22.05.2018 00.42

Pożegnanie WRP III kadencji

W oczekiwaniu na początek posiedzenia. Foto: Jędrzej Dudkiewicz
Ewa Kolankiewicz podsumowuje działania III kadencji WRP. Foto: Jędrzej Dudkiewicz
Ewa Kolankiewicz, Marcin Wojdat, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: Jędrzej Dudkiewicz
Humory dopisywały. Foto: Jędrzej Dudkiewicz
Uhonorowanie członków, którzy wzięli udział w największej liczbie posiedzeń III kadencji WRP. Foto: Jędrzej Dudkiewicz
Wiceprzewodniczący III kadencji WRP, Andrzej Mrowiec. Foto: Jędrzej Dudkiewicz
Tomasz Harasimowicz. Foto: Jędrzej Dudkiewicz
Jarosław Szostakowski odbiera pamiątkowy dyplom od Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Foto: Jędrzej Dudkiewicz
Sekretarz Miasta, Marcin Wojdat. Foto: Jędrzej Dudkiewicz
Członkowie Rady dostali pamiątkowe dyplomy, albumy ze zdjęciami miasta oraz miejskie gadżety. Foto: Jędrzej Dudkiewicz

Warszawska Rada Pożytku III kadencji zaczęła swoją pracę 18 czerwca 2015 roku. Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, wskazała jako przewodniczącego Rady Jarosława Jóźwiaka, strona pozarządowa wiceprzewodniczącym wybrała Andrzeja Mrowca. W 2015 roku odbyło się sześć posiedzeń, w 2016 roku dziesięć, w 2017 pięć, co pokazuje, że WRP pracowała bardzo regularnie, przerwy spowodowane były najczęściej okresem wakacyjnym, gdy wielu członków nie było w Warszawie.

W trakcie III kadencji WRP zajmowała się wieloma ważnymi sprawami z punktu widzenia warszawskich NGO. Brała udział w pracach m.in. nad Programem Rozwoju Współpracy do 2020 roku, zmianą formuły konkursu S3KTOR, zmianą procedury ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert, uwagami do licznych dokumentów, na przykład Strategii Rozwoju Warszawy do 2030 roku. Rada postarała się o rozwiązanie najróźniejszych problemów organizacji pozarządowych - niedawno udało się wyjaśnić kwestię pobierania przez szkoły kaucji za wynajem sal od NGO sportowych.

Prezydent m.st. Warszawy spytała się członków WRP, co ich najbardziej zaskoczyło podczas III kadencji, co jest największym sukcesem. Bartłomiej Włodkowski powiedział, że w tej kadencji Rada pracowała znacznie sprawniej i szybciej, także dzięki temu, że obie strony - samorządowa i pozarządowa - poznały się lepiej, przekonały, że dążą do tego samego i wzajemnie sobie zaufały. Z kolei tym, co było najtrudniejsze i zabierało najwięcej czasu było opiniowanie rozmaitych procedur.

- Procedury są bardzo ważne - przyznała Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Często myśli się o nich, że są bezduszne, wiadomo również, że na końcu najważniejszy jest człowiek, ale bez procedur panowałby chaos - dodała.

Pani Prezydent podziękowała następnie wszystkm zgromadzonym za ciężką pracę i powiedziała, że kolejna kadencja WRP być może będzie mieć pod pewnymi względami łatwiej dzięki temu, co udało się osiągnąć w ostatnich latach, ale pod pewnymi względami niewykluczone, że będzie trudniej. W ramach docenienia członków Rady, wręczyła im pamiątkowe dyplomy, albumy ze zdjęciami miasta oraz miejskie gadżety.

Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że na tym zakończyło się ostatnie posiedzenie III kadencji Warszawskiej Rady Pożytku. Jej członkowie zostali poproszeni o opinię w trzech sprawach dotyczących przeniesienia środków w budżecie: dwie dotyczyły dzielnicy Żoliborz, jedna Mokotowa. Pierwsza sprawa związana z organizacją imprezy dla osób upośledzonych, połączonej z rozgrywkami ping-ponga została zaopiniowa pozytywnie. Druga budziła znacznie więcej wątpliwości, bo dotyczyła kwoty 100 tys. złotych, które Urząd Dzielnicy Żoliborz chciał przenieść z paragrafu dotacyjnego dla NGO na paragraf pozwalający na zakup usługi od dowolnego podmiotu. Ostatecznie, po długiej dyskusji, pojawiła się propozycja bliższego przyjrzenia się sprawie: zostanie zorganizowane spotkanie między przedstawicielami Urzędu Dzielnicy oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Prośba z dzielnicy Mokotów o pozytywną opinię w sprawie przeniesienia środków na organizację imprez sportowych zyskała akceptację Rady.

Dopiero gdy wszystkie sprawy zostały rozpatrzone, można było zamknąć posiedzenie. Tym samym II kadencja Warszawskiej Rady Pożytku dobiegła końca.

 

Tekst i zdjęcia: Jędrzej Dudkiewicz, warszawa.ngo.pl