Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej
autor(ka): Michał Jakubowski
Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_osob_wskazywanych_przez_organizacje_pozarzadowe_do_komisji_konkursowej-1.html?cHash=779d942130

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
adres: Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie
tel.: 22 597 91 00, faks: 22 597 92 90
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www: http://www.mazovia.pl 
źródło: informacja własna organizatora
data publikacji: 2017-12-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!