutu. Celem Związku jest w szczególności: * działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, * rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej, * wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, * współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, * działanie na rzecz ochrony środowiska, * informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, * rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, * rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, * organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. Powyższe cele realizowane są przez: * współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, * udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń, * gromadzenie środków finansowych, * zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP, * mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, * inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP, * prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych, * przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej, * popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Białoruski Dom powstał w Warszawie we wrześniu 2011 roku, po tym jak liczna część białoruskich działaczy społecznych wyjechała z Białorusi, obawiając się prześladowań po grudniowej pacyfikacji pokojowej demonstracji przeciwko sfałszowanym wyborom w Mińsku w 2010 roku. Białoruski Dom jest placówką w Warszawie służącą wsparciu przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, pełniącą jednocześnie funkcję białoruskiego centrum informacyjnego w Polsce, które łączy środowiska wielu białoruskich organizacji pozarządowych i demokratycznych. Od lat Białoruski Dom jest centrum życia białoruskiego w Warszawie, a także siedzibą organizacji pozarządowej budującej relacje w środowisku białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego między społeczeństwami białoruskim a społeczeństwami i narodami Unii Europejskiej oraz sąsiadem - Polską. Dom prowadzony jest przez Fundację Białoruski Dom w Warszawie. [oprac. warszawa.ngo.pl]

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Instytut Reportażu zaprasza do współorganizacji wieczorów autorskich, spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów, wernisaży i innych eventów w samym centrum Warszawy – w Faktycznym Domu Kultury, ul. Gałczyńskiego 12, Warszawa (Śródmieście, na tyłach Nowego Światu) – naprzeciwko prowadzonej przez nasz Instytut księgarni Wrzenie Świata. FDK jest to profesjonalna sala spotkań uruchomiona we wrześniu 2013 roku. Dysponujemy nagłośnieniem, monitorem, projektorem. Mamy ok. 80 miejsc siedzących. Salę zdobi wystawa portretów polskich reporterek autorstwa Magdaleny Wdowicz-Wierzbowskiej. Pomożemy też Państwu takie spotkania urozmaicić – możemy przygotować katering, zaproponować prowadzącego spotkanie. Jedną z naszych propozycji jest prezentacja czechofila i reportera Mariusza Szczygła pt: „Kultura Czeska – Laska Nebeska”. Autor przedstawia zbiór czeskich fotografii, plakatów, okładek, które zaskoczą polskiego odbiorcę, są bowiem opowieścią o zupełnie odmiennej kulturze. Moderator stawia na dowcip i na interakcję z publicznością Działalność FDK jest finansowana z działalności gospodarczej Fundacji Instytut Reportażu oraz dzięki wsparciu miasta st. Warszawy w ramach naszego projektu Wrzenie.Doc. Organizacja spotkań: Agnieszka Hryniewicka: agnieszka.hryniewicka@instytutr.pl PR: Monika Żebrowska: monika.zebrowska@instytutr.pl

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

DIFFERENT to jedyna w Polsce restauracja w ciemności obsługiwana przez niewidomych kelnerów. Jest to wspaniała i zaskakująca atrakcja na romantyczne kolacje we dwoje, spotkania służbowe, eventy, team building czy kreatywne szkolenia/warsztaty do 50 osób. Tworzymy nowatorskie miejsce kultury, integracji i edukacji, w którym będą kształtowały się prawidłowe relacje między różnymi grupami społecznymi, oparte na wzajemnej tolerancji i poszanowaniu. MISJA Different to "Otwieranie oczu" osób widzących, na świat osób niewidomych. Naszą domeną jest autentyczność serwowanych doświadczeń, stąd też przewodnikami w restauracji DIFFERENT są osoby świetnie obeznane na co dzień z ciemnością – niewidomi. Są to wyszkoleni, uprzejmi i zawsze pomocni kelnerzy, z którymi spokojnie można iść w ciemno. Wprowadzimy Państwa w świat niewidomych, gdzie istnieje piękno, radość, marzenia, gdzie bariera wzrokowa nie jest przeszkodą, ale bodźcem do rozwoju pozostałych zmysłów. Tak smacznego spotkania naszych dwóch światów jeszcze w Polsce nie było. Całości zysków restauracji jest przeznaczana na cele statutowe Fundacji Pomocy rodzinie Człowiek w potrzebie, głównie na wsparcie ubogich rodzin.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

W sklepie można znaleźć przede wszystkim sezonowe, ekologiczne warzywa oraz wszelkiego ekologiczne i certyfikowane rodzaju kasze, ryże, bakalie (wszystko na wagę) oraz mleka roślinne, nabiał i pieczywo, oleje, przetwory, słodycze bez cukru, a w sezonie jesienno-zimowym ekologiczne cytrusy z sycylijskich kooperatyw rolniczych. W sklepie można także kupić ekologiczne kosmetyki i detergenty. Kooperatywa współpracuje z kilkunastoma gospodarstwami rolnymi i kilkudziesięcioma lokalnymi firmami. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

W sklepie można znaleźć przede wszystkim sezonowe, ekologiczne warzywa oraz wszelkiego ekologiczne i certyfikowane rodzaju kasze, ryże, bakalie (wszystko na wagę) oraz mleka roślinne, nabiał i pieczywo, oleje, przetwory, słodycze bez cukru, a w sezonie jesienno-zimowym ekologiczne cytrusy z sycylijskich kooperatyw rolniczych. W sklepie można także kupić ekologiczne kosmetyki i detergenty. Kooperatywa współpracuje z kilkunastoma gospodarstwami rolnymi i kilkudziesięcioma lokalnymi firmami. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Realizujemy projekty fotograficzne, dokumentacyjne, badawcze, dziennikarskie. Tu spotykają się lokalne społeczności, artyści, animatorzy. Wspieramy działania nieformalnych inicjatyw, integrujemy aktywistów, promujemy wartości obywatelskie. Duży Pokój to miejsce tworzone przez cztery podmioty: * Stowarzyszenie 61 * Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna * Fundacja Picture Doc * Inicjatywa Wolna Białoruś.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Pawilon edukacyjny Kamień to główny punkt edukacji ekologicznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i nowe centrum Dzielnicy Wisła. Wspieramy zielone inicjatywy mieszkańców, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami naukowymi. Pawilon został wybudowany w ramach projektu pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Targówek

Nasze Hospicjum powstało w 1998 roku. W skład stałego zespołu wchodzą: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, kapelan, pracownik socjalny, wolontariusze. Niesiemy pomoc chorym przebywającym w domach i zapewniamy im: * opiekę lekarską (minimum dwa razy w miesiącu) i pielęgniarską (minimum dwa razy w tygodniu), * możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu i aparatury medycznej, * pomoc psychologiczną, duchową i wolontariacką, * rehabilitację, * wsparcie dla rodzin osób chorujących, w tym dzieci osieroconych. Dla podniesienia jakości opieki oraz komfortu pracy całego zespołu Hospicjum Domowego w OHD funkcjonuje dyżur – celem konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach interwencji lekarsko-pielęgniarskiej – od poniedziałku do niedzieli (poniedziałek – piątek 9.00 – 12.00 i 16.00 – 21.00, w weekendy i święta między 9.00 – 20.00 dyżur pielęgniarski, a między 14.00 – 20.00 dyżur lekarski). W OHD działa wolontariat (opiekuńczy, stacjonarny, akcyjny, duchowy, logistyczny). Edukujemy i szkolimy młodzież oraz dorosłych w zakresie opieki hospicyjnej i towarzyszenia pacjentom w chorobie i odchodzeniu. Co roku organizujemy akcję charytatywną Pola Nadziei, której celem jest budowanie świadomości w zakresie opieki hospicyjnej i szerzenie jej idei. Nasze Hospicjum Domowe należy do Zgromadzenia Księży Marianów.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie funkcjonuje od 2006 roku. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, którzy zapewniają wysokie standardy kształcenia oraz dbają o różnorodność problematyki podejmowanej na zajęciach. Oprócz wykładów plenarnych Słuchacze mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach takich jak: Nauka języków, Zajęcia sportowe, Treningi pamięci, Internetowy Klub Seniora, Koło Rysunkowe, Klub Teatru i Poezji, Klub Dyskusyjny – Wiedzieć Więcej, Klub Brydżowy, Klub Piechurów, English Club, Italiano Club. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie UTW - w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162. Zapraszamy Seniorów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, poznać nowych ludzi, zrealizować dawne marzenia i odkryć nowe pasje.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Założeniem programu MAL Piaskowa jest: - tworzenie warunków do powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, - wzmacnianie więzi sąsiedzkich w społeczności lokalnej, - kształtowanie wśród mieszkańców współodpowiedzialności za swoje środowisko lokalne, - wzrost zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej wśród jej mieszkańców, a także wzrost tożsamości terytorialnej (blok, ulica, osiedle, dzielnica), -odkrywanie wartości i możliwości oraz niewykorzystanych umiejętności pojedynczych mieszkańców i całych grup, - promowanie pracy wolontariackiej, - rozwijanie postawy samopomocy i wsparcia dla osób z najbliższego środowiska, - wzrost kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz poziomu ich zaangażowania w życie społeczne.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursynów

Klub z zajęciami dla dzieci i dorosłych. Zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne, muzyczne, taneczne oraz wiele innych … Zajęcia bezpłatne oraz płatne. Miejsce Aktywności Lokalnej.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wawer
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Włochy
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Nasze Ognisko (OPP nr 1 "Jordanek") jest państwową, publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa. Jest jednostką budżetową a prowadzone w niej bezpłatne dla uczestników zajęcia są finansowane przez organ prowadzący. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogów : wychowawców, instruktorów, których praca podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ognisko tworzy ofertę zajęć i imprez w oparciu o diagnozę potrzeb środowiska lokalnego, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. W godzinach porannych prowadzimy również zajęcia dla młodszych dzieci. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 "Jordanek" powstało 1 września 2008 r. po przekształceniu z XII Ogrodu Jordanowskiego istniejącego na Gocławku od 1945 roku. Punktem wyjścia dla naszej działalności jest pogląd, że dobrze wykorzystany czas ma znaczący wpływ na rozwój osobowości i podnoszenie poziomu kultury dzieci i młodzieży. Szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju emocjonalnego i społecznego. Głównym celem jest więc wdrażanie dzieci i młodzieży do życia wśród ludzi. Systemowo wspieramy rozwój społeczny przez stopniowe wdrażanie do samodzielności, już od przedszkolaka. Ważne jest dla nas propagowanie zdrowego stylu życia, działania psychoprofilaktyczne a także upowszechnianie praw dziecka. Kadra pedagogów przywiązuje tu ogromną wagę do rozwijania kompetencji komunikacyjnych zarówno u dzieci i młodzieży jak i własnych, uznając pozytywną komunikację za podstawę życia społecznego. Misja tej placówki głosi iż w każdym dziecku tkwi pewien potencjał wrażliwości i twórczości a zadaniem wspierającego wychowawcy jest potencjał ten wyzwolić i stworzyć warunki do pełnego rozwoju.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Dom Kultury Praga jest samorządową instytucją kultury, założoną w 2002 roku. Przez 15 lat instytucja zmieniała swój charakter. Obecnie edukuje poprzez sztukę, realizuje działania artystyczne i społeczne, także o znaczeniu integracyjnym. Szuka profesjonalnych i kreatywnych sposobów na rozwój swoich podopiecznych, również tych z niepełnosprawnościami. Stawia na lokalność, wspieranie oddolnych inicjatyw, budowanie praskiej tożsamości i tworzenie więzi z mieszkańcami. Aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, współtworzy życie kulturalne dzielnicy. Myśl przewodnia „Nie ma jak w domu kultury” przyświeca każdemu działaniu instytucji, która chce być postrzegana jako przyjazna, otwarta przestrzeń dla każdego mieszkańca (nie tylko) Pragi, niezależnie od wieku. Oferta DK Praga to ponad 50 różnorodnych zajęć artystycznych dla osób od niemowlaka po seniora, poszerzone o wydarzenia cykliczne i okazjonalne, m.in. koncerty, spektakle, warsztaty, spotkania, pokazy naukowe. Po niedawnym remoncie infrastruktura budynku została wzbogacona o podnośnik dla osób z niepełnosprawnością, punkt informacyjny oraz „Gościnnik” i „Przyjaźnik” – przestrzenie funkcjonujące w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL), udostępniane każdemu, kto zechce wypełnić je aktywnością twórczą, przy wsparciu organizacyjnym instytucji. Inspiruje do działań także Miejsce Aktywnego Rodzica, Miejsce Aktywnej Młodzieży, Miejsce Aktywnego Seniora. Dom Kultury Praga jest inicjatorem i organizatorem społecznego Praskiego Ogródka Sąsiedzkiego (al. Solidarności 55). Instytucja działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, a w wybrane soboty i niedziele – w godzinach imprez. W okresie letnim, oprócz zajęć w siedzibie własnej, Dom Kultury „Praga” zaprasza na cykl imprez w Praskim Ogródku Sąsiedzkim przy al. Solidarności 55, Muszli Koncertowej w Parku Praskim. WYDARZENIA CYKLICZNE: Teatrzyki dla dzieci, Praskie Spotkania z Gwiazdą, Sobota w Domu COOLtury, Muzyczna Niedziela, Pstryk - spacery fotograficzne, Wakacje z kulturą, plenery w Praskim Ogródku Sąsiedzkim.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Centrum Promocji Kultury Praga Południe jest samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu m. st. Warszawy. Istnieje już od 15 lat, ale na ul. Podskarbińskiej 2 mieści się dopiero od ponad roku. To miejsce z klimatem i ambicjami. Niemal codziennie Centrum oferuje imprezę kulturalną organizowaną samodzielnie lub z partnerami zewnętrznymi, w siedzibie, w filii bądź w zaprzyjaźnionych miejscach na Pradze i w całej Warszawie! Mamy bogatą ofertę kulturalną dla osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. Na naszej scenie zobaczysz artystów znanych z telewizji, radia i prasy, a także młodych, zdolnych, obiecujących… Organizujemy: - koncerty - spotkania autorskie - promocje książek i płyt - inscenizacje historyczne - spektakle teatralne - kabarety - wieczory poezji - imprezy rocznicowe i okazjonalne - wykłady i prelekcje - spotkania z ciekawymi postaciami - świata kultury, nauki i polityki - programy edukacyjno - kulturalne dla dzieci w formie zabawy, teatrzyków - wernisaże - plenery malarskie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Imprezy kulturalne to nie wszystko. Oprócz tego w Centrum Promocji Kultury można brać udział w zajęciach, warsztatach artystycznych i konsultacjach prowadzonych przez uznanych w swych dziedzinach artystów. Uwieńczeniem etapu takich warsztatów są prezentacje przygotowanych programów na scenie CPK (w przypadku zajęć wokalnych, teatralnych, czy też tanecznych), a wernisaże prac lub kiermasze prac uczestników zajęć plastycznych. Na ponad 2 tysiącach metrów powierzchni znajdują się m.in.: sala widowiskowa, kawiarnia, sala klubowa, sala taneczna, sala prób, sala komputerowa, galeria, 3 pracownie plastyczne oraz sala prób.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Klub "Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy" został założony przez fundację o nazwie "Fundacja Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy" w 2015 roku w Warszawie. Ideą przyświecającą TWDW jest przywrócenie wioślarstwa i Wisły Warszawiakom. Jest to pierwszy klub wioślarski otwarty dla każdego niezależnie od wieku, kondycji fizycznej i umiejętności wioślarskich. Celem klubu w imię naszego motta “Wisła dla Wioślarzy” jest stworzenie nad Wisłą tętniącej życiem społeczności wioślarskiej. Pragniemy, aby TWDW było dla naszych członków drugim domem, a nie jedynie miejscem treningów. Nasz klub pragnie rozwijać nie tylko sport zawodniczy, ale również amatorski, turystyczny, akademicki i seniorski.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

"Miejsce od sąsiadów dla sąsiadów" Zapraszamy sąsiadów bliższych i dalszych do naszego Centrum, które choć małe i ukryte w podwórzu słynnej „kamienicy Mirona Białoszewskiego”, otwiera swoje drzwi dla każdego chętnego- dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów, animatorów, wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych. Czekamy na Ciebie na bezpłatnych warsztatach czy poradach, ale jeśli nie znalazłeś niczego dla siebie- powiedz nam czego potrzebujesz lub co chcesz zrobić i razem postaramy się sprawić, aby to Centrum było także Twoim miejscem. Nasze zajęcia istnieją, ponieważ ktoś podobny do Ciebie postanowił „coś zrobić” i został naszym wolontariuszem. Jest tu miejsce także na Twoje pomysły. Czekamy właśnie na Ciebie! Twórzcie z nami miejsce otwarte dla wszystkich, bezpłatne i bez żadnych barier. Zapraszamy na warsztaty i zajęcia, a organizacje pozarządowe zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszej sali i sprzętu. Możemy mieć wspólne, twórcze miejsce, które zachęci innych do wyjścia z domu i do działania. Czekamy na Wasze pomysły, nawet te najbardziej szalone! Chcesz działać, coś robić, szukasz swojego miejsca? To świetnie się składa.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Społecznik jest Miejscem Aktywności Lokalnej. Promuje upowszechnianie dostępu do nauki, kultury, sztuki i samodoskonalenie mieszkańców. W naszych przestrzeniach odbywają się spotkania zespołów, warsztaty, szkolenia, prezentacje i konferencje.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bemowo

Działamy lokalnie, na rzecz mieszkańców i mieszkanek Chrzanowa i Bemowa. Jesteśmy miejscem na Wasze pomysły i oddolne inicjatywy. Bezpłatnie udostępniamy przestrzeń na działania lokalne.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Organizatorem Miejsca Aktywności Lokalnej w lokalu Caterina na terenie dzielnicy Białołęka jest Związek Dużych Rodzin 3 Plus. Projekt finansuje Urząd Miast Stołecznego Warszawy. To miejsce spotkań mieszkańców i grup nieformalnych.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Rembertów
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bielany

Studnia – sięgnij głębiej, zaczerpnij z innych, wyciągnij to co najlepsze! Miejsce Aktywności Lokalnej “Studnia” jest przestrzenią dla mieszkańców Bielan mającą wspierać twórcze działania, wzmocnić więzi sąsiedzkie, inspirować do wspólnego aktywnego działania. Nazwa naszego MAL-A nawiązuje do miejsca znanego, często odwiedzanego przez lokalną społeczność – studni oligoceńskiej znajdującej się przy wejściu na teren Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury. Bielański Ośrodek Kultury Filia Estrady 112 udostępni nieodpłatnie przestrzeń na twórczą i edukacyjną aktywność o różnym charakterze, pomoże organizacyjnie wspierając rozwój potencjału lokalnej społeczności.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI jest jedną z 23 filii Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, która w swej strukturze ma również pięć oddziałów. Placówka została otwarta w październiku 2014 roku i jest najnowocześniejszą biblioteką na Mokotowie służącą dzieciom i młodzieży.Głównym celem działań Multimedialnej Biblioteki jest stwarzanie dzieciom i młodzieży okazji do zdobywania wiedzy, pozyskiwania nowych umiejętności, doświadczania. Misja Misja Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy została zdefiniowana hasłem „Biblioteka to możliwości bez granic”. Multimedialna Biblioteka realizuje to założenie rozbudzając potrzeby edukacyjne, informacyjne, kulturalne młodego pokolenia, jak również budując lokalną społeczność. Wizja Wizją Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI jest tworzenie nowoczesnej, otwartej na zmiany i eksperymentowanie instytucji, która inicjuje i wspiera zainteresowania młodego pokolenia, oferując usługi oparte na nowoczesnych technologiach.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

To unikatowe miejsce na terenie centrum handlowego Atrium Promenada w którym razem z organizacjami, lokalnymi firmami, pasjonatami różnych dziedzin stworzyliśmy komfortową przestrzeń nieodpłatnych spotkań, regularnych warsztatów, twórczych zajęć oraz przedsięwzięć, które pozwalają na rozwój, rozbudzanie zainteresowań oraz zwiększanie świadomości kulturalnej, artystycznej i naukowej. Miejsce gdzie można regularnie, nieodpłatnie uczyć się języków, tańczyć w profesjonalnej szkole tańca, programować komputery, ćwiczyć judo czy akrobatykę. Piąty Wymiar to przestrzeń w której można rozwijać się biorąc udział w warsztatach, spotkaniach z pasjonatami jak również poprawić samopoczucie poprzez aktywność fizyczną i intelektualną, a w czasie wolnym od zajęć poczytać, pograć w gry planszowe, spotkać sąsiada czy zawrzeć nowe przyjaźnie. Wydarzenia odbywające się w przestrzeni Piąty Wymiar dedykowane są dzieciom w różnym wieku, rodzicom, seniorom i wszystkim tym, którzy chcieliby spędzić z nami czas.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Co-working rękodzielniczy oraz przestrzeń otwarta, dająca pole do pobudzenia kreatywności. Przestrzeń do regularnych spotkań sąsiedzkich podczas twórczych warsztatów. Masz pomysł na ciekawe działanie? Zrealizuj je u nas!

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Woronicza 44a to oficjalna nazwa, my mówimy krótko - CIM, nasze miejsce na Mokotowie, które rozpoczęło swą działalność w marcu 2011 roku. W przytulnych pomieszczeniach realizowana jest bogata oferta dla mieszkańców. Różnorodne programy, warsztaty, prelekcje, wykłady, koncerty, porady, grupy wsparcia itp. to formy organizacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań bywalców. Ta zróżnicowana wiekowo grupa „od maluszka do staruszka” znalazła zrozumienie, wsparcie, zajęcie. Tu każdy kto ma trochę czasu, jakiś pomysł, coś potrafi, chciałby z innymi podzielić się swą umiejętnością może przyjść i jest mile widziany. Udostępniamy bezpłatnie pomieszczenia na inicjatywy lokalne organizowane przez mieszkańców Mokotowa i organizacje pozarządowe, które swą ofertę kierują do mieszkańców tej dzielnicy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Nie siedź sam przed telewizorem, nie dziergaj na drutach w samotności, nie czytaj głośno sam dla siebie. Przyjdź, bo: My Ciebie potrzebujemy, Ty potrzebujesz Nas, razem milej upłynie Nam czas. Wszelkie informacje o działalności Centrum znaleźć można na stronie internetowej Urzędu www.mokotow.waw.pl

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Miejsce aktywności lokalnej Białołęckiego Ośrodka Kultury. W tym sąsiedzkim domu spotkań każdy chętny może uzyskać wsparcie w realizacji własnych pomysłów – mieszkańcy dzielnicy mogą zarówno brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach, jak i samemu je organizować.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bemowo

Działamy lokalnie, na rzecz mieszkańców i mieszkanek Bemowa (i Bielan). Jesteśmy miejscem na Wasze pomysły i oddolne inicjatywy. Bezpłatnie udostępniamy przestrzeń na działania lokalne. Zapraszamy do nas na herbatę, poczytać, popracować, pobyć, poznać aktywnych mieszkańców dzielnicy. Można tu zorganizować spotkanie lub wydarzenie. Podzielić się swoją pasją z innymi.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Misją Wolskiego Centrum Kultury jest budowanie kreatywnej i zintegrowanej społeczności, skupiającej twórców i odbiorców kultury, którzy razem współtworzą program kulturalny i wspierają jego realizację. Wizją Wolskiego Centrum Kultury jest odzyskana i uspołeczniona przestrzeń instytucji i dzielnicy, która jest miejscem dla działań kulturotwórczych opartych na relacjach i partnerstwie.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wilanów

Centrum Kultury Wilanów to instytucja, która rozwinęła się dzięki poszukiwaniom nowych inicjatyw kulturalnych, a także nowych miejsc do ich realizacji. Strefa Centrum poprzez swoje filie w różnych częściach Wilanowa oraz poprzez różnego typu wydarzenia i projekty artystyczne obejmuje swym zasięgiem kulturalnym niemal całą mapę dzielnicy. Instytucja rozpoczęła swą działalność 25 maja 2000 roku jako Wilanowski Klub Młodzieżowy przy ul. Wiertniczej 26 w pomieszczeniach dawnego schronu. Następnie od 1 stycznia 2004 roku zaczęła funkcjonować pod szyldem Domu Kultury "Wilanów". Na początku stycznia 2006 roku w przestrzeniach stuletniej plebanii w Powsinie powstała pierwsza filia DK"W": Powsiński Klub Kultury - Dom Pracy Twórczej. W tym samym roku w budynku Biblioteki Publicznej w Wilanowie został otwarty kolejny ośrodek - Filia "Radosna". Podejmowane działania kulturalne w różnych miejscach Wilanowa zdecydowały o charakterze instytucji - otwartej na nowe pomysły, a jednocześnie kultywującej tradycje danej społeczności. Ukształtowana w ten sposób forma animacji kultury w Wilanowie od września 2006 roku rozpoznawalna jest pod nazwą Centrum Kultury Wilanów.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Targówek

Dom Kultury Świt to zróżnicowane formy edukacji i największy wachlarz propozycji na odkrywanie talentów. Oprócz licznych pracowni artystycznych i klubów zainteresowań, Świt to również kino, teatr, kabarety i koncerty.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Targówek

Dom Kultury Zacisze – dom, w którym spotkasz Kulturę Dom Kultury Zacisze zbudowali własnymi rękami mieszkańcy dzielnicy 50 lat temu, bo wierzyli, że kultura i wspólne miejsce spotkań są ważne. Dzisiaj też dokładamy swoją cegłę – budujemy kulturalne oblicze Targówka i odpowiadamy na potrzeby mieszkańców – możesz zasłuchać się w muzyce, obejrzeć wystawę, a w tygodniu spotkać 1200 osób i rozwinąć kreatywn(i)e skrzydła. U nas dzieciaki podróżują wehikułem sztuki, młodzież tańczy breakdance, dorośli tworzą witraże, a seniorzy rozkręcają kabaret.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

DOROŻKARNIA Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży - dobre miejsce w Warszawie na rozwijanie artystycznych pasji. Pracownie i grupy artystyczne – teatralne, wokalne, taneczne, plastyczne, filmowe - czekają na wszystkich, którzy chcą realizować marzenia o własnym spektaklu, filmie, obrazie… ale też gotowi są do przyjemnej choć ciężkiej pracy. Spektakle, koncerty, wystawy prezentowane są w DOROŻKARNI oraz w kraju i za granicą - młodzież bierze udział w konkursach, festiwalach i projektach międzynarodowych (m. in. w Białorusi, Japonii, Korei Płd., Finlandii, Chorwacji, Niemczech).

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Dom Kultury Kadr to nowoczesna instytucja kultury na warszawskim Mokotowie.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bielany

MAL Samogłoska to miejsce Bielańskiego Ośrodka Kultury do działań sąsiedzkich i wspierania oddolnej aktywności mieszkańców. Animujemy życie kulturalne Młocin - w domowej atmosferze sąsiedzi grają tu w planszówki, uczestniczą w wieczornych zajęciach jogi, tworzą rękodzieło i zasiadają przy stole podczas sąsiedzkich śniadań. Jesteśmy otwarci na Wasze inicjatywy. Masz pomysł na działanie? Chciałbyś zrobić coś dla swoich sąsiadów? Przyjdź i spotkaj się z nami. :)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bemowo

Dwa Jelonki to miejsce, w którym cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie inicjatyw lokalnych i integracja sąsiedzka. Nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć – to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania tego miejsca. W Dwóch Jelonkach mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia), organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas. Działamy kierując się zasadą wzajemności (jeśli korzystam z zasobów lub działań, daję coś w zamian od siebie – np. sam prowadzę zajęcia, pomagam w organizacji miejsca, uzupełniam czasem np. materiały plastyczne czy zapas herbaty), wzajemnym zaufaniu (koordynatora do mieszkańców, mieszkańców do koordynatora, mieszkańców do siebie nawzajem), otwartości (dla wszystkich okolicznych mieszkańców) oraz tolerancji i poszanowaniu indywidualności każdego mieszkańca.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Kuchnia Konfliktu to restauracja oraz miejsce spotkania kultur! Tworzymy przestrzeń do dialogu i integracji, dając uchodźcom i imigrantom w Polsce miejsca pracy oraz szansę podzielenia się znakomitą kuchnią swoich regionów. Odpowiedzią na te pytania jest inicjatywa Kuchnia Konfliktu, czyli miejsce spotkania kultur i dialogu społecznego, które jest jednocześnie mobilną restauracją serwującą potrawy z regionów świata, objętych konfliktem. Celem projektu jest interwencja w przestrzeń publiczną poprzez kulinaria. Dzięki Kuchni Konfliktu mieszkańcy Warszawy poznają potrawy i kulturę państw konfliktu, wchodząc w bezpośrednie interakcje z uchodźcami i migrantami współtworzącymi projekt.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Bezpłatna poradnia dla ofiar przemocy - osób dorosłych, dzieci i młodzieży będących świadkami przemocy w rodzinie lub jej doświadczających - mieszkańców Warszawy. W naszych Poradniach można uzyskać pomoc w zakresie trudności rodzinnych i emocjonalnych, przemocy, problemów wychowawczych, uzależnień, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami przez dzieci i młodzież, problemów z agresją, trudności w nauce. Z pomocy naszych specjalistów mogą bezpłatnie skorzystać mieszkańcy Warszawy. Pracujemy z: * Dorosłymi, którzy doświadczają przemocy * Rodzinami, w których występuje problem przemocy * Dziećmi i młodzieżą doświadczającymi przemocy * Osobami będącymi świadkami przemocy W Poradni pracuje zespół terapeutów, który tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin. W miarę możliwości pomocą staramy się objąć całą rodzinę. W Poradni można skorzystać z następujących form pomocy: * Porad i konsultacji dla młodzieży i rodzin * Pomocy psychologicznej dla dzieci * Konsultacji wychowawczych dla rodziców * Psychoterapii rodzinnej i indywidualnej dla członków rodzin * Interwencji kryzysowych * Konsultacji specjalistycznych (prawnych, zawodowych) dla osób korzystających z innych form pomocy. Nasza pomoc jest darmowa.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Bezpłatna pomoc dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz ich otoczenia rodzinnego - mieszkańców Warszawy doświadczających trudności rozwojowych, rodzinnych i emocjonalnych. W naszych Poradniach można uzyskać pomoc w zakresie trudności rodzinnych i emocjonalnych, przemocy, problemów wychowawczych, uzależnień, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami przez dzieci i młodzież, problemów z agresją, trudności w nauce. Z pomocy naszych specjalistów mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy Warszawy. Pracujemy z: * Dziećmi w wieku 5-15 lat z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi i rodzinnymi * Młodymi ludźmi w wieku 15-24 lata z problemami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi * Rodzicami borykającym się z problemami wychowawczymi * Osobami zagrożonymi lub dotkniętymi uzależnieniami oraz ich rodzinami * Rodzinami i osobami przeżywającymi trudności życiowe W Poradni pracuje zespół terapeutów, mających doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej oraz leczeniu uzależnień. W miarę możliwości pomocą staramy się objąć całą rodzinę. W Poradni można skorzystać z następujących form pomocy: * Porad i konsultacji dla dzieci, młodzieży i rodzin * Interwencji kryzysowych * Psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej * Wsparcia psychologicznego * Konsultacji prawnych dla osób korzystających z innych form pomocy * Konsultacji pedagogicznych i wychowawczych dla rodziców Nasza pomoc jest darmowa.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

W naszej świetlicy przy ulicy Przemysłowej codziennie opiekujemy się 15 dzieci, w wieku od 10 do 15 lat. Dzieci przychodzą do nas prosto po szkole i opiekujemy się nimi 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Wspólnie przygotowujemy ciepły posiłek, dbamy o wspólne pomieszczenia. Nasza młodzież ma już więcej obowiązków, musi się też więcej uczyć. Przede wszystkim jednak potrzebują zrozumienia, wysłuchania, przytulenia, jasnych i klarownych zasad, które dają poczucie bezpieczeństwa. Nasi wychowawcy są dla nich jak drudzy rodzice.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

W świetlicy przy ulicy Czerniakowskiej prowadzonej przez Powiślańską Fundację Społeczną codziennie opiekujemy się 15 dzieci, w wieku od 6 do 10 lat. Dzieci przychodzą do nas prosto po szkole, jak do swojego drugiego domu. Są z nami 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Dla najmłodszych liczy się przede wszystkim ciepły posiłek, przytulenie, zwykłe pytanie jak Ci minął dzień? Skąd ta smutna minka? Nasi wychowawcy bawią się z nimi, rozmawiają, odrabiają lekcje, zachęcają do poznawania świata, ale też chodzą do szkoły czy do lekarza.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Pogotowie Interwencji Społecznej jest placówką specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie, wywołanym utratą bezpiecznego schronienia. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. Osoby w kryzysie bezdomności obejmujemy wsparciem z zakresu poradnictwa socjalnego, prawnego, edukacyjnego (poradnictwo prozdrowotne oraz działalność Otwartej Kuchni w zakresie bezpiecznego pozyskiwania żywności, przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą), terapii uzależnień, psychologicznego, wsparciem rzeczowym, pomocą w wyrobieniu zdjęć do dokumentów, a w terenie pomocą streetworkerów (Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bielany) i asystentów prozdrowotnych dla osób bezdomnych uzależnionych (Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bielany, Targówek, Praga Północ, Praga Południe wraz z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga). Obecnie prowadzimy działania związane z podstawowym zabezpieczeniem socjalno-bytowym człowieka, jak również profilaktyczno-edukacyjnym. Nasze działania skierowane są na wsparcie informacyjne, interwencyjne i doraźne osób w kryzysie bezdomności. W tym roku uruchomiliśmy innowacyjne działanie związane z otworzeniem Otwartej Kuchni - przestrzeni dla osób bezdomnych, w której z pomocą edukatora mogą samodzielnie przygotować dla siebie posiłek. Zespół Pogotowia Interwencji Społecznej stara się, aby podejmowane działania koncentrowały się na długofalowej pracy z podopiecznym, zmierzającej do pełnego usamodzielnienia osoby, a nie tylko na doraźnym ratownictwie. Przy realizacji programów Pogotowie współpracuje z kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, schroniskami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuratorami, policją oraz innymi podmiotami ustawowo bądź statutowo zobowiązanymi do niesienia pomocy. Pogotowie Interwencji Społecznej jest jedną z niewielu placówek pomocowych o takim profilu, świadczącą nie tylko pomoc doraźną, ale przede wszystkim koncentrującą się na działaniach zmierzających do przywrócenia osobie zdolności do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

SKAT jest warszawskim klubem rodzinnym współfinansowanym przez m.st. Warszawa.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Rodzinna Klubokawiarnia Praska to nazwa przywodząca na myśl ciepło i zapach kawy i herbaty, niezobowiązującej przestrzeni klubowej, miejsca pomocy i zajęć dla rodzin. Rodzinna Klubokawiarnia Praska to miejsce dla Rodziny. Tu można pobyć dzieckiem z własnym dzieckiem. Tu można miło spędzić czas, uczestniczyć w ciekawych warsztatach, zorganizować przyjęcie dla dzieci. Tu także można napić się kawy i zjeść "dobre ciacho". Tu można usiąść z książką i w spokoju poczytać. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus

Prace w Pensjonacie wykonują mieszkańcy: sprzątają, gotują, przeprowadzają remonty, robią zakupy, dbają o otoczenie, odśnieżają. Mieszkańcy stale pomagają też jako wolontariusze w dystrybuowaniu żywności w Banku Żywności. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Towarzystwo Sąsiedzkie to miejsce dla wszystkich mieszkańców Warszawy, oferujące wsparcie w realizowaniu inicjatyw na rzecz dobrego sąsiedztwa. Program działań podzielony na 3 sekcje SZKOLENIA | SPOTKANIA | DZIAŁANIA ma zapewnić kompleksową pomoc zainteresowanym warszawiakom. Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawę. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Sklep charytatywny, w którym można zakupić niepowtarzalne przedmioty i do którego można również przynieść w darze rzeczy już niepotrzebne. Pieniądze ze sprzedaży przedmiotów wspomagają działalność Fundacji Sue Ryder. Jeden z czterech sklepów charytatywnych Fundacji Sue Ryder w Warszawie. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Przestrzeń do realizacji inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz kawiarnia. W kawiarni nie znajdziesz produktów wytwarzanych masowo przez wielkie koncerny, ale napoje z małych wytwórni, kawę kupowaną bezpośrednio u dostawcy, organiczne herbaty. W kuchni pomagają nam dobrze gotujący przyjaciele. Magda piecze ciasta, Zosia i Kuba z KFN Gastro przygotowują domowe lunche również dla wegetarian i wegan. Wszystko na małą skalę i z poszanowaniem środowiska. W ciągu dnia można zaszyć się z laptopem i popracować. Kawiarnia służy też jako punkt informacyjny o Muranowie, osiedlu-pomniku zbudowanym z gruzów getta. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Społeczna Jadłodajnia Filozoficzna powstała z myślą o pasji do gotowania, zdrowego i domowego jedzenia, najpyszniejszych pierogów świata oraz chęci pomagania potrzebującym. Specjalnością Jadłodajni są pierogi oraz inne potrawy mączne. Nazwa jadłodajni jest hołdem dla nieistniejącego już klubu o tej samej nazwie z warszawskiego Powiśla. (oprac. własne)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

FALA to nowe miejsce Spółdzielni Socjalnej Pogłos prowadzącej klub Pogłos. Znajduje się na Bulwarach Wiślanych, przy Płycie Desantu. Do tej pory Spółdzielnia zorganizowała ponad 500 wydarzeń kulturalnych w tym: koncerty, imprezy, slamy poetyckie, projekcje filmów, warsztaty, bingo, wegańskie grille itp.). FALA to próba przeniesienia tego, co na co dzień dzieje się w Pogłosie, w realia Bulwarów Wiślanych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Kredens pod oknami to osiedlowy klub spotkań, w którym organizowane są działania artystyczne, kulturalno-społeczne i edukacyjne. Miejsce należy do sieci Miejsc Aktywności Lokalnej. Z Kredensu mogą także korzystać mieszkańcy. Dwa pomieszczenia mają powierzchnię w sumie 65 m.kw. Kameralna sala w suterenie ma dojazd dla wózków. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Myślą przewodnią Punktu Przedszkolnego "Smyki ze Smyczkowej" są słowa Marii Montessori "pomóż mi zrobić to samodzielnie". Punkt przedszklny stawia m.in. takie cele w pracy z dziećmi jak: samodzielność funkcjonalna, społeczna i mentalna dzieci, umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy i rozwiązań problemów, umiejętność współpracy w grupie, czy umiejętność przestrzegania zasad grupowych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus

Szkoła "Dać Szansę" powstała z inicjatywy grupy rodziców w 1990 r. Było to działanie nowatorskie na skalę ogólnopolską. Szkołę nazwano "Dać Szansę", ponieważ była i jest dla uczniów szansą na wyjście z izolacji, wszechstronny rozwój, włączenie się w życie społeczne i znalezienie swojego miejsca w dorosłym życiu. W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z Zespołem Downa, autyzmem, z zaburzeniami zachowania oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościam (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Klub Młodzieżowy powstał kilka lat temu z potrzeby osób, które skończyły szkołę podstawową i szukały miejsca, w którym w bezpieczny sposób mogą spędzać czas, poznać nowych znajomych, skorzystać ze wsparcia dorosłych. Młodzież i dorośli tworzą tu przestrzeń do nauki nowych umiejętności, rozwijania swoich pasji, zabawy, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktów, poznawania nowych miejsc. Klub jest miejscem spotkań młodzieży z różnych krajów, które mieszkają na stałe w Polsce. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Świetlica to miejsce, w którym każdy jest ważny. Dorośli i dzieci tworzy społeczność terapeutyczną, w której uczą się wspólnego życia, rozmawiania ze sobą, pracują nad tym, co utrudnia kontakt z innymi ludźmi, rozwiązywaniem sytuacji trudnych, określaniem swojego zdania i osobistych granic. Dzieciaki mają swoje funkcje w społeczności i obowiązki, dzięki czemu uczą się samodzielności, sumienności, dbania o innych i swoje miejsce, codziennych prac związanych z przygotowaniem sobie miejsca do nauki, zabawy, posiłku. Mogą poznawać te przyjemne i mniej przyjemne konsekwencje swoich działań, zobaczyć jak reagują na nie inni, uczą się jak zmieniać swoje zachowanie. Wszyscy uczestniczą w grupach socjoterapeutycznych, które wspierają proces zmian i pracy nad swoimi trudnościami oraz w zajęciach dodatkowych, które pomagają odnaleźć pasję i sposób na organizację swojego wolnego czasu. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Otwarta Pracownia Jazdów to miejsce spotkań i dyskusji, prelekcji, wystaw, a także pracy warsztatowo-projektowej społeczności akademickiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. To przestrzeń otwarta dla mieszkańców Warszawy z misją popularyzacji wiedzy o architekturze i historii naszego miasta, a także interdyscyplinarnej dyskusji nad jej przyszłością. Otwarta Pracownia Jazdów mieści się w fińskim domku przy ul. Jazdów 3/6. Jego gospodarzem jest Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury PW. Domek jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne dzięki udostępnieniu przez Dzielnicę Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Gabinet oferuje pomoc specjalistów w psychoterapii, mediacjach, pomocy prawnej. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z parami i całymi rodzinami. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Środowiskowy Dom Samopomocy to ośrodek dzienny dla dorosłych osób chorujących psychicznie. Naszą misją jest udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobą psychiczną i ich rodzinom, pomoc w powrocie do równowagi psychicznej oraz umocnienie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu poprzez tworzenie okazji do większej aktywności i integracji społecznej. Celem ośrodka jest m.in. podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, udzielanie wsparcia psychicznego i pomocy w sytuacjach kryzysowych, wspieranie w wychodzeniu z izolacji społecznej, odbudowa więzi społecznych oraz zapobieganie nawrotom choroby psychicznej. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Idea utworzenia w Warszawie biograficznego Muzeum dwukrotnej Noblistki, polskiej i francuskiej uczonej, Marii Skłodowskiej-Curie powstała jeszcze przed II wojna światową. Uważa się jednak, że Muzeum powstało w 1967 roku, w setną rocznicę urodzin uczonej. W Muzeum zgromadzone sa pamiątki i przedmioty związane z życiem Marii Skłodowskiej-Curie. (oprac. warszawa.ngo.pl).

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Przedszkole prowadzone przez Chrześcijańską Spółdzielnię Socjalną "Nasz Domek". (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Żoliborz

"Kalinowe Serce" to salon artystyczny, magiczne miejsce, w którym warto bywać, które od 2012 roku działa w samym centrum Żoliborza, tuż przy domu Kaliny Jędrusik. Kameralna scena z pianinem, stoliki w stylu art deco, nastrojowe lampy, stara porcelana oraz książki, obrazy, zdjęcia, pamiątki po Kalinie Jędrusik. Można tu zrelaksować się, posiedzieć, zjeść domowe ciasto, napić się orzeźwiającej lemoniady, aromatycznej kawy lub cynamonowej herbaty parzonej według przepisu Kaliny. Smakosze win, dobrej whisky czy koniaku również znajdą tu coś dla siebie. Podczas kameralnych koncertów i recitali, spotkań muzycznych, wieczorów autorskich, wystaw, małych form teatralnych i innych, obok znanych gwiazd i popularnych artystów występują również młode talenty wokalne i aktorskie. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

W świetlicy pracownicy Fundacji i wolontariusze organizują zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i terapeutyczne. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Teatr powstał w 2010 r. Znajduje się w budynku dawnego Kina Ochota. Teatr przejął część repertuaru od Teatru Polonia oraz stworzył własny, kierunkując tę scenę także na scenę muzyczną. W 2013 r. została zainaugurowana nowa scena, Och-Cafe Teatr, mieszcząca się w kawiarni i obszernych holach teatru, z planami grania odmiennego od pozostałych scen repertuaru – poruszającego problemy aktualne, społeczne. Nowa scena zakłada także inne relacje z widzami, bardziej interaktywne. Fundacja prowadzi także Teatr Polonia. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wawer

Celem domu, działającego w Radości, jest zapewnienie godnych warunków życia i wzrostu osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz towarzyszącym im asystentom. Dom zapewnia rodzinną atmosferę daleką od rozwiązań instytucjonalnych. Wspólnota L’Arche Warszawa prowadzi też punkt wsparcia dla 20 osób z niepełnosprawnością. Asystenci towarzyszą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania, poprzez regularne, cotygodniowe, kilkugodzinne spotkania, w czasie których niosą realne wsparcie w codziennych sprawach bytowych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus

Klub prowadzi działania w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin. W Klubie działa grupa wsparcia dla uzależnionych, można spotkać się z psychologiem i Certyfikowanym Terapeutą Uzależnień. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie to miejsce związane z tańcem współczesnym i performansem. Tworzy je konsorcjum 20 warszawskich organizacji pozarządowych i kolektywów działających w dziedzinie tańca współczesnego i sztuk pokrewnych, które skupiają się wokół Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca. Od 2017 r. Centrum Sztuki Tańca działa w nowej siedzibie w Domu Kultury Kadr. Projekt wspófinansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Jedyna w Polsce i jedna z blisko 170 na świecie placówek, która realizuje międzynarodowy model Domu-Klubu. Model ten jest na wartościach samopomocy program wsparcia osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Działanie Domu opiera się na 36 Standardach, zgodnie z którymi każda osoba, niezależnie od doświadczania problemów zdrowia psychicznego, ma prawo być sobą, dokonywać samodzielnych wyborów, żyć zgodnie z własnymi przekonaniami i budować swoją ścieżkę życiową. Członkostwo w Domu-Klubie jest więc zupełnie dobrowolne, podobnie jak częstotliwość i sposób angażowania się w jego działanie. Model Domu-Klubu, odmiennie od modeli medycznych, koncentruje się na mocnych stronach, predyspozycjach osoby, a nie na trudnościach związanych z chorobą psychiczną. Członkowie, współprowadząc Dom-Klub razem z pracownikami, biorą odpowiedzialność za jego działania. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Celem działań Ośrodka jest zwiększenie samodzielności osób z zaburzeniami psychicznymi - głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek uczy sobie radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, rozwija lub rozbudza zainteresowania artystyczne i sportowe, pomaga opanować technologie cyfrowe oraz odnaleźć własne miejsce wśród innych ludzi. Placówka ofere działania grupowe w pracowniach: umiejętności życiowych, działań twórczych, komputerowej. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i z zakresu aktywizacji zawodowej. Odbywają się tu również zajęcia indywidualne z uczestnikami, oferując im poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodoznawcze, wsparcie w realizacji spraw życiowych. W formie klubu funkcjonują warsztaty teatralne, dramy, fotograficzne oraz klub filmowy i modelarski. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Szkoła przyjmuje dzieci z orzeczonym autyzmem i niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Założyciele kierowali się intencją, by w szkole opracować i realizować takie programy edukacji i terapii, które realnie będą wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów. Tak, aby przysługująca im subwencja oświatowa została jak najlepiej wykorzystana. Priorytetem było dla nich zapewnienie dzieciom takich nauczycieli i terapeutów którzy potrafią stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji przy jednoczesnym przyjaznym stawianiu granic. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Wrzenie Świata to księgarnia z literaturą non-fiction otwarta we wrześniu 2010 roku przez Fundację Instytut Reportażu. Zorganizowano w niej setki spotkań autorskich, pokazów fotograficznych i filmowych, debat o problemach współczesnego świata. Wrzenie Świata to przede wszystkim księgarnia, jednak można się tu również napić kawy, wina, soku ze świeżych owoców, zjeść sernik lub kanapkę z mozzarellą. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

W kawiarni zatrudnieni są dorośli autyści, którzy uczą się funkcjonowania na rynku pracy. W Klubokawiarni znajdują dostosowaną do swych możliwości pracę, a po pracy rozrywkę. To pierwsze takie miejsce w Polsce i jedno z pierwszych na świecie. Jest to także miejsce w którym spotykają się i dobrze czują osoby zdrowe i niepełnosprawne, starsze i młodsze, z różnych środowisk. W klubokawiarni odbywają się liczne wydarzenia kulturalne i społeczne - koncerty, wernisaże i wystawy plastyczne, spotkania miłośników gier planszowych, warsztaty (np. nauka języka migowego), debaty i panele dyskusyjne. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

To miejsce przyjazne z założenia dla wszystkich! Tych biegnących rano do pracy klubokawiarnia zaprasza na zdrowe i smaczne śniadanie. W przerwie obiadowej oferuje lunch. Spacerowiczów zaprasza na chwilę relaksu przy aromatycznej kawie i ciachu. Każdy z gości w zacisznym lokalu będzie miał wybór: czy ukryć się na moment przed szaloną gonitwą dnia codziennego, czy też spokojnie nadrobić zaległości medialne. Klubokawiarnia jest elementem szerokiego programu stopniowego usamodzielniania osób z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Pijąc kawę w klubokawiarni, dajesz pracę osobom z niepełnosprawnością intelektualną. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Miejsce stworzone przez filmowców i pasjonatów kina - najbardziej kameralna sala kinowa w centrum Warszawy. W kinie regularnie organizowane są pokazy filmowe połączone z wykładami i dyskusjami. W repertuarze klasyka kina, jak i pokazy premierowe. Wstęp na seanse bezpłatny. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Placówka obejmuje profesjonalnym wsparciem osoby ze zróżnicowanym stopniem niepełnosprawności głównie intelektualnej, której towarzyszą schorzenia psychiczne, neurologiczne, ruchowe, somatyczne. Beneficjenci dysponują pracowniami m.in. gospodarstwa domowego, plastyczną oraz komputerową. Zdobyte umiejętności służą zatrudnieniu beneficjentów na otwartym rynku pracy. Uczestnicy korzystają także z warsztatów aktywizacji zawodowej, treningów interpersonalnych oraz zajęć pantomimicznych i sportowych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od przeszło 20 lat realizujemy zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze. Działania, które prowadzimy to: * Pomoc psychologiczna * Pomoc prawna * Ogólnopolska poradnia mailowa * Ogólnopolska poradnia telefoniczna * Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem * Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Stół Powszechny to kawiarnia oraz przestrzeń warsztatowa Fundacji Strefa WolnoSłowa i Teatru Powszechnego. To miejsce otwarte na międzypokoleniowe działania twórcze, rozmowy i opowieści - przy kawie i poprzez sztukę.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Placówka wychowania przedszkolnego dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 9 lat (kiedy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny), która łączy w sobie zalety przedszkola terapeutycznego i integracyjnego. Dzieci objęte opieką punktu przedszkolnego mają zwiększoną ilość indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz realizują program grupowych form wspierania rozwoju. Intensywna terapia połączona jest z wieloaspektowym programem rozwijania umiejętności społecznych, którego jednym z elementów są wizyty w sąsiednim przedszkolu i zabawa z rówieśnikami bez problemów rozwojowych, co daje dzieciom możliwość nauki oraz pracy w grupie dzieci neurotypowych (bez zaburzeń). (oprac. własne)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Tu napijesz się kawy, a jednocześnie wesprzesz działalność Fundacji Charytatywni działającej na rzecz dzieci z potrzebujących rodzin. Wpadnij też jeśli chcesz zobaczyć oryginalną mozaikę z lat 30. [oprac. warszawa.ngo.pl]

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wawer

Od 1987 r. prowadzimy nieodpłatną działalność na rzecz chorych u kresu życia, zapewniając: opiekę medyczną, pomoc psychologiczną i socjalną, aparaturę medyczną i sprzęt pomocniczy, aby czas, który im pozostał, mogli przeżyć godnie, bez cierpień, we własnym domu, wśród najbliższych.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Big Book Cafe to światowy i dzielnicowy pępek literatury – centrum książki, jakiego w Polsce nie było. To miejsce około książkowych innowacji, eksperymentów i zaskakujących wydarzeń. Miejsce literackich rozmów przy kawie, spotkań z pisarzami oraz księgarnią i nowatorskich zdarzeń, które pozwalają na świeże i rezonujące społecznie przeżywanie literatury. W centrum działa ogólnodostępna czytelnia z nowościami oraz księgarnia i księgarnia społeczna, a także centrum książki słuchanej. Big Book Cafe powstało dzięki porozumieniu Fundacji "Kultura nie boli" z władzami dzielnicy i przy ich wsparciu. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Magazin to miejsce działające na zasadzie bezgotówkowego "sklepu", w którym każda rodzina lub osoba indywidualna otrzymuje określoną pulę punktów do wydania. W Magazinie można bezgotówkowo "kupić" m.in.: ubrania, torby, zabawki, kosmetyki, środki czystości i inne. Magazin działa w ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie i jest wspólnym projektem Fundacji Ocalenie i Inicjatywy Dom Otwarty. [oprac. warszawa.ngo.pl]

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wawer

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to miejsce, w którym każdy może rozwijać swoje umiejętności i dzielić się z innymi tym, co ma najlepszego. Jest to miejsce spotkań osób o różnym stopniu sprawności, których łączy ta sama potrzeba tworzenia więzi społecznych i przyjacielskich. ŚDS jest finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego przez Urząd m. st. Warszawy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Paca 40 to miejsce otwarte na każdego, kto chce coś robić z innymi ludźmi! Można tu poznać sąsiadów, nawiązać nowe przyjaźnie i nauczyć się wielu rzeczy: wziąć udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez innych mieszkańców lub zorganizować coś własnego np. spotkanie, warsztaty czy wystawę. Paca 40 animuje i wspiera mieszkańców w ich działaniach, a także bezpłatnie udostępnia przestrzeń na potrzeby grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Paca 40 to Miejsce Aktywności Lokalnej. Centrum od 2013 roku jest współfinansowane ze środków m.st. Warszawy, reszta finansowania pochodzi ze środków organizacji prowadzących to miejsce. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

W Przychodni dla Bezdomnych pracujący w ramach wolontariatu lekarze oraz studenci medycyny oferują bezpłatną opiekę zdrowotną bezdomnym, którzy są nieubezpieczeni. Przychodnia mieści się w baraku. W tym niewielkim budynku znalazło miejsce 5 gabinetów lekarskich, w tym 2 zabiegowe: chirurgiczny i stomatologiczny, magazyn i archiwum. Działalność przychodni jest częściowo finansowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pozostałe środki pozyskiwane są od darczyńców. Przychodnia dla Bezdomnych w Warszawie działa jako NZOZ od 1994 roku. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Solatorium to zimowa ostoja światła, zieleni, dźwięków, zapachów i smaków przywodzących na myśl pełnię lata. Działa w domku fińskim na Jazdowie. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

To rodzinne miejsce pełne nieodpłatnych warsztatów, zajęć, kafejka, świetlica, wypożyczalnia gier planszowych i sala zabaw dla dzieci. To miejsce pełne atrakcji dla najmłodszych, starszych i trochę większych, oraz z profesjonalnym wsparciem dla rodziców. Klub składa się z kilku części tematycznych: strefy mamy i malucha, strefy planszówek, wspólnej przestrzeni, zajęć warsztatowych, wspólnych wydarzeń, przestrzeni dla NGO i zajęć dla dzieci. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bielany

Zapewniamy opiekę wychowawców, pomoc w odrabianiu lekcji, posiłki, bogatą ofertę zajęć dodatkowych oraz wyjścia kulturalno-rozrywkowe. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Ognisko na Zielonej Białołęce to miejsce dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat. To takie miejsce, gdzie można przyjść po południu spokojnie odrobić lekcje, obejrzeć film, pograć w gry, ping-ponga czy po prostu pogadać ze znajomymi. W Ognisku można uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu braków w nauce, zajęć plastycznych, sportowych, muzycznych itp., a także komputerów z internetem i wyjścia (kino, teatr, galerie, łyżwy). Zawsze też można wpaść i porozmawiać. Ognisko powstało w lutym 2013 z inicjatywy Dzielnicy Białołęka i jest przez nią finansowane. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Celem działalności Ośrodka jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej oraz przystosowanie do samodzielnego życia w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie rehabilitacji i stwarzanie oparcia społecznego. Ośrodek stanowi ważne miejsce uzyskiwania wsparcia, wychodzenia z izolacji i odbudowywania więzi dla osób chorych psychicznie. W Ośrodku prowadzone są zajęcia profilaktyczno-rehabilitacyjne, a w szczególności różne formy terapii grupowej. Z uczestnikami mającymi większe trudności w adaptacji społecznej lub problemy zdrowotne prowadzona jest terapia indywidualna. Program Ośrodka realizowany jest poprzez wykwalifikowany zespół terapeutyczny mający doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek stał się placówką "bezpiecznego pobytu", gdzie osoby z zaburzeniami psychicznymi znajdują zrozumienie i tolerancję (oprac. warszawa.ngo.pl).

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

To szczególne miejsce dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy psychologicznej a także mają ochotę dzielić się swoimi radościami i smutkami. Uczestnikami zajęć w Ośrodku są dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym z terenu całej Warszawy. Dzieci kierowane są do Ośrodka przez rodziców podejmujących leczenie odwykowe, pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów sądowych. Wszystkie grupy prowadzone są pod kątem pracy socjoterapeutycznej, realizując cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne. Ośrodek działa od 1994 roku. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu to ośrodek stacjonarny adresowany do mężczyzn wykluczonych przez bezdomność. Jego głównym celem jest obejmowanie szeroko rozumianej pomocy oraz podejmowanie działań skierowanych do ludzi bez dachu nad głową, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na chorobę, niepełnosprawność, uzależnienia, bezrobocie, długotrwałe pozbawienie wolności w placówkach penitencjarnych, eksmisję, niezaradność życiową oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Placówka dysponuje 60 miejscami dla mężczyzn, w tym 10 miejsc jest specjalistycznych, usytuowanych na parterze budynku, wyłącznie na dolnych łóżkach, gdzie osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z sanitariatów dostosowanych do ich potrzeb, z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Działania Ośrodka mają na celu doprowadzić do pełnej reintegracji społecznej beneficjentów, a w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych doprowadzenie do stanu, w którym jednostka będzie zdolna do samodzielnej egzystencji. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Placówka ma na celu poprawę jakości życia bezdomnych mężczyzn poprzez zwiększenie dostępu do usług pomocy interwencyjnej. Oferuje nocleg, posiłek, możliwość skorzystania z prysznica, czyste ubranie. Noclegownia ma charakter całoroczny. Noclegownia stanowi zadanie publiczne wspierane przez Urząd m.st. Warszawy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Izba świadczy usługi medyczne na Oddziale Detoksykacji od Alkoholu, Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Stacjonarnym Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, które udzielają świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Leczenie w placówce jest bezpłatne. Po ukończeniu programu terapii, pacjenci mogą skorzystać z 6-cio miesięcznego pobytu w Schronisku dla osób bezdomnych po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Schronisko jest koedukacyjne, dysponuje 35 miejscami i jest przeznaczone dla osób młodych od 18 do 30 roku życia, często z problemem alkoholowym lub narkotykowym, które z bardzo różnych powodów znalazły się w sytuacji kryzysu, a przez to są zagrożone bezdomnością lub już doświadczają bezdomności. Schronisko pełni funkcje miejsca wczesnej opieki specjalistycznej, gdzie nacisk jest kładziony na wzbudzenie i utrzymanie motywacji do pracy nad sobą, edukacje w zakresie uzależnień i towarzyszących im chorób. Zadaniem kadry jest wczesne rozpoznanie i zdiagnozowanie problemów podopiecznych i opracowanie odpowiednich dla nich programów wychodzenia z bezdomności oraz późniejsze wspieranie podopiecznych w czasie ich realizacji. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Poradnia powstała w 1998 roku. Celem działania poradni jest zwiększenie dostępności oferty pomocy terapeutycznej osobom używającym substancji psychoaktywnych z terenu Warszawy poprzez indywidualną i grupową terapię ambulatoryjną osób uzależnionych od narkotyków, terapię środowiskową, programy redukcji szkód w środowisku osób uzależnionych od narkotyków przyjmowanych drogą dożylną, program AlternativeDance (ograniczanie szkód zdrowotnych i edukacja prozdrowotna w środowiskach klubowych i innych miejscach spotkań warszawskiej młodzieży), terapię rodzin osób uzależnionych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Z Ośrodak korzystają osoby pełnoletnie, uzależnione od substancji psychoaktywnych lub alkoholu, z trudnościami mieszkaniowymi, zazwyczaj mające za sobą wielokrotne próby wyjścia z nałogu lub wręcz odwrotnie, nigdy się nie leczyły, potrzebujące wsparcia, motywacji i pokierowania w normowaniu sytuacji życiowej. Ośrodek przyjmuje zarówno kobiety, mężczyzn, jak i pary. Czas pobytu w Ośrodku przewidziany jest na okres 2 miesięcy. Ośrodek przewidziany jest dla 16 osób. W Ośrodku zapewniona jest opieka terapeutyczna, psychiatryczna i pielęgniarska. To miejsce, które daje schronienie i umożliwia zrobienie pierwszego kroku w kierunku zmiany dotychczasowego trybu życia. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Wychowankowie Klubu to młodzież uczęszczająca do pobliskich gimnazjów i szkół ponadginmnazjalnych. Podstawą są relacje oparte na zaufaniu, otwartości, szczerości. Ważną rolę w codziennym wspólnym "byciu" w Klubie stanowi wspólne poszukiwanie potencjałów tkwiących w tych młodych ludziach. Działania opierają się na realizacji potrzeb naszych podopiecznych. Spędzany wspólnie czas wypełniony głównie przez organizowane wspólnie zajęcia sportowo-ruchowe (głównie piłka nożna), plastyczne, fotograficzne, dziennikarskie, kulinarne, z wizażu, komputerowe, profilaktyczne. Podstawą pracy jest socjoterapia. Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia: