Odważmy się wątpić - wystawa "After Positive" w Pawilonie Sztuki
autor(ka): Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
11 stycznia Maciej Gąbka zaprezentuje w Pawilonie Sztuki ERGO Hestia swój nowy cykl After Positive. Artysta, który jest finalistą 15. edycji konkursu APH, w swoich minimalistycznych pracach podejmuje temat wątpienia a medium sztuki wykorzystuje jako poznawczą alternatywę dla filozofii czy fizyki.

„Po-pozytywowa” wystawa w Pawilonie Sztuki koncentruje się wokół pytania o to, jak sensownie wątpić i czy pełne zrozumienie rzeczywistości jest tak naprawdę możliwe. After Positive - to z jednej strony krytyka niewykorzystanych możliwości ludzkiego poznania, z drugiej przyznanie się, że przestrzeń ta jest w gruncie rzeczy „niepoznawalna”. W konsekwencji, w jednym i drugim przypadku, wątpienie staje się inspirującym aspektem kondycji człowieka.

INFORMACJA PRASOWA

Maciej Gąbka

AFTER POSITIVE

wernisaż: 11 stycznia 2018, czwartek, godz. 18.00

Pawilon Sztuki ERGO Hestia / Kostrzewskiego 1 / Warszawa

wystawa trwa do 23 lutego 2018

godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, piątek 14.00-17.00

środa nieczynne, czwartek 14.00-18.00 lub po umówieniu telefonicznym +48 513 525 045

Maciej Gąbka - finalista 15. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii - w Pawilonie Sztuki ERGO Hestia przedstawi swój nowy cykl After Positive. Artysta wykorzystuje w nim medium sztuki jako poznawczą alternatywę dla filozofii czy fizyki a prezentowane obiekty stają się rozwinięciem jego autorskiej metafory epistemologicznej, której „negatywową” realizację pokazał podczas wystawy finałowej APH w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w roku 2016.

Wystawa After Positive odsyła w obszary, w których trudno poruszać się nam - wyposażonym w zero-jedynkową mapę współczesnej kultury pozna(wa)nia. To szczególnie trudna podróż, jeśli przyjmujemy codzienność i zerkamy na rzeczywistość po nieprzepracowanej lekcji z ontologii.

„Po-pozytywowa” wystawa w Pawilonie Sztuki koncentruje się wokół pytania o to, jak sensownie wątpić i czy pełne zrozumienie rzeczywistości jest tak naprawdę możliwe. After Positive - to z jednej strony krytyka niewykorzystanych możliwości ludzkiego poznania, z drugiej przyznanie się, że przestrzeń ta jest w gruncie rzeczy „niepoznawalna”. W konsekwencji, w jednym i drugim przypadku, wątpienie staje się inspirującym aspektem kondycji człowieka.

Nauczyliśmy się głęboko wierzyć, że pozytyw odzwierciedla rzeczywistość. Seria prac Macieja Gąbki podaje ów nawyk w wątpliwość. Uczy nas wątpić. A dokładnie wątpić w to, czy coś, co widzimy, na pewno jest obecne. Białe, „sterylne” obiekty z perfekcyjnie oszlifowanego drewna i pleksi, które są tak subtelne, że jawią się na granicy realności [...], zacierają klarowność granicy pomiędzy obecnością a nieobecnością. Sugerują, że nasz nawyk postrzegania pozytywu - jako mocno obecnego w rzeczywistości - wcale nie powinien być taki oczywisty. Strategie łączenia białych powierzchni z przezroczystymi Maciej Gąbka za każdym razem rozgrywa inaczej. Myli tropy. Stawia nas w sytuacji permanentnego wątpienia i zadawania pytań o (nie)obecność. Wymaga od nas aktywności, ponieważ te prace balansują pomiędzy materialnością a dematerializacją. Grają z naszymi skłonnościami do stwierdzania czy opartego na pewności oznajmiania, że coś jest lub czegoś nie ma. W konsekwencji wskazują na wątpienie jako inspirujący i pozytywny aspekt ludzkiej kondycji. [...] Prace Macieja Gąbki stymulują czujność i są pochwałą wątpienia. Ich „czysta” forma, doświadczana w trakcie procesu postrzegania, dla czujnych odbiorców za każdym razem staje się intrygującym znakiem zapytania, kwestionującym stereotypowe ścieżki pozna(wa)nia.

Marta Smolińska, After Positive: pochwała wątpienia (fragment wstępu do katalogu wystawy).

www.maciejgabka.com

Maciej Gąbka (ur. 1993) - ukończył studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, kierunek Grafika Warsztatowa. W 2017 roku obronił z wyróżnieniem dyplom magisterski Różnia w pracowni prof. Mirosława Pawłowskiego. Prace głównie realizuje w technikach graficznych oraz instalacji. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Finalista 15. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, laureat Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na X Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, uczestnik Ogólnopolskiej Wystawy Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, trzykrotny stypendysta rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, nominowany do nagrody za najlepszą teoretyczną pracę magisterską na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

***

Informacja o Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych artystów polskich, między innymi poprzez organizowanie co roku ogólnopolskiego konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” dla studentów ostatnich trzech lat wszystkich wydziałów i uczelni artystycznych w kraju. Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów do prywatnych kolekcji.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii organizuje wystawy w ważnych centrach artystycznych w Polsce, promując artystów wyłonionych w ramach konkursu. Wystawom towarzyszą kuratorskie oprowadzania, spotkania z gośćmi specjalnymi, a także warsztaty artystyczne dla rodzin. W zakresie sztuk pięknych Fundacja organizuje również konferencje, seminaria i tematyczne imprezy w kraju i za granicą, akcje artystyczne i kulturalne; prowadzi też działalność informacyjną i wydawniczą dotyczącą promowania młodych polskich artystów.

Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów poszczególnych edycji można oglądać w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy ul. Kostrzewskiego 1/131. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.

***

Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii

„Artystyczna Podróż Hestii” to konkurs powołany w 2002 roku z inicjatywy Piotra M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia. Poprzez swoje działania sopocki ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym. Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją do dalszego rozwoju. W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie Polski.

organizator: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
adres: Hestii 1, 81-731 Sopot, woj. PM
tel.: 22 841 09 94, e-mail: artystycznapodroz@ergohestia.pl
www: http://www.artystycznapodrozhestii.pl 
źródło: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
data publikacji: 2018-01-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!