18. Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów ARS 2018
autor(ka): Mazowiecki Instytut Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza seniorów i artystyczne grupy wielopokoleniowe do udziału w etapie wojewódzkim 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2018.

Eliminacje odbędą się w kategoriach: muzyka, taniec, teatr i folklor.

Prosimy o przesłanie nagrań, na podstawie których komisja powołana przez Mazowiecki Instytut Kultury przyzna 10 podmiotom artystycznym rekomendacje do udział w etapie finałowym 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2018 w Bydgoszczy.

Kartę zgłoszenia oraz nagranie na CD lub DVD należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres email

do 30 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Regulaminie przeglądu.

DO POBRANIA:

Regulamin >> Karta zgłoszenia >>

Organizatorem etapu finałowego jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, www.kpck.pl

Organizatorem etapu wojewódzkiego w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Kontakt: Magdalena Ptak (Dział Edukacji MIK), tel. 22 58 64 264.

źródło: Mazowiecki Instytut Kultury
data publikacji: 2018-02-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!