Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać! Piszcie i dzwońcie! ・ info@ngo.pl ・ 801 646 719 ・ 22 828 91 21 ・ 9:00-13:00

Zapraszamy do udziału we wspólnych szkoleniach dla przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu m.st. Warszawy i NGO, opartych na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

O szkoleniach dla urzędników i NGO

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki jednostek Urzędu m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych do udziału we wspólnych szkoleniach. Szkolenia prowadzone są na podstawie programu warsztatu wspólnego dla urzędników/urzędniczek biur i dzielnic oraz organizacji, przygotowanego specjalnie na potrzeby Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Program jest oparty na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” wypracowanym przez organizacje i Departament Pożytku Publicznego MPiPS.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki dyskutują i wypracowują optymalne modele współpracy z jednostkami trzeciego sektora, odnosząc się do Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i corocznych programów współpracy.

Warsztaty mają na celu usprawnienie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Mogą dotyczyć np. zasad i form współpracy pomiędzy urzędami i NGO – zarówno na poziomie ogólnym (w odniesieniu do ustawy i ww. dokumentów) jak i szczegółowym (praktyki w konkretnych komórkach).

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Za szkolenia organizowane w biurach Urzędu m.st. Warszawy odpowiada Federacja Centrum Szpitalna. Kontakt: a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl.

Za szkolenia organizowane w dzielnicach odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt: zbyszekw@boris.org.pl.

SCWO dla urzędników i urzędniczek

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wspiera współpracę jednostek Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Przeczytaj, jak SCWO wspiera współpracę urzędników/urzędniczek i NGO.


SCWO

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

➜ Poznaj całą ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

➜ Bądź na bieżąco: facebook/warszawa.ngo

➜ Zobacz materiały wideo SCWO: Youtube SCWO.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.