Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO w PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Wyjaśniamy na czym polega Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020.

1

Idea

Ideą powstania Programu było przygotowanie strategii współpracy wykraczającej poza wąsko narzucone ramy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są one realizowane od lat przez Roczne Programy Współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz zachowania ich dotychczasowej struktury, od roku 2016, będą one najważniejszymi instrumentami do rocznego planowania wdrażania Programu. To w nich będą również określane priorytety na dany rok, jak i przewidziane w Ustawie wymogi.

2

Charakter

Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych branż. Opisane są w nim formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi – zarówno te wskazane w Ustawie, jak i nowatorskie rozwiązania.

Dodatkowo w sposób komplementarny potraktowano konieczność wzmacniania i rozwijania zarówno samych organizacji, jak i Urzędu, co stanowić może podstawę do wyznaczania nowych standardów we wzajemnej współpracy.

3

Założenie

Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 opiera się na założeniu, że stowarzyszenia i fundacje oraz inne inicjatywy obywatelskie są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu w zakresie:

  • Realizowania zadań publicznych,
  • Współtworzenia polityk publicznych, także poprzez monitoring działań władz samorządowych,
  • Proponowania i testowania nowych, innowacyjnych rozwiązań,
  • Budowania wizerunku i marki Warszawy.

Reguluje on m.in. takie obszary, jak:

Prace nad Programem zostały zainicjowane w lutym 2014 roku przez Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołany został międzysektorowy zespół, który rozpoczął pracę od analizy raportów i sprawozdań dotyczących współpracy, a następnie przygotował ostateczny kształt dokumentu. Wypracowane w zespole propozycje zostały poddane szerokim konsultacjom, dzięki temu w prace nad nim zostało zaangażowanych wiele podmiotów i środowisk.


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.