Przejdź do treści głównej

WSPÓLNE SZKOLENIA DLA NGO I URZĘDÓW


2016-03-24, 14:05
archiwalne
Współpracuj sprawniej i skuteczniej - weź udział w szkoleniu! Szczególnym rodzajem szkoleń SCWO są wspólne szkolenia dla urzędników i NGO, oparte na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki jednostek Urzędu m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych do udziału we wspólnych szkoleniach. Szkolenia prowadzone są na podstawie programu warsztatu wspólnego dla urzędników/urzędniczek biur i dzielnic oraz organizacji, przygotowanego specjalnie na potrzeby Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Program jest oparty na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”  wypracowanym przez organizacje i Departament Pożytku Publicznego MPiPS.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki dyskutują i wypracowują optymalne modele współpracy z jednostkami trzeciego sektora, odnosząc się do Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i corocznych programów współpracy.

Warsztaty mają na celu usprawnienie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Mogą dotyczyć np. zasad i form współpracy pomiędzy urzędami i NGO – zarówno na poziomie ogólnym (w odniesieniu do ustawy i ww. dokumentów) jak i szczegółowym (praktyki w konkretnych komórkach).  

Kontakt w sprawie szkoleń:

-> Za szkolenia organizowane w biurach Urzędu m.st. Warszawy odpowiada Federacja Centrum Szpitalna. Kontakt: .

-> Za szkolenia organizowane w dzielnicach odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt:


Przeczytaj także o innych elementach oferty SCWO:

Oferta SCWO jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Wybrane elementy oferty skierowane są do osób dopiero planujących otworzyć organizację działającą na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy.

Więcej informacji o SCWO znajdziesz tutaj.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.


Pliki do pobrania

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0
Logo SCWOP