Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego: Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
autor(ka): Sylwia Krawczyk
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku niektórych zadań publicznych w podoobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 942/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podoobszarze "Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"

Szczegółowe informacje: http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/651-rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-r-niektorych-zadan-publicznych-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

źródło: MCPS
data publikacji: 2018-06-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!