wtorek, 06.12.2016, 20.46
kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość
 
 

 • Ruszyły konsultacje projektów Ministrstwa Zdrowia, ale bez resortu 2016-12-06 Projekt, który ma uzdrowić obecną praktykę konsultowania projektów rządowych, zainaugurowała w środę 30 listopada 2016 na konferencji prasowej w Warszawie Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Organizacja ma mieć gwarancję ministra zdrowia. Z resortu nikt na spotkanie nie przyszedł.
 • Raport nt. przyczyn nieważnych głosów w wyborach 2014 już do zamówienia 2016-12-06 Fundacja im. Stefana Batorego wydała raport pt. "Nieważne głosy, ważny problem", analizujący przyczyny pojawienia się dużej liczby głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw 2014 roku. Wysoki odsetek głosów nieważnych oddanych w tych wyborach doprowadził do kryzysu zaufania części opinii publicznej.
 • Konsultacje społeczne do NSP 2021 2016-12-06 W 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi kolejny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie on częścią ogólnoświatowego spisu realizowanego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Obecnie rozpoczęliśmy ustalanie zakresu informacyjnego spisu, który uwzględni zarówno potrzeby polskich użytkowników, jak i zalecenia międzynarodowe.
 • Sektor solidarny? NGO tkwią w okopach 2016-12-06 GOSIEWSKA: Nie jesteśmy solidarni. Proszę mi wskazać kogoś ze środowiska progresywnego, kto wstawi się publicznie za narodowcami w sprawie łamania ich podstawowych praw. Nie znajdę nikogo ze środowiska konserwatywnego, kto obroni środowiska LGBT, gdy są łamane ich prawa.
 • Konkurs ASOS - edycja 2017 2016-12-06 Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00.
 • Nowelizacja zgromadzeń oceniana źle, uchwalana szybko 2016-12-06 Upubliczniane są kolejne krytyczne opinie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Opinie te powinny być elementem procesu legislacyjnego. Posłowie umykają jednak krytykom. 2 grudnia 2016 r. przyjmują przepisy.
 • Debata: Smaki współpracy NGO-UM Wrocław 2016-12-06 Tylko 1% wrocławskich organizacji pozarządowych decyduje o modelu współpracy z Gminą Wrocław. To zdecydowanie za mało! Urząd chce z nami rozmawiać o pomysłach na lepszą współpracę i integrację wrocławskich NGO. Debata odbędzie się 12 grudnia 2016 r.
 • Publiczne otwarcie i przeliczenie głosów nadesłanych na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2016-12-06 Posiedzenie komisji odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Okrzei 35, IV piętro, pokój 413.
 • Spotkanie: Jak wykorzystać edukację medialną w edukacji kulturalnej? 2016-12-06 Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza 15 grudnia do udziału w spotkaniu „Jak wykorzystać edukację medialną w edukacji kulturalnej?”, podsumowującym projekt „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej”. W ramach podsumowania podzielimy się dobrymi praktykami dotyczącymi wykorzystywania edukacji medialnej w edukacji kulturalnej oraz, razem z zaproszonymi gośćmi, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „Po co edukacji kulturalnej edukacja medialna?
 • Katowice. Warsztaty "Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt" 2016-12-06 Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych zaprasza aktywne osoby ze Śląska, Małopolski i Opolszczyzny na bezpłatne warsztaty międzypokoleniowe pt. „Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych” do Katowic, w terminie 15-17 grudnia 2016.
 • Kielce. Kurs psychoonkologii dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych 2016-12-06 Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w wolontariat hospicyjny Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu zaprasza na bezpłatny kurs, który rozpocznie się 7 stycznia 2017 r. (sobota) o godz. 10:00 (Sala Konferencyjna nr 220 – II Piętro - Świętokrzyskie Centrum Onkologii), ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce.
 • Warszawa. Warsztat "Generatow Pomysłów - na budżet partycypacyjny" 2016-12-06 Masz pomysł na działanie? Wiesz, co byłoby potrzebne w twojej dzielnicy? Myślisz o złożeniu pomysłu w konkursie do budżetu partycypacyjnego lub innego konkursu miejskiego? Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś TAK: przyjdź na bezpłatny warsztat "Generator Pomysłów", który odbędzie się 13 grudnia 2016 w Warszawie!
 • Katowice. Szkolenie „Rozliczanie dotacji, uproszczona księgowość” 2016-12-06 Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie „Rozliczanie dotacji, uproszczona księgowość”, które odbędzie się 15 grudnia br., o godz. 16.00 w Katowicach przy ul. Kopernika 14.
 • Łódź. Szkolenie "Techniki prezentacji i autoprezentacji – podnoszenie kompetencji pracowników PES" 2016-12-06 Odbiorcy: Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą z powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, zgierskiego, kutnowskiego, łowickiego, brzezińskiego, skierniewickiego oraz miasta Skierniewice. Termin: 10 grudnia 2016 r., godzina 10.00 – 17.00. Miejsce: Hotel Mazowiecki, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, Łódź. Udział bezpłatny.
 • Topola Królewska. Szkolenie „Rozwój kompetencji interpersonalnych pracowników podmiotów ekonomii społecznej" 2016-12-06 Szkolenie „Rozwój kompetencji interpersonalnych pracowników podmiotów ekonomii społecznej”: 15-16 grudnia 2016 r., Topola Królewska. Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Udział bezpłatny.
 • Warszawa. Szkolenie "Promowanie podmiotów ekonomi społecznej (PES) wśród lokalnych władz samorządowych" 2016-12-06 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza pracowników i wolontariuszy PES i OWES, a także inne osoby zainteresowane rozwojem sektora ekonomii społecznej na Mazowszu na jednodniowe, bezpłatne szkolenie „Promowanie podmiotów ekonomi społecznej (PES) wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność”. Szkolenie to odbędzie się 13 grudnia 2016 r. w Warszawie.
 • Warszawa. Cykl szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi. Zgłoszenia do 31 grudnia! 2016-12-06 Akademia Wychowawców Bullerbyn to roczny program, którego celem jest przygotowanie uczestników do pracy z dzieckiem. Udział w programie umożliwia poznanie metod pracy opartych na budowaniu z dzieckiem relacji, założeń pedagogiki kontaktu i psychologii rozwojowej dziecka, a także zdobycie doświadczenia w pracy z grupą dzieci pod superwizją. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2017. Udział w nich jest bezpłatny.
 • Białystok, Bielsk Podlaski. Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 2016-12-06 Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego”. Zgłoszenia w trybie ciągłym do 31 października 2017 r.
 • Łódź. Kurs "Case study" 2016-12-06 11 Muz zaprasza trenerów, szkoleniowców, liderów, którzy w swojej pracy chcą skutecznie wykorzystywać przypadki do zwiększania wiedzy grup, a także dyrektorów, menadżerów, którzy szukają narzędzia do analizy i wyciągania wniosków z własnej pracy, do podnoszenia kapitału wiedzy swoich pracowników na kurs "Case study", który odbędzie się w dniach 4-5, 17-19 lutego 2017 r. w Łodzi. Udział płatny.
 • Warszawa. Kurs księgowości dla fundacji, stowarzyszeń 2016-12-06 Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PPU CONSULTING zaprasza na dwudniowe szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących księgowość lub zarządzających w organizacjach pozarządowych: 20- 21 grudnia 2016 r. w godz. 10.00-15.00 w Warszawie. Udział w zajęciach jest płatny.
 • Lublin. Szkolenie "Dziecko w rodzinie z problemem przemocy – ofiara i świadek" 2016-12-06 Lublin, styczeń 2017 r. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach: konsekwencji dorastania w rodzinie z problem przemocy, potrzeb dziecka krzywdzonego oraz zdobycie umiejętności w zakresie: rozumienia doświadczenia przemocy przez dziecko, ustalania potrzeb dziecka – ofiary przemocy. Udział płatny.
 • Lublin. Szkolenie "Przemoc w rodzinie - realizacja procedury Niebieskiej Karty" 2016-12-06 Lublin, 16 grudnia 2016. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach: Uzyskanie większego zrozumienia w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane problemy w pracy z rodzinami z problemem przemocy w rodzinie. Umiejętność rozpoznawania przypadków przemocy domowej. Udział płatny.
 • Lublin. Szkolenie "Zmiana w prawie pracy w 2016 r." 2016-12-06 Lublin, 21 grudnia 2016 r. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami kadrowymi i finansowymi. W szkoleniu uwzględniono zarówno zmiany w prawie pracy, które już obowiązują, ale które nastręczają wiele wątpliwości, jak i zmiany, które wejdą w życie niebawem. Udział płatny.
 • Mowa nienawiści, fałszywe zarzuty, ataki fizyczne… NGO, możecie się bronić! 2016-12-06 – Wiele NGO działa lokalnie, w osamotnieniu, bez wsparcia innych organizacji czy środowiska prawniczego. W efekcie godzą się na sytuacje, które stanowią dla nich zagrożenie. Trzeba ich bronić! – mówi Karolina Kędziora opowiadają o prowadzonym przez PTPA programie pomocy prawnej dla atakowanych NGO.
 • Sieć "III sektor dla EFS-u" i rekomendacje – co gryzie EFS? 2016-12-05 RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, utworzono we wszystkich 16 województwach w Polsce, a służyć one mają przede wszystkim zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Z tego też powodu podział środków pomiędzy województwa nie jest proporcjonalny do ich wielkości czy zaludnienia, a czynnikiem decydującym o przyznanej kwocie są właśnie wskaźniki gospodarcze.
 • Sieć "III sektor dla EFS-u" wobec doświadczeń RPO w Małopolsce 2016-12-05 Już na początku pragnę zaznaczyć, że przedstawione poniżej informacje i budowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje są zbiorem moich osobistych spostrzeżeń, bazujących na udziale w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, oraz moich doświadczeń jako członka zarządu Lokalnej Grupy Działania, członka zwykłego kilku stowarzyszeń w regionie i osoby zajmującej się od 2003 roku w mniejszym bądź większym stopniu funduszami zewnętrznymi, w tym unijnymi.
 • Jawność w Szwecji i Finlandii ma już 250 lat! 2016-12-05 Właśnie mija 250 lat szwedzko-fińskiej ustawy o wolności prasy. To była pierwsza taka ustawa na świecie. Parlament zakazał w niej cenzury, zagwarantował dostęp do oficjalnych dokumentów i dał prawo do angażowania się w debatę publiczną.
 • Kiermasz świąteczny "Jarmark Pomysłów" w Rakoniewicach 2016-12-05 Podczas Spotkania z Mikołajem organizowanego przez Burmistrza Rakoniewic na Hali Widowiskowo-Sportowej w dniu 4 grudnia 2016 r. odbyło się wiele atrakcji dla dzieci oraz dla dorosłych. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE” w Rakoniewicach miało przyjemność zorganizować Kiermasz Świąteczny pt. JARMARK POMYSŁÓW.
 • Stanowisko organizacji w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach. Dołącz do sygnatariuszy 2016-12-05 2 grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. Przed zaplanowanym na 7 grudnia posiedzeniem Senatu organizacje apelują do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości. We wtorek rano stanowisko zostało przekazane senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wieczorem trafi do wszystkich senatorów. Nadal więc można dołączyć do sygnatariuszy, wysyłając mail na adres kontakt@obserwatoriumdemokracji.pl.
 • Dlaczego warto być wolontariuszem? 2016-12-05 Praca wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie wyobrazić. Pełne zaangażowanie bez oczekiwania materialnego wynagrodzenia. Są jednak korzyści, których na pieniądze nie da się przeliczyć; choćby uśmiech dziecka podczas niesienia mu pomocy czy wdzięczność osoby potrzebującej. Aby wyrazić uznanie dla pracy wolontariuszy na całym świecie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest od 1986 roku z inicjatywy ONZ.
 • Warszawa. Warsztat "Miejsce Aktywności Lokalnej" 2016-12-05 W środę, 7 grudnia, w godz. 17.30-20.30, odbędzie się bezpłatny warsztat konsultacyjny dotyczący nowego Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Rejonowej 6/8 (Nowe Włochy).
 • Łódź. Warsztaty "Stwórz swoją własną afirmację" 2016-12-05 Warsztaty pełne radości i twórczej energii, podczas których tworzymy niepowtarzalne, osobiste afirmacje. Afirmacje mogą nas wzmocnić, wesprzeć w procesie zmian lub realizacji celów. Zaprasza Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia. Zajęcia odbędą się 12 grudnia 2016 w Łodzi. Udział bezpłatny.
 • O kobietach nauki, edukacji i oświaty - ostatni raz w sezonie! 2016-12-05 Spacer śladami lubelskich naukowczyń i działaczek na rzecz edukacji jest okazją do spotkania z biografiami i herstoriami znanych i nieznanych kobiet związanych z Lublinem. Jest to okazja do poznania smaczków oraz anegdot z ich życia codziennego, ich twórczości, pracy, inspiracji oraz wkładu w rozwój Lublina. Sięgniemy po pełne kolorytu życiorysy lubelskich naukowczyń, intelektualistek i działaczek oświatowych.
 • Kraków. Warsztaty "Wprowadzenie do komunikacji empatycznej dla osób pracujących z grupami i zespołami" 2016-12-05 Fundacja Przestrzeń Rozwoju zaprasza 8 grudnia przedstawicieli małopolskich ngo do udziału w warsztatach "Wprowadzenie do komunikacji empatycznej dla osób pracujących z grupami i zespołami". Warsztat jest skierowany do osób pracujących z grupami, kierujących zespołami lub będących członkami zespołów, dla których ważna jest praca w atmosferze współpracy, dialog w sytuacji silnych napięć, emocji i przekształcanie konfliktów na współdziałanie. Koszt: 20 zł.
 • Łódź. Kurs pedagogiki cyrku z elementami animacji czasu wolnego 2016-12-05 Kurs pedagogiki cyrku z elementami animacji czasu wolnego: 5-8 stycznia 2017. Lokalizacja: Łódź, Teatr Szwalnia. Fundacja Miasto Projekt zaprasza pedagogów, nauczycieli, pasjonatów sztuki cyrkowej, animatorów oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursie pedagoga cyrkowego. Udział płatny.
 • Kraków. „Podróż bohaterki/bohatera” - coachingowy warsztat realizacji marzeń 2016-12-05 Fundacja Przestrzeń Rozwoju zaprasza do udziału w warsztatach: „Podróż bohaterki/bohatera” - coachingowy warsztat realizacji marzeń, które odbędą się w dniach 7 i 14 grudnia 2016 w Krakowie. Zapraszamy osoby poszukujące rozwoju. Sam zdecyduj, ile chcesz i możesz zapłacić.
 • Warszawa. Szkolenie "Praca z wychowankiem pieczy zastępczej" 2016-12-05 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Praca z wychowankiem pieczy zastępczej". Szkolenie odbędzie się 23 stycznia 2017 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.
 • Wrocław. Warsztaty "WenDo: samoobrona i asertywność dla kobiet" 2016-12-05 WenDo to metoda samoobrony i asertywności dla kobiet (oraz osó socjalizowanych do roli kobiety) oraz metoda przeciwdziałania przemocy. Uczy skutecznych form samoobrony fizycznej i psychicznej, stawiania granic i dbania o granice innych osób. Zajęcia odbędą się w dniach 10-11 grudnia 2016 we Wrocławiu. Udział płatny.
 • Warszawa. Warsztaty "Grywalizacja w edukacji" 2016-12-05 Fundacja Pracownia Nauki i Przygody zaprasza na niezwykłe warsztaty "Grywalizacja w edukacji", które odbędą się w dniach 21-22 stycznia 2017 w Warszawie. Na wydarzenie zapraszamy szczególnie trenerów, nauczycieli i akademików, którzy chcą poznać i wykorzystywać grywalizację w swojej pracy dydaktycznej. Udział płatny.
 • Wolontariusz w organizacji nie tylko od święta 2016-12-05 Wiele organizacji bez nich nic by nie zdziałało. Jak legalnie korzystać z ich wsparcia, opisuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o (właśnie!) WOLONTARIACIE. Czy dowolny podmiot może angażować wolontariuszy i czy może im zlecać każde działanie? Z okazji Dnia Wolontariusza /5 grudnia/ odśwież swoją wiedzę na temat wolontariuszy w organizacjach pozarządowych z PORADNIK.NGO.PL.
 • Gdzie można znaleźć informację o wysokości preferencyjnej stawki wynajmu lokalu w danej dzielnicy? Sprawdź – Pełnomocnik wyjaśnia 2016-12-05 Nie wiesz, gdzie można znaleźć informację o wysokości preferencyjnej stawki wynajmu lokalu w danej dzielnicy? Chcesz wiedzieć więcej o ofercie lokalowej m.st. Warszawy dla NGO? Tutaj znajdziesz odpowiedź na to pytanie – oto wyjaśnienie przygotowane przez Panią Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dla serwisu warszawa.ngo.pl.
 • Kilka wskazówek i jedna instrukcja składania wniosku o dotację 2016-12-05 Urząd m.st. Warszawy (biura i dzielnic) ogłasza właśnie konkursy na realizację zadań publicznych na rok 2017. Nie zostawiaj pisania wniosków na ostatni moment, bo zmieniony formularz oraz generator wniosków mogą cię zaskoczyć! Podpowiadamy, jak bezboleśnie złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.
 • Wkrótce rusza Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2016-12-03 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie w dniach 5-9 grudnia 2016 szeregu spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora.
 • Warszawa. Niezależna - grupa samopomocowa dla kobiet 2016-12-02 Centrum Praw Kobiet w Warszawie zaprasza kobiety borykające się z uzależnieniami i zaburzeniami odżywiania do udziału w grupie samopomocowej (każda środa). Prowadzenie Ilona Felicjańska.
 • Lublin. Zrób sobie kampanię społeczną [patronat ngo.pl] 2016-12-02 Przyjdź na warsztat na temat tworzenia kampanii społecznych i wykorzystywania bezpłatnego czasu antenowego w publicznych mediach! Bezpłatne zajęcia odbędą się 6 grudnia 2016 w Lublinie.
 • Godzina Kodowania dla każdego 2016-12-02 Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej, jest uznawana za największą inicjatywę edukacyjną w historii, której celem jest rozwój umiejętności związanych z technologiami informacyjnymi. W dniach 5-11 grudnia odbędzie się kolejna edycja akcji.
 • Ustawa o zgromadzeniach: „Nie zamykajmy sobie nawzajem ust kruczkami prawnymi” 2016-12-02 List otwarty 10 tys. osób do działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy dziś są w PiS.
 • Jaki plan dla wschodniego Muranowa? 2016-12-02 Trwają konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Muranowa położonej w dzielnicy Śródmieście w obrębie ulic: Stawki, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności i Andersa. O tym, jak będzie rozwijał się ten wyjątkowy fragment Warszawy, zdecyduje towarzyszący projektowaniu dialog mieszkańców, projektantów, urzędników i radnych.
 • Debata "Blogging is bad for your back - masz prawo mówić” 2016-12-02 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zaprasza na debatę pt. „Blogging is bad for your back - masz prawo mówić”. Spotkanie poświęcone będzie promowanym przez Parlament Europejski wartościom i prawom obywatelskim - wolności myśli i sumienia oraz hasła stworzonego przez Amnesty International w obronie wolności wypowiedzi. Debata odbędzie się 9 grudnia 2016 r. we Wrocławiu.
 • Stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej w sprawie NGO 2016-12-02 Do grona organizacji, które ostatnich dniach wyraziły swoje stanowisko wobec medialnych ataków na organizacje pozarządowe dołączyła Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej (KIPR). W jej oświadczeniu czytamy: