18.10.2018 21.01

Forum Komisji Dialogu Społecznego w nowej odsłonie

Prelegentki: Anna Gierałtowska (Przedstawicielka NGO) i Olga Pilarska-Siennicka (Przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy). (fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl)
Fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl
Fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl
Dyskusje przy stolikach tematycznych: ”Jak zwiększać środki w dzielnicy?”. (fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl)
Dyskusje przy stolikach tematycznych: ”Granice pracy komisji. Prawne umocowanie KDS-u.” .(fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl)
Dyskusje przy stolikach tematycznych: ”Usprawniacze - co ułatwia pracę komisji?” (fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl)
Dyskusje przy stolikach tematycznych: ”Zmiany w prawie dotyczącym organizacji pozarządowych.” (fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl)
Joanna Krasnodębska, szefowa Stowarzyszenia BORIS,  koordynatorka Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. (fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl)
Fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl
Justyna Dubanik i Anna Czyżewska - moderatorki spotkania (fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl)
 Pytania z sali. (fot. Tomasz Kaczor, warszawa.ngo.pl)

W środę, 21 marca, w Centrum Kreatywności Targowa, odbyło się pierwsze spotkanie Forum Komisji Dialogu Społecznego. FKDS to nowe ciało dialogu, które ma być przestrzenią do rozmów branżowych i dzielnicowych komisji dialogu społecznego.

Celem jest zwiększenie przepływu informacji między samymi organizacjami pozarządowymi, jak i między nimi a stroną samorządową i mieszkańcami.

Przedstawiciele komisji, którzy wzięli udział w marcowym FKDS, mogli wymieniać się doświadczeniami, dobrymi praktykami i wspólnie opracowywać nowe rozwiązania dla różnych problemów.

 

Fot. i tekst Tomasz Kaczor