Przejdź do treści głównej

WRDPP IV kadencji - głosowanie na kandydatów na przedstawicieli NGO

autor(ka): Urząd m.st. Warszawy
2017-04-07, 15:56
użytkownik
archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
Urząd m.st. Warszawy zaprasza do aktywnego udziału w drugim etapie wyborów kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017-2020.

Po zgłoszeniu kandydatur przez komisje dialogu społecznego, weryfikacji tych zgłoszeń i opublikowaniu listy kandydatur, każda organizacja pozarządowa i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe) działające na terenie Warszawy mogą w terminie od 10 kwietnia do 11 maja 2017 roku oddać głos (tylko raz) na maksymalnie 12 kandydatur umieszczonych na tej liście. Głos będzie ważny, gdy na Formularzu Wyboru Kandydatur podpisały się czytelnie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej (zgodnie z odpisem z KRS albo innego rejestru albo ewidencji), a głos był oddany na nie więcej niż 12 kandydatur.

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że dana organizacja pozarządowa może tylko raz oddać głos, zgodnie z zasadą "jedna organizacja = jeden KRS". W przypadku gdy organizacja miała oddziały, które posiadają osobną osobowość prawną, wówczas każdy taki oddział może oddać głos.

Formularz może być dostarczony przez organizację pozarządową w formie papierowej (za pomocą poczty lub osobiście), elektronicznie (skan formularza) albo faksem.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych kandydatur i oddawania głosu przez organizacje, w tym lista kandydatur wraz z notkami biograficznymi, znajdują się poniżej.

Harmonogram dalszych działań związanych z wyborem kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata 2017-2020:

1. Weryfikacja zgłoszeń i publikacja listy kandydatur na stronie www.ngo.um.warszawa.pl od 31 marca do 7 kwietnia.

2. Oddawanie głosów przez organizacje działające na terenie Warszawy na kandydatury wymienione na liście zamieszczonej na stronie www.ngo.um.warszawa.pl: 10 kwietnia – 11 maja 2017 roku.

3. Weryfikacja oddanych głosów: 12 – 17 maja 2017 roku.

4. Ogłoszenie wyników głosowania: 18 maja 2017.

Więcej informacji oraz sylwetki kandydatów można znaleźć tutaj.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • miasto
  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwo
  • współpraca z administracją