Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022. Konsultacje będą trwały do 27 lipca 2018 r.

Z projektem można się również zapoznać na:

  1. stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
  2. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, Kancelaria, III p.,
  3. został również przekazany członkom Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu:

  1. osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  2. drogą elektroniczną adres e-mail: ;
  3. za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022 jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wdrażania Programów Społecznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej: tel. 22 622 42 32 wew. 63, e-mail:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konsultacje

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
data publikacji: 2018-07-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!