Przejdź do treści głównej

Orzeczenia, ekspertyzy, interpretacje

Sprawy organizacji pozarządowych w orzeczeniach sądów, interpretacjach urzędów, interpelacjach poselskich, ekspertyzach prawnych
 1. Czy NGO prowadzące uproszczoną ewidencję będzie mogło ubiegać się o środki publiczne
 2. Jak interpretować zapisy o małych grantach
 3. Nieodpłatna pomoc prawna, a podatek VAT. Naczelny Sąd Administracyjny
 4. Nieodpłatna pomoc prawna, a podatek VAT. Ministerstwo Finansów
 5. Nieodpłatna pomoc prawna, a podatek VAT. Interpelacja poselska
 6. Opodatkowanie kosztów poniesionych w związku z wolontariatem pracowniczym
 7. Opodatkowanie nieodpłatnej pomocy prawnej o niewielkiej wartości
 8. Co to jest nieodpłatne świadczenie?
 9. Kiedy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 10. Nieodpłatna umowa zlecenia – jakie koszty, opłaty, podatki?
 11. Świadczenia dodatkowe dla wolontariuszy. Czy są ich przychodem z nieodpłatnych świadczeń?
 12. Czy można wykonywać na podstawie umowy cywilnoprawnej usługi wchodzące w zakres jednoosobowej działalności gospodarczej?
 13. Czy strony umowy barterowej będą obowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
 14. Nieodpłatna pomocy prawna, opodatkowanie i odliczenie VAT
 15. Fundacja udziela pożyczki spółce zależnej
 16. Wolontariat a umowa o pracę. Wolontariat w związkach zawodowych
 17. Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych. Katowice 2009
 18. Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych. Warszawa 2008 (wyrok)
 19. Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych. Warszawa 2008 (interpretacja indywidualna)
 20. Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych. Warszawa 2010
   
 21. NGO organizujące loterię musi pamiętać o ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 22. Czy organizacja może sprzedawać przedmioty otrzymane w ramach zbiórki publicznej?
 23. Drogie rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów w sprawie loterii fantowych
 24. Czy można sprzedawać losy w loterii fantowej przez internet?
 25. Jak bardzo konkretny musi być cel zbiórki publicznej?
 26. Kiedy konkurs jest grą hazardową

 


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0