Przejdź do treści głównej

SCWO: WSPÓLNE SZKOLENIA DLA NGO I URZĘDNIKÓW


2016-03-24, 14:05
archiwalne
Współpracuj sprawniej i skuteczniej - weź udział w szkoleniu! Szczególnym rodzajem szkoleń SCWO są wspólne szkolenia dla urzędników i NGO, oparte na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

Model ten został  wypracowany przez organizacje pozarządowe i Departament Pożytku Publicznego MPiPS. Przedstawiciele NGO i urzędnicy podczas szkoleń będą wspólnie dyskutować i wypracowywać optymalne modele współpracy, odnosząc się do  Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i corocznych programów współpracy. Planowane są szkolenia w biurach urzędu miasta i dzielnicach.

Za szkolenia organizowane w biurach urzędu miasta odpowiada Federacja Centrum Szpitalna. Kontakt: .

Za szkolenia organizowane w dzielnicach odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt:


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0
Logo SCWOP