Wyniki konkurs dotacyjnego: Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem
autor(ka): Katarzyna Kępczyńska
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 941/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w
2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Listy podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań w ramach ww podobszarU znajduje się na stronie internetowej MCPS.

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/510-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem

organizator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
adres: Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie
tel.: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32
e-mail: mcps@mazovia.pl
www: http://www.mcps.com.pl 
źródło: MCPS
data publikacji: 2018-06-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!