poniedziałek, 30.11.2015, 17.56
kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość
 
 

 • Mieszkańcy wsi europejskiej zabierają głos 2015-11-30 240 osób, reprezentujących społeczności wiejskie z 40 krajów europejskich, które spotkały się w dniach 4-6 listopada na Drugim Europejskim Parlamencie Wiejskim, przyjęło ambitny Manifest Obszarów Wiejskich Europy. Manifest domaga się uznania praw społeczności wiejskich do jakości i standardu życia porównywalnych z mieszkańcami miast oraz do pełnego udziału w procesach decyzyjnych. Manifest wzywa do podjęcia działań w 30 kluczowych obszarach.
 • Wyniki badania kart wyborczych z wyborów samorządowych 2014 2015-11-30 Zapraszamy do obejrzenia relacji na żywo ze spotkania z mediami, podczas którego zaprezentujemy wstępne wyniki badania kart wyborczych z wyborów samorządowych 2014. Relacja będzie dostępna w dniu 1 grudnia od godz. 11:00 w portalu ngo.pl.
 • Konferencja "Wolontariat pracowniczy - szansa dla NGO i biznesu" 2015-11-30 27 listopada 2015 roku, w Centrum Obywatelskim w Krakowie odbyła się konferencja "Wolontariat pracowniczy - szansa dla NGO i biznesu". Wzięło w niej udział kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowiska biznesowego. Konferencja stała się świetną platformą wymiany wiedzy, doświadczeń, inspiracji i kontaktów dla przedstawicieli II i III sektora. Więcej o konferencji w pełnej wersji relacji.
 • Czarnocin. Bezpłatne szkolenia dla pracowników młodzieżowych 2015-11-30 Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli, pracowników młodzieżowych, trenerów, z którymi Towarzystwo "TWIKS" podzieli się wypracowanymi modelami pracy z młodzieżą. Praca odbywać się będzie w grupach liczących ok. 12 uczestników. Część zajęć, niezależnie od pogody, odbywać się będzie na zewnątrz. Miejsce szkoleń: Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda, Czarnocin od 15 stycznia 2016.
 • Warszawa. Konferencja i warsztaty "Kod do edukacji" 2015-11-30 Konferencja dla wszystkich, którym bliskie są tematy animacji i edukacji w połączeniu z technologią. Poznacie praktyczne przykłady wartościowych działań w zakresie edukacji medialnej, dowiecie się, jakie zjawiska mogą za chwilę zacząć kształtować edukacyjny krajobraz i nauczycie się pozyskiwać fundusze na swoje działania. Bezpłatne zajęcia odbędą się 10 grudnia 2015 w Warszawie.
 • Wołów. Projekt edukacyjny "Pomysł na start" 2015-11-30 Stowarzyszenie Pomysł zaprasza wszystkich rodziców dzieci w wieku 2-4 lat z gminy Wołów do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym "Pomysł na start". Adresatami projektu są rodzice dzieci w wieku 2-4 lat, które nie korzystają z opieki placówek takich jak: żłobki, przedszkola. Projekt rozpoczyna się 4 stycznia 2016 roku i będzie trwał do 31 maja 2016 roku.
 • Józefów. Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą "Praca na zasobach" 2015-11-30 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii zaprasza na bezpłatne szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą oraz/lub z osobami z zaburzeniami psychicznymi. W tym roku zajmiemy się metodami takimi jak warsztaty plastyczno-fotograficzne oraz teatralne. Termin: 10 grudnia w godz 8:30-11:45 lub 12:00-15:15. Miejsce: sala konferencyjna w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Józefowie k. Otwocka, ul. 3-Maja 127.
 • Gdańsk. Warsztaty storytellingu 2015-11-30 Warsztaty są częścią projektu „Szlakiem głosu. Historia mówiona jako metoda przeciwdziałania dyskryminacji”. W czasie warsztatu przyjrzymy się, jak na podstawie autentycznych opowieści o doświadczeniu budować ich artystyczną i aktywistyczną interpretację, nadać im nowe sensy i tłumaczyć je na język ciała. Kiedy i gdzie: 5-6 grudnia 2015, Gdańsk.
 • Łódź. Bezpłatne warsztaty "Moje życie usłane różami. Jak przekształcić trudności w życiowe szczęście" 2015-11-30 Chcesz poczuć się, jak w bajce? Przekształć dzikie róże pod postacią kryzysów, trudności w dywan z płatków róż chroniący Cię przed pokaleczeniem. 11 Muz zaprasza 6 grudnia 2015 o godz. 9.00 na bezpłatne warsztaty "Moje życie usłane różami. Jak przekształcić trudności w życiowe szczęście", podczas których odkryjesz swoje potrzeby i granice, poczujesz wiarę w siebie i w swoje możliwości. Pozwól sobie na to. Szkolenie prowadzi Anna Gumińska.
 • Łódź. Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów PKR - możliwe współfinansowanie ponad 60% kosztów 2015-11-30 W ramach Szkoły Trenerów PKR 11 Muz proponuje Państwu uczestnictwa w Kursie Trenerskim I Stopnia – skoncentrowanym na rozwoju kompetencji w zawodzie trenera (nr 235910 według Standardu Kwalifikacji Zawodowych). 53. edycja Kursu Trenerskiego I stopnia Szkoły Trenerów PKR odbędzie się w Łodzi w terminie 18-22 stycznia 2016 r. Oferta jest skierowana do osób z woj. łódzkiego. Możemy współfinansować ponad 60% kosztów uczestnictwa.
 • Zabrze. Szkolenie warsztatowe "Praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu" 2015-11-30 W Europejskim Tygodniu Wiedzy o Autyzmie, Fundacja Vademecum zaprasza na szkolenie warsztatowe dla rodziców i nauczycieli "Praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu". Zajęcia odbędą się 5 grudnia 2015 w Zabrzu. Udział w nich jest płatny.
 • Kraków. Warsztaty "Bajkoterapia - jak opowiadać bajki dzieciom?" 2015-11-30 Bajkoterapia - czyli jak opowiadać bajki dzieciom? Warsztaty dla rodziców, wychowawców, pedagogów, studentów pracujących z dziećmi w wieku 3-10 lat. Zajęcia odbędą się 5 grudnia 2015 w Krakowie. Udział w nich jest płatny.
 • Wrocław. Warsztaty "Soutache, czyli zrób piękny prezent" 2015-11-30 Chcesz zrobić komuś bliskiemu (lub sobie) niepowtarzalny prezent? Masz ochotę nauczyć się sztuki tworzenia pięknej biżuterii? Przyjdź na warsztaty z soutache (sutasz) i sprawdź, jakie cuda potrafisz wyczarować! Zajęcia odbędą się 4 grudnia 2015 we Wrocławiu. Udział płatny.
 • Warszawa. Trudne rozmowy - espresso dla liderów - 9-10 grudnia 2015-11-30 Zapraszamy na dwu­dniowe warsz­taty Trudne Roz­mowy - Przez dialog do part­ner­stwa i par­tycypacji. Trudne roz­mowy, choć pochłaniają ener­gię i budzą wiele emocji, są jedną z naj­lep­szych okazji, aby zbudować pod­waliny part­ner­skiej i opar­tej na odpowiedzial­no­ści relacji ze współ­pracow­nikami. Warsztaty poprowadzi doświadczony superwizor i coach: Dorota Szczepan-Jakubowska. Zajęcia są płatne, odbywają się w Warszawie.
 • Warszawa. Trening Budowania Relacji - W zgodzie z sobą i innymi - 2-6 grudnia 2015-11-30 Naucz się budować satysfakcjonujące relacje w życiu zawodowym i osobistym w sposób empatyczny i zgodny z samym sobą. Program Treningu Budowania Relacji składa się z Treningu Inter­per­sonal­nego (5 dni) oraz Treningu Planowania Roz­woju (2 dni). Zajęcia są płatne, odbywają się w Warszawie.
 • Kraków. Kurs wychowawców wypoczynku 2015-11-30 Fundacja "Fala" zaprasza na kurs wychowawców wypoczynku w Krakowie w dniach 11-13 grudnia 2015 r. Program oparty na aktualnych przepisach: Rozp. MEN ze stycznia 2015r. i nowela ustawy o systemie oświaty z września 2015 r. Kurs odpłatny.
 • Kraków. Kurs kierowników wypoczynku 2015-11-30 Fundacja "Fala" zaprasza na kurs kierowników wypoczynku w Krakowie w dniu 12 grudnia 2015 r. Program oparty na aktualnych przepisach: Rozp. MEN ze stycznia 2015r. i nowela ustawy o systemie oświaty z września 2015 r.
 • Szkolenie "Szkoła wolna od dopalaczy III edycja (konkursowa)" 2015-11-30 Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła wolna od dopalaczy” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu. Regulamin konkursu: Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Szkoły przystępujące do konkursu.
 • Szkolenie "Specjalista ds. kadr i płac – poziom zaawansowany II edycja" 2015-11-30 Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w kursie/ studium przedmiotu "Specjalista ds. kadr i płac – poziom zaawansowany", realizowanym w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 1 marca 2016 r. Udział płatny.
 • Szkolenie "Specjalista ds. wynagrodzeń" 2015-11-30 Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w kursie/ studium przedmiotu "Specjalista ds. wynagrodzeń" w okresie od 7 stycznia 2016 r. do 1 kwietnia 2016 r. Udział płatny.
 • Warszawa. Warsztaty intensywnego rozwoju z Dorotą Jakubowską - zapisy trwają!* 2015-11-30 Grupa TROP zaprasza na warsz­taty z intensywnego roz­woju osobistego, które są formą zaawan­sowanego treningu inter­per­sonal­nego opar­tego na kan­wie typologii Enneagramu. Nie jest to warsz­tat terapeutyczny, lecz roz­wojowy, zatem nie będziemy analizować historii życia, lecz pracować na Tu i Teraz, szukając w naszych grupowych, prze­lot­nych relacjach, odbicia róż­nych cech i ten­den­cji charak­teryzujących nas w życiu. Udział płatny.
 • Warszawa. Warsz­tat sprzedażowy dla trenerów i coachów - zapisy trwają!* 2015-11-30 Grupa TROP zaprasza na warsz­tat "Sprzedaż Metodą TROP" wszyst­kich absol­wen­tów Grupy TROP: trenerów, coachów, mediatorów, liderów, osoby zaj­mujące się wspieraniem innych w roz­woju. Warsz­taty poprowadzi trenerka doświad­czona w sku­tecz­nej sprzedaży szko­leń i pro­gra­mów roz­wojowych dla firm, ale też w bez­pośred­nim kon­tak­cie z klientami indywidual­nymi. Udział płatny.
 • Wrocław. Szkolenie "Komunikacja z pacjentem (Niezbędnik Dietetyka cz. 1)" 2015-11-30 Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku we Wrocławiu. Adresowane jest do dietetyków, psychodietetyków, studentów dietetyki, psychodietetyki, żywienia człowieka oraz innych osób zainteresowanych. Udział płatny.
 • Wrocław. Szkolenie "Interwencja w kryzysie sytuacyjnym: przemoc (Gaszenie Pożarów - interwencja kryzysowa cz.2)" 2015-11-30 Szkolenie odbędzie się 4 czerwca 2016 r. we Wrocławiu. Adresowane jest do studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki i socjologii, pracowników placówek oświatowo-wychowawczych i kuratoryjnych, pomocy społecznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom w kryzysie. Udział płatny.
 • Wrocław. Szkolenie "Praca z osobą cierpiąca na zaburzenia odżywiania (Ekspert ED - model dietetyczny cz. 2 )" 2015-11-30 Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 2015 roku we Wrocławiu. Adresowane jest do dietetyków, psychodietetyków, studentów dietetyki, psychodietetyki, żywienia człowieka oraz innych osób zainteresowanych. Udział płatny.
 • Wrocław. Szkolenie "Terapeuta też człowiek" 2015-11-30 Szkolenie odbędzie się 13 lutego 2016 roku we Wrocławiu. Adresowane jest do psychologów, psychiatrów, pedagogów, studentów tych kierunków oraz innych osób zainteresowanych. Udział płatny.
 • Szkolenie "Dziecko z autyzmem oraz zespołem Aspergera w szkole/ placówce oświatowej VI edycja" 2015-11-30 Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w kursie/ studium przedmiotu "Dziecko z autyzmem oraz zespołem Aspergera w szkole/placówce oświatowej VI edycja". Zajęcia rozpoczną się 18 stycznia 2016 r. Udział w nich jest płatny.
 • Szkolenie "Terapia ręki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym" 2015-11-30 Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w kursie/ studium przedmiotu "Terapia ręki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym". Zajęcia rozpoczną się 15 stycznia 2016 r. Udział w nich jest płatny.
 • Szkolenie "Praca z uczniem z deficytem koncentracji uwagi" 2015-11-30 Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w kursie/ studium przedmiotu "Praca z uczniem z deficytem koncentracji uwagi" w okresie od 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. Udział płatny.
 • Szkolenie "Prawo autorskie w praktyce szkolnej" 2015-11-30 Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w kursie/ studium przedmiotu "Prawo autorskie w praktyce szkolnej", realizowanym w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2015 r. Udział płatny.
 • Uchwała. Pamiętaj, co musi się w niej znaleźć 2015-11-30 Każdy z nas podejmuje codziennie różne decyzje. Także w fundacji, stowarzyszeniu są one podejmowane co jakiś czas (przepisy prawa) lub z powodu jakiejś bieżącej potrzeby. W organizacji uchwała musi mieć określoną formę i spełnić kilka warunków, aby mogła być uznana za ważną. Sprawdź, czym jest uchwała i co musi zawierać.
 • Nowi w Radzie. Ewa Mańkiewicz-Cudny 2015-11-30 – Swoją rolę w Radzie Działalności Pożytku Publicznego widziałabym jako działanie na rzecz organizacji, które mogą wesprzeć sprawy kształcenia, szkolenia, zdobywania nowych umiejętności – mówi Ewa Mańkiewicz-Cudny, jedna z nowych członkiń Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgłoszona przez Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT).
 • Dorota Jasińska-Wiśniewska: Moja dewiza to wrażliwość na drugiego 2015-11-30 Z wykształcenia politolożka. „Cywil” – jak mówi o sobie w odniesieniu do personelu lekarskiego, z którym przychodzi jej na co dzień pracować. W Fundacji Hospicjum Onkologiczne przewodniczy licznemu, bo liczącemu 120 osób zespołowi. Empatia, wrażliwość, gotowość służenia drugiemu człowiekowi, to cechy, które Pani Dorota wymienia jako niezbędne do tego, aby pełnić opiekę nad ludźmi chorymi terminalnie.
 • Tam już wiedzą, jak tworzyć programy współpracy 2015-11-30 Do 30 listopada ministerstwa mają obowiązek przyjęcia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Tak stanowi znowelizowana w 2015 r. ustawa o działalności pożytku publicznego. Nic nie wiadomo, aby ten obowiązek miał być spełniony w większości tych urzędów. Najbliżej tego są resorty, które wzięły udział w projekcie „Programy dla zmiany” Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ich doświadczenia powinny posłużyć innym urzędom.
 • Postaw na technologiczną przyszłość swojego dziecka! 2015-11-29 W połowie października, gdy my pisaliśmy o trwającym Tygodniu Kodowania, w kilkunastu miejscach w całej Polsce odbywały się spotkania skierowane do młodych. Odbyły się w ramach jednego projektu - „Linku do przyszłości”, który w tej edycji skupia się na czymś w rodzaju programowania własnej przyszłości.
 • Jesienne porządki: jak usunąć wirusa z pendrive’a 2015-11-27 W pierwszym materiale z cyklu jesiennych porządków na komputerze zajmiemy się kwestią, która nie jest poruszana wystarczająco często. Duża część infekcji cyfrowych pochodzi właśnie z tego niepozornego źródła...
 • Kraków. Marsz "Nie w moim imieniu", 6 grudnia 2015-11-27 6 grudnia o godzinie 12 przez ulice Krakowa przejdzie marsz pod hasłem “Nie w moim imieniu. Dialog zamiast agresji”. Na marszu nie będą skandowane żadne hasła; odczytany zostanie jedynie manifest, następnie w milczeniu uczestnicy przemaszerują ulicami Krakowa. "Chcemy pokazać, że ludzi nie zgadzających się na agresję i mowę nienawiści jest więcej niż tych, którzy otwarcie ją propagują" - wyjaśniają inicjatorzy akcji.
 • Generacje - Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń" w Warszawie, Cieszynie i Lublinie 2015-11-27 Zaproszenie na pokazy kończące program „Generacje - Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń" w Warszawie, Cieszynie i Lublinie, zrealizowany przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”. Pokazy stanowią podsumowanie wielomiesięcznego projektu mającego na celu integrację dzieci z domów dziecka z seniorami z uniwersytetów III wieku.
 • Trwa głosowanie na kadydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-11-27 W dniach 26 listopada - 9 grudnia 2015 r. trwa głosowanie, w którym każda organizacja pozarządowa, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Łodzi prowadząca działania na rzecz mieszkańców Łodzi, może zagłosować na maksymalnie trzech kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • Chcesz usprawnić współpracę z administracją publiczną? Masz pomysł, jak to zrobić? Dołącz do nas 2015-11-27 Czy wiecie, że od niedawna organizacje pozarządowe mają swoją strategię? Strategiczna Mapa Drogowa wskazuje drogi, które mają prowadzić do większego wpływu sektora pozarządowego na sytuację w Polsce. Jedną z dróg jest usprawnienie współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Każda organizacja może przyłączyć się do partnerstwa, które będzie pracować nad lepszą przejezdnością tej drogi.
 • Miesiąc angażujących wydarzeń 2015-11-27 Październik w świecie nowych technologii upłynął pod znakiem zaangażowania internautów. Co ciekawe, było to zaangażowanie skokowe. Oba profile, które zdecydowanie wybiły się przed szereg kumulowały wokół swojego profilu zainteresowanie wokół wydarzenia. Teraz wygrały, ale co muszą zrobić, by zainteresować na dłużej?
 • Gra dla mieszkańców Czechowa 2015-11-27 Fundacja Karuzela zaprasza mieszkańców Czechowa do udziału w kulturalnej grze dzielnicowej. Zadaniem drużyn (min. 2-osobowych) będzie wykonanie zadań związanych z kulturą. Gra odbędzie się 28 listopada 2015 r. Na uczestników czekają nagrody.
 • Słupsk. Szkolenie "Pozyskiwanie środków i współpraca z darczyńcami organizacji" 2015-11-27 Towarzystwo Amicus zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Pozyskiwanie środków i współpraca z darczyńcami organizacji", skierowanym do przedstawicieli/pracowników organizacji pozarządowych prowadzących i wspierających placówki oświatowe (szkoły, przedszkola/inne) na terenach wiejskich, realizowanym w ramach Akademii Rozwoju Stowarzyszeń Rozwoju Wsi. Zajęcia odbędą się 11 grudnia 2015 w Słupsku.
 • Łódź. Warsztat tworzenia wniosku o dotację - cel, działania, rezultaty projektu 2015-11-27 Zbliżają się konkursy dotacyjne ASOS, FIO, projekty miejskie i wojewódzkie. Chcesz wiedzieć jak napisać wniosek aby twoje cele, działania i rezultaty były jasne i mierzalne? Przyjdź na bezpłatny warsztat dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców miasta Łodzi. Zajęcia odbędą się 16 grudnia 2015 r.
 • Wrocław. Szkolenie "Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych" 2015-11-27 Fundacja Umbrella zaprasza na szkolenie "Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych. Termin: 15 grudnia 2015 r. w godz. 9.00-16.00 (wtorek). Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).
 • Wrocław. Szkolenie "Komunikacja z otoczeniem" 2015-11-27 Fundacja Umbrella zaprasza na bezpłatne szkolenie "Komunikacja z otoczeniem". Termin: 9 grudnia 2015 r. w godz. 9.30-16.00 (środa). Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).
 • Lisewo. Nabór na szkolenie dla tutorów wspierających osoby bezrobotne na rynku pracy 2015-11-27 Zadaniem tutora jest wspieranie osób długotrwale bezrobotnych, rozpoznanie ich problemów, potrzeb, barier, które powodują brak motywacji do pracy, a także potencjału i talentów, które wzmocnią osoby w poszukiwaniu pracy. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo zaprasza na bezpłatne szkolenie dla tutorów wspierających osoby bezrobotne na rynku pracy, które rozpocznie się 18 grudnia 2015 w Lisewie.
 • Warszawa. Warsztat dla kobiet "Operacja POWRÓT" 2015-11-27 Bezpłatny warsztat aktywnego poszukiwania pracy dla kobiet powracających na rynek pracy. Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza 7 i 8 grudnia 2015 roku do MCK przy ul. Puławskiej 234, w godzinach 10.00- 14.00.
 • Bielsko-Biała. Szkolenie "Alternatywne źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych" 2015-11-27 Możliwości finansowania działań NGO poza najbardziej znanymi źródłami. Szkolenie zawiera także panel poświęcony metodologii projektowej oraz Erasmus+. Dużą zaletą jest część doradcza, w której eksperci poświęcą uwagę indywidualnym potrzebom osób uczestniczących. Opłata za szkolenie wynosi 350 zł, a przy zgłoszeniu kolejnej osoby z tej samej organizacji 250 zł. Szkolenie 1-dniowe; termin - grudzień 2015; warunek - zebranie grupy szkoleniowej.
 • Warszawa. Szkolenie "Dziecięcy milioner" 2015-11-27 Dziecięcy milioner to szkolenie, które daje narzędzia do kształtowania postaw przedsiębiorczości i innowacyjności dzieciom i młodzieży. Nie dostarczaj wyłącznie wiedzy. Spraw, aby skutki Twojej pracy wpłynęły na przyszłość najmłodszych. Zajęcia odbędą się w dniach 23-24 stycznia 2016 w Warszawie. Udział płatny.