Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” edycja 2018!
autor(ka): Joanna Malarczyk
Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej - ósmej już - edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do 12 września 2018 r.

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do 12 września 2018 r.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego pomysłodawcą i organizatorem na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Wyłonieni laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopolskiego.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 października 2018 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali Konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” w październiku br.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Dialogu Obywatelskiego Departament Organizacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie e-mail: tel: 22 59 79 679

www.dialog.mazovia.pl

Załączniki:

Regulamin konkursu 2018

Formularz zgłoszeniowy 2018

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
adres: Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 22 597 91 00, faks: 22 597 92 90
e-mail: dialog@mazovia.pl
www: http://dialog.mazovia.pl 
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Biuro Dialogu Obywatelskiego
data publikacji: 2018-07-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!