Erasmus+ - Akcja 1. Edukacja dorosłych: Dni otwarte dla wnioskodawców (dwa terminy)
autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) zaprasza na Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – Mobilność kadry edukacji dorosłych (Akcja 1). Odbędą się one w Warszawie w dwóch terminach: 9 i 23 stycznia 2018 r., w godz. 10.00-16.00.

Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych w konkursie 2018: Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin składania wniosków upływa 1 lutego 2018 r., godz. 12:00:00.

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków oraz założenia dotyczące realizacji projektów w ramach tego sektora.

Konsultacje przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. instytucji kultury, szkół ogólnokształcących dla dorosłych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytetów Ludowych, organizacji pozarządowych.

Dni otwarte dla Akcji 1 odbędą się w dwóch terminach: 9 i 23 stycznia 2018 r., w godz. 10.00-16.00. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych terminów oraz wskazanie preferowanego przedziału czasowego spotkania.

Rejestracja:

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.
Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane w terminie późniejszym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Miejsce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Kontakt
Erasmus+ Edukacja dorosłych: Jakub Kozłowski
tel. 22 46 31 235,

źródło: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
data publikacji: 2018-01-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!