Warszawskie NGO bardziej przejrzyste?
autor(ka): Marta Gumkowska dla warszawa.ngo.pl
Stołeczne NGO - na tle danych krajowych - wydają się być nieco bardziej świadome, że uzupełnieniem bieżących informacji o podejmowanych przez organizacje działaniach powinno być upublicznianie sprawozdań finansowych i merytorycznych. Cały czas jednak niespełna 20% NGO deklaruje, że publikuje je na stronie internetowej organizacji.

Oto kilka faktów pochodzących z raportu GUS na temat zarządzania i współpracy organizacji non-profit („Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie i współpraca”, Warszawa 2017).

Działania informacyjne i promocyjne

79% organizacji z Warszawy prowadzi działalność informacyjną i promocyjną. Oznacza to, że organizacje ze stolicy nieco częściej niż inne NGO podejmują aktywność służącą upowszechnieniu informacji o własnych działaniach (w całym sektorze robi to ok. 70% podmiotów).

Warszawskie organizacje najczęściej promują swoje działania za pośrednictwem internetu – w tym celu z sieci korzysta 71% z nich (a więc niemal wszystkie, które w ogóle podejmują tego typu działania). Pod względem częstości zamieszczania w przestrzeni wirtualnej informacji na własny temat stołeczne organizacje wyróżniają się na tle całego sektora – 42% co najmniej raz na miesiąc publikuje w internecie jakieś informacje na temat swoich działań. Nie oznacza to jednak, że organizacje z Warszawy nie korzystają z innych kanałów upowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych – 30% wykorzystuje prasę, radio lub telewizję, zaś 49% informuje o własnych działaniach na inne sposoby: na spotkaniach, zebraniach, przez ulotki, plakaty czy publikacje.

Widać sporą różnicę między NGO ze stolicy i pozostałymi w gotowości do wydatkowania środków na działania promocyjne. W Warszawie koszty promocji poniosło 40% organizacji, a w całej Polsce 25%.

Wykres 1. Działalność informacyjno-promocyjna organizacji

 

Wykres 2. Częstość korzystania z internetu na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych

Z powyższych danych wynika, że warszawskie organizacje są aktywniejsze niż pozostałe NGO w informowaniu o własnych działaniach. Ok 40% regularnie korzysta z internetu w celu promocji własnych działania, podobny procent przekazuje na działania promocyjne i informacyjne środki finansowe. Stołeczne organizacje są także nieco bardziej świadome, że uzupełnieniem bieżących informacji o podejmowanych przez nie działaniach może być upublicznienie sprawozdań – finansowych i merytorycznych – na stronie organizacji. Cały czas jednak robi to niespełna 20% organizacji.

 

 

Upublicznianie sprawozdań finansowych i merytorycznych

Niema wszystkie organizacje warszawskie wywiązują się z zobowiązań związanych ze sprawozdawczością wobec odpowiednich organów nadzoru. 95% organizacji warszawskich tworzy sprawozdania finansowe, a 80% merytoryczne.

Jednak fakt przygotowywania przez organizacje sprawozdań dla większości z nich nie jest równoznaczny z ich upublicznieniem odbiorcom działań czy szerokiej opinii publicznej. Nieco ponad 1/3 warszawskich organizacji deklaruje, że upublicznia sprawozdania finansowe (36%) czy merytoryczne (35%). To nieco więcej niż w całym sektorze, gdzie robi to odpowiednio 32% i 30%, jednak ciągle zdecydowana większość organizacji – zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce – nie widzi potrzeby, aby przez udostępnienie sprawozdań zwiększać przejrzystość swoich działań.

Warto też podkreślić, że sama deklaracja o upublicznianiu sprawozdań nie koniecznie oznacza ich publikowanie na stronie internetowej. Choć 70% stołecznych organizacji co najmniej raz w miesiącu zamieszcza w sieci informację o swoich działaniach, to jednak sprawozdanie finansowe umieszcza na własnej stronie 15% NGO, a merytoryczne – 18%.

Pozostałe organizacje spośród tych, które stwierdziły, że upubliczniają swoje raporty roczne, udostępniają je przede wszystkim w siedzibie organizacji (co oznacza, że dotarcie do nich wymaga od osób zainteresowanych dużej determinacji). Rzadko spotykane są inne formy upubliczniania sprawozdań – ok. 4%-5% organizacji wysyła je sponsorom czy grantodawcom, podobny procent wybiera inny sposób ich udostępnienia.

Wykres 3. Upublicznianie sprawozdań finansowych

 

Wykres 4. Upublicznianie sprawozdania merytorycznego

 

O badaniu: W ramach badań przedstawionych w artykule GUS zbiera informacje o wszystkich typach organizacji pozarządowych – nie tylko o fundacjach czy typowych stowarzyszeniach, ale także organizacjach pracodawców, kółkach rolniczych, organizacjach samorządu gospodarczego i zawodowego, społecznych podmiotach wyznaniowych, kołach łowieckich i ochotniczych strażach pożarnych. Dane przedstawione w artykule dotyczą wszystkich ww. typów organizacji.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

źródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
data publikacji: 2018-02-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!