Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”
autor(ka): Dominika Wolska
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 943/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

Szczegółowe informacje: http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/509-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-w-podobszarze-dzialania-z-zakresu-przeciwdzialania-narkomanii

źródło: MCPS
data publikacji: 2018-06-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!