Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna
autor(ka): Katarzyna Kucharska
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

W dniu 03 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1091/354/18 z dnia 3 lipca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Termin składania ofert od 3 lipca 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

miejsce: Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie
organizator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
adres: Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie
tel.: 22 622 42 32 wew. 63, www: http://www.mcps.com.pl 
źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
data publikacji: 2018-07-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!