Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”
autor(ka): Michał Jakubowski
Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 12 czerwca 2018 r. przyjął uchwałę nr 937/347/18 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w Województwie Mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

Rozstrzygnięcie konkursu zostało opublikowane na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/rozstrzygniecia_konkursu_ofert_w_obszarze_nauka_szkolnictwo_wyzsze_edukacja_oswiata_i_wycho.html?cHash=1f7d038e08

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
adres: Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 597 91 00, faks: 22 597 92 90
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www: http://www.mazovia.pl 
źródło: informacja własna organizatora
data publikacji: 2018-06-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!