Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej
autor(ka): Michał Jakubowski
Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_osob_wskazywanych_przez_organizacje_pozarzadowe_do_komisji_konkursowej_dzialalnosc.html?cHash=29b6de5716

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
adres: Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 597 91 00, faks: 22 597 92 90
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www: http://www.mazovia.pl 
źródło: informacja własna organizatora
data publikacji: 2018-06-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!