Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy..."
autor(ka): Michał Jakubowski
Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lutego 2018 r. uchwałą nr 230/315/18 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Informacja o ogłoszeniu konkursu została opublikowana na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_w_obszarze_dzialalnosc_wspomagajaca_rozwoj_gospodarczy_w_tym_rozwoj_przedsi.html?cHash=c386c3cbbf

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
adres: Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 597 91 00, faks: 22 597 92 90
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www: http://www.mazovia.pl 
źródło: informacja własna organizatora
data publikacji: 2018-02-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!