Przejdź do treści głównej

WSPÓLNE SZKOLENIA DLA URZĘDNIKÓW I NGO


2018-03-06, 15:28
Zapraszamy do udziału we wspólnych szkoleniach dla przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu m.st. Warszawy i NGO, opartych na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

O SZKOLENIACH DLA URZĘDNIKÓW I NGO

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki jednostek Urzędu m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych do udziału we wspólnych szkoleniach. Szkolenia prowadzone są na podstawie programu warsztatu wspólnego dla urzędników/urzędniczek biur i dzielnic oraz organizacji, przygotowanego specjalnie na potrzeby Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Program jest oparty na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”  wypracowanym przez organizacje i Departament Pożytku Publicznego MPiPS.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki dyskutują i wypracowują optymalne modele współpracy z jednostkami trzeciego sektora, odnosząc się do Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i corocznych programów współpracy.

Warsztaty mają na celu usprawnienie współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Mogą dotyczyć np. zasad i form współpracy pomiędzy urzędami i NGO – zarówno na poziomie ogólnym (w odniesieniu do ustawy i ww. dokumentów) jak i szczegółowym (praktyki w konkretnych komórkach).  

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

  • Za szkolenia organizowane w biurach Urzędu m.st. Warszawy odpowiada Federacja Centrum Szpitalna. Kontakt: .

  • Za szkolenia organizowane w dzielnicach odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Kontakt: .

SCWO DLA URZĘDNIKÓW/URZĘDNIKÓW

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wspiera współpracę jednostek Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób mieszkających w Warszawie. Przeczytaj, jak SCWO wspiera współpracę urzędników/urzędniczek i NGO.

O STOŁECZNYM CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (SCWO)

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Przeczytaj o innych elementach oferty SCWO:

Oferta SCWO jest skierowana do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie, oraz osób planujących założenie podobnej organizacji.

Więcej informacji o SCWO znajdziesz na stronie warszawa.ngo.pl/scwo.

Bądź na bieżąco: fb/warszawa.ngo.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” współfinansuje m.st. Warszawa.

[Grafika} Znaki graficzne SCWO, Urzędu m.st. Warszawy i serwisu warszawa.ngo.pl


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0