Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać! Piszcie i dzwońcie! ・ info@ngo.pl ・ 801 646 719 ・ 22 828 91 21 ・ 9:00-13:00

Chcesz, by Twoja organizacja działała jeszcze sprawniej i skuteczniej? Weź udział w otwartym bezpłatnym szkoleniu lub seminarium SCWO.

Skorzystaj z eksperckiej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową.

Tematyka seminariów i szkoleń dla organizacji pozarządowych SCWO

Seminaria i szkolenia dotyczą różnych aspektów zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych. Przykładowe tematy to:

 • Współpraca finansowa i pozafinansowa organizacji pozarządowych i Urzędu m.st. Warszawy
 • Ciała dialogu społecznego w Warszawie
 • Udział NGO w tworzeniu polityk publicznych, narzędzia konsultacji, zasady partycypacji
 • Otwarte konkursy ofert, małe granty, własna inicjatywa: procedury ubiegania się, realizacja, rozliczenia
 • Finansowanie działań organizacji pozarządowej: możliwe źródła finansowania, niezależność finansowa organizacji, ekonomizacja działalności organizacji, odpłatna działalność statutowa, działalność gospodarcza, udział w przetargach
 • Pozyskiwanie środków na działalność w tym także małe granty, tryb konkursowy oraz składanie projektów z własnej inicjatywy;
 • Budżetowanie i księgowość w NGO
 • Sprawozdawczość organizacji
 • Prawne aspekty funkcjonowania organizacji: zakładanie organizacji, dostosowanie się organizacji do obowiązujących przepisów, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, standard formalno-prawny działania organizacji pozarządowych
 • Zarządzanie organizacją: planowanie strategiczne, budowanie zespołu, budowanie relacji z otoczeniem, współpraca organizacji pozarządowych z biznesem
 • Media społecznościowe w pracy NGO.

Tematy poszczególnych seminariów i szkoleń wynikają m.in. z potrzeb zgłaszanych przez organizacje, zmian w obowiązujących przepisach, procedurach konkursowych.

Jak wziać udział w szkoleniu?

Na każde seminarium i szkolenie jest prowadzony otwarty nabór. Udział w seminariach i szkoleniach SCWO wymaga wypełnienia każdorazowo formularza rejestracyjnego.

Czym się różnią seminaria i szkolenia SCWO?

Seminaria to krótsze spotkania tematyczne (trwające ok. 3 godzin), dostępne dla większej liczby osób jednorazowo niż szkolenia. Zazwyczaj składają się z części teoretycznej i dyskusji.

Szkolenia trwają zazwyczaj 8 godzin i oferują bardziej pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej. Szkolenia mają formę warsztatową, dzięki czemu osoby uczestniczące mogą od razu przećwiczyć zdobytą wiedzę i umiejętności.

Dlaczego warto skorzystać z seminariów i szkoleń SCWO dla organizacji pozarządowych?

Oferta SCWO wyróżnia się z co najmniej 4 powodów:

❶ Seminaria i szkolenia SCWO są prowadzone przez specjalistów i specjalistki w swoich dziedzinach, którzy i które dobrze znają środowisko i realia pracy fundacji i stowarzyszeń.

❷ Tematykę seminariów i szkoleń dostosowujemy do potrzeb zgłaszanych nam przez organizacje pozarządowe, z którymi na co dzień mamy kontakt.

❸Tematyka seminariów i szkoleń jest powiązana z kalendarzem warszawskich organizacji pozarządowych. Dlatego jesienią znajdziecie u nas wydarzenia związane z konkursami dotacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, a na początku roku – z rozliczeniami dotacji. Pamiętamy tez o terminach sprawozdawczych organizacji i w odpowiednim czasie poświęcamy im część seminariów i szkoleń.

❹ Seminaria i szkolenia SCWO są całkowicie bezpłatne.

Poznaj opinie na temat seminariów i szkoleń SCWO

Seminaria i szkolenia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych są wysoko oceniane. Zobacz, na jakie aspekty uwagę zwrócili uczestnicy/zwróciły uczestniczki naszych wydarzeń:

☛ praktyczna wiedza

☛ wskazówki oparte na doświadczeniu

☛ aktualne informacje

☛ profesjonalny przekaz

☛ wiedza i doświadczenie prowadzących

☛ odpowiedzi na pytania uczestników i uczestniczek związane z tematem

☛ wymiana doświadczeń.


O SCWO

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

➜ Poznaj całą ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

➜ Bądź na bieżąco: facebook/warszawa.ngo

➜ Zobacz materiały wideo SCWO: Youtube SCWO.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.