Konsultacje w sprawie zmiany procedury małograntowej
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmiany procedury małograntowej. Konsultacje potrwają do 4 czerwca 2018 r.

Treść projektu zmiany Procedury małograntowej oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl oraz w załącznikach.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2018 r. na:

źródło: Strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
data publikacji: 2018-05-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!