Przejdź do treści głównej

SCWO: COACHING DLA PREZYDIÓW KDS i DKDS


2016-03-24, 14:06
Chcesz sprawniej prowadzić KDS lub DKDS? Nasi specjaliści Ci pomogą!

Oferta:

  • Wsparcie pracy komisji przez animatorów – celem działania jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania poszczególnych komisji  oraz komunikacji pomiędzy członkami komisji, komisją i urzędem, komisją i innymi organizacjami pozarządowymi i/lub członkami społeczności lokalnej.
  • Coaching dla prezydiów komisji – indywidualne poradnictwo specjalistyczne m.in. z zakresu prowadzenia komisji, standaryzacji ich działań, podnoszenia kompetencji  członków komisji,  wypracowywania i prezentowania ich stanowisk będące uzupełnieniem działań animatorów.


Animatorki pracujące z KDS/DKDS:

Anna Góral - animatorka KDS/DKDS.

Od 15 lat pracuje w organizacjach pozarządowych jako  doradczyni zawodowa, trenerka, koordynatorka merytoryczna i projektowa. Współzałożycielka i członkini zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych oraz Spółdzielni Socjalnej WOLA. Od 6 lat przewodniczy Komisji dialogu społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego - skupiającej organizacje poradnicze z Warszawy. W latach 2012-2016 członkini Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawie.


Urszula Herbich - animatorka KDS/DKDS.

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy animacyjnej, współpracy z samorządem lokalnym oraz ze społecznościami lokalnymi. Jest także pracownikiem młodzieżowym i trenerką. Ukończyła Szkołę trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkołę Moderatorów organizowaną przez Szkołę Liderów PAFW. Wierzy w to, że porozumienie między jednostkami samorządu i społecznością jest możliwe i może przynieść wspaniałe efekty.


Marta Lipczyńska - animatorka KDS/DKDS.

Animatorka i koordynatorka projektów  społecznych i kulturalnych. Z sektorem pozarządowym związana od 2007 roku. Uczestniczka I edycji Akademii Partycypacji Społecznej Stowarzyszenia Progres z Lublina.


Agata Sawka - animatorka KDS/DKDS.

Zajmuje się animowaniem i wspieraniem działań Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego. Z wykształcenia socjolożka ze specjalizacją w dziedzinie organizacji pozarządowych. Ukończyła Szkołę Trenerów STOP oraz Szkołę dla Doradców BORIS. Wiedzę i doświadczenia współpracy pomiędzy NGO a jednostkami samorządowymi zbierała na Mazowszu animując działania sieci oraz w Warszawie przy poprzedniej edycji projektu SCWO.


Anna Żelazowska-Kosiorek - animatorka KDS/DKDS.

Animatorka, moderatorka, certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Organizacji  Pozarządowych. Wspiera KDSy i DKDSy w planowaniu i ewaluacji działań, angażowaniu do współpracy, facylitacji – prowadzeniu spotkań, stosowaniu aktywizujących metod konsultacji. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy.


 

Za wsparcie dialogu społecznego odpowiada Federacja MAZOWIA. Kontakt: 


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 1

na skróty / spis treści

Logo SCWOP