Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać! Piszcie i dzwońcie! ・ info@ngo.pl ・ 801 646 719 ・ 22 828 91 21 ・ 9:00-13:00

Chcesz zorganizować spotkanie specjalistyczne lub szkolenie, ale potrzebujesz wsparcia logistycznego? A może chcesz wymienić doświadczenia z innymi organizacjami lub masz konkretny temat, który chcesz pogłębić? Pomożemy Ci w organizacji spotkania!

Jak SCWO pomaga w organizacji spotkań i szkoleń dla NGO?

W ramach SCWO oferujemy organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób mieszkających w Warszawie wsparcie w organizowaniu spotkań i szkoleń specjalistycznych, które mają na celu:

  • wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami,
  • uzupełnianie specjalistycznej wiedzy,
  • przyswajanie nowych przepisów,
  • opracowywanie standardów świadczenie usług itp.

Wsparcie może polegać m.in. na pomocy w organizacji spotkania, opłaceniu osoby prowadzącej spotkanie, udostępnieniu bazy ekspertów i ekspertek lub umożliwieniu skorzystania z zaplecza szkoleniowego (sala, flipchart, rzutnik itp.).

UWAGA: pomagamy w organizacji spotkań, w których bierze udział więcej niż jedna organizacja (nie prowadzimy szkoleń na zamówienie jednej organizacji).

Gdzie uzyskać więcej informacji

Kontakt w sprawie organizacji spotkań specjalistycznych: Joanna Krasnodębska, joannak@boris.org.pl.


O SCWO

Za pomoc w organizacji spotkań odpowiada Stowarzyszenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

➜ Poznaj całą ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

➜ Bądź na bieżąco: facebook/warszawa.ngo

➜ Zobacz materiały wideo SCWO: Youtube SCWO.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.