Przejdź do treści głównej

SCWO - system wsparcia dla NGO

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowy i bezpłatny system wsparcia dla warszawskich NGO: poradnictwo, szkolenia, miejsca na spotkania, różnorodna oferta edukacyjna dla młodych oraz tych już działających stowarzyszeń i fundacji, a także wsparcie dla komisji dialogu społecznego.

 

SCWO oferuje wsparcie konsultacyjno-poradnicze i pomoc z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, w tym tworzenie organizacji i zarządzanie nią (m.in. zakładanie stowarzyszenia, fundacji; rozwiązanie organizacji; wypełnianie formularzy do KRS; planowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego; działalności gospodarczej; ubieganie się o status OPP; wolontariat; pozyskiwanie środków na działania społeczne, w tym pisanie projektów i wniosków o dotacje; rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych; samoocena organizacji i ewaluacja działań; rozliczanie projektów) oraz aspekty prawne, aspekty księgowo-finansowe dla wszystkich warszawskich organizacji pozarządowych oraz dla osób planujących założyć organizację.

TERMIN MIEJSCE REALIZACJI ORGANIZACJA REALIZUJĄCA

Codziennie
w godz. 9.00-17.00 (z możliwością ustalenia innych godzin)

Warecka 4/6, Warszawa
tel. 22 620 3192
wew. 11 lub 12
 

Stowarzyszenie BORIS

Zbigniew Wejcman
Joanna Krasnodębska
Marta Lasocka

Codziennie
w godz. 9.00-13.00

tel. 22 828 91 28

Stowarzyszenie
Klon/Jawor

Codziennie
w godz. 9.00-13.00

Szpitalna 5/5, Warszawa


skype: Informatorium_ngo
komunikator gadu gadu:
(numer 43576851)
zgłaszanie pytań przez internet: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj

Stowarzyszenie
Klon/Jawor

Codziennie – godziny ustalane indywidualnie

Kłopotowskiego 6/61, Warszawa
22 616 33 16

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Katarzyna Sadło
Beata Juraszek-Kopacz
Piotr Frączak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ofercie SCWO jest obszerny program szkoleń i seminariów. Tematyka szkoleń SCWO to  szeroko rozumiane zarządzania organizacją pozarządową. Seminaria to spotkania tematyczne: mniej formalne (krótsze i dostępne dla większej liczby osób jednorazowo). Pogłębione i dłużej trwające szkolenia są adresowane do kilkunastoosobowych grup. Dotyczą spraw bieżących i tematów strategicznych. Na każde szkolenie będzie prowadzony otwarty nabór. Szkolenia są przeznaczone dla warszawskich NGO i urzędników samorządowych. Ofertę szkoleniową znajdziesz tutaj: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosci/1623959,1443318.html

Szczególnym rodzajem szkoleń SCWO są wspólne szkolenia dla urzędników i NGO, oparte na „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”. Model ten został  wypracowany przez organizacje pozarządowe i Departament Pożytku Publicznego MPiPS. Pzredstawiciele NGO i urzędnicy podczas szkoleń będą wspólnie dyskutować i wypracowywać optymalne modele współpracy, odnosząc się do  Programu Rozwoju Współpracy i corocznych programów.  Planowane są szkolenia w biurach i dzielnicach.

Oferta SCWO obejmuje także webinaria. Webinarium to internetowe szkolenie lub seminarium, prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast. Uczestnicy webinarium mogą brać w nim udział, będąc w domu, podróży, w przerwie miedzy zajęciami itp. Tematy webinariów będą dotyczyły najbardziej priorytetowych kwestii dla warszawskiego sektora pozarządowego,  np. zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; zmian w wytycznych Urzędu mm.st. Warszawy dotyczących np. rozliczeń finansowych, obowiązków wynikających np. z zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych, zmian w ustawie o stowarzyszeniach itp.

Inkubator SCWO to „szkoła zarządzania NGO” dla początkujących. Ten cykl edukacyjny składa się z czterech bloków tematycznych dotyczących podstaw prowadzenia organizacji: bloku prawno-księgowego, projektowego, związanego z zarządzaniem ludźmi oraz współpracą z kluczowymi partnerami. Inkubator to: cykl szkoleniowy składający się z  dwudniowych specjalistycznych szkoleń; seminariów; spotkań  coachingowych (konsultacji specjalistycznych) dla NGO młodych stażem. Nabór do Inkubatora ogłszany jest w styczniu, na początku każdego roku.

Szkoła przedsiębiorczości SCWO to 12-miesięczny cykl szkoleniowy połączony ze wsparciem indywidualnym i specjalistycznym uczestniczących w nim organizacji. Oferta ta jest adresowan do osób z NGO, które świadomie chcą poszerzyć możliwości finansowania swoich działań poprzez prowadzenie działalności odpłatnej lub gospodarczej. Udział w cyklu będzie zarazem zobowiązaniem NGO do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie wprowadzenia, uporządkowania lub poszerzenia działań fundrisingowych. Nabór do szkół ogłszany jest w styczniu, na początku każdego roku.

Oferta SCWO obejmuje także wsparcie NGO poprzez wysokospecjalistyczne usługi świadczone pro bono (nieodpłatnie) przez kancelarie prawne, biura rachunkowe, biura doradztwa podatkowego czy firmy audytorskie. Dzięki temu warszawskie organizacje będą mogły skorzystać z usług, na które zazwyczaj ich nie stać, co znacznie podniesie ich profesjonalizm i skuteczność działania.

SCWO to także wsparcie dla podmiotów dialogu obywatelskiego. Obejmuje wspólne szkolenia i seminaria podnoszące wiedzę i kompetencje związane ze specyfiką działania i współpracy, dla urzędników i osób zaangażowanych w ciała i struktury dialogu obywatelskiego oraz coaching dla prezydiów KDS i DKDS. Zespół animatorów będzie usprawniać funkcjonowanie komisji dialogu spoełcznego oraz komunikację pomiędzy samymi organizacjami, jak również pomiędzy NGO i urzędnikami. Przewidziane jest powstanie m.in. filmu dotyczącego działalności warszawskiego dialogu społecznego oraz nowe narzędzie edukacyjne w formie gry komputerowej.

Uwaga!

Każdego dnia sala dostępna jest w innej lokalizacji. Należy to sprawdzić przed rezerwacją!

Oferta SCWO to także udostępnianie przestrzeni dla NGO.  W ramach co-workingu organizacje pozarządowe mogą skorzystać z miejsca biurowego, zaopatrzonego  w komputery, stoły, krzesła, dostęp do internetu i drukarki. Realizatorzy SCWO udostępniają także sale szkoleniowe na spotkania. W salach szkoleniowych udostępniane jest podstawowe wyposażeniem, tj. laptop, rzutnik wideo, tablica flipczart, naczynia, czajnik lub warnik.

Wykaz dostępnych sal szkoleniowych:

Sale szkoleniowe dostępne są od poniedziałku do czwartku i w soboty, w godzinach 9.00-20.00.

PONIEDZIAŁEK
sala szkoleniowa w FRSO, adres: ul. Kłopotowskiego 6/61, Warszawa
kontakt: , tel. 22 616 33 16
WTOREK
dwie sale szkoleniowe, biblioteka i sala spotkań w Stowarzyszeniu BORIS, adres: ul. Warecka 4/6, Warszawa
kontakt: , tel. 22 620 31 92 wew. 11
ŚRODA
sala szkoleniowa w Federacji Centrum Szpitalna, adres: ul. Szpitalna 5/5, Warszawa
kontakt: Anna Woldan, tel. 22 828 91 28
CZWARTEK
sala szkoleniowa w Federacji Mazowia, adres: ul. Kredytowa 6/22, Warszawa
kontakt: , tel. 22 652 22 66
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA:
dwie sale szkoleniowe, biblioteka i sala spotkań w Stowarzyszeniu BORIS, adres: ul. Warecka 4/6, Warszawa
kontakt: , tel. 22 620 31 92 wew. 11
DRUGA SOBOTA MIESIĄCA:
sala szkoleniowa w Federacji Centrum Szpitalna, adres: ul. Szpitalna 5/5, Warszawa
kontakt: Anna Woldan, tel. 22 828 91 28
TRZECIA SOBOTA MIESIĄCA:
sala szkoleniowa w FRSO, adres: ul. Kłopotowskiego 6/61, Warszawa
kontakt: , tel. 22 616 33 16
CZWARTA SOBOTA MIESIĄCA:
sala szkoleniowa w Federacji Mazowia, adres: ul. Kredytowa 6/22, Warszawa
kontakt: , tel. 22 652 22 66

 

Zasady udostępniania sal szkoleniowych:

Regulamin /files/warszawa.ngo.pl/public/Regulamin_przestrzen_SCWO.pdf

Formularz zgłoszeniowy BORIS: /files/warszawa.ngo.pl/public/Formularz_zgloszeniowy_przestrzen_scwo.doc

Formularz zgłoszeniowy Centrum Szpitalna: /files/warszawa.ngo.pl/public/Formularz_zgloszeniowy_przestrzen_szpitalna.doc

Formularz zgłoszeniowy Federacja Mazowia: /files/warszawa.ngo.pl/public/Formularz_zgloszeniowy_przestrzen_mazowia.doc

Formularz zgłoszeniowy FRSO: /files/warszawa.ngo.pl/public/Formularz_zgloszeniowy_przestrzen_frso.doc

Miejsca co-workingowe zaopatrzone są w komputery, stoły, krzesła, dostęp do internetu i drukarki. SCWO dysponujemy 4 stanowiskami przy ul. Wareckiej 4/6 oraz 3 stanowiskami przy ul. Szpitalnej 5/5.

 

  1. Wszelkie pytania dotyczące użyczenia przestrzeni  przy ul. Wareckiej 4/6 należy przekazywać do Eweliny Markowskiej,  Stowarzyszenie Boris, .
  2. Wszelkie pytania dotyczące użyczenia przestrzeni  przy ul. Szpitalnej 5 lok 5 należy przekazywać do Anny Woldan, Centrum Szpitalna,  

Zasady udostępniania przestrzeni na co-working
 

Regulamin: /files/warszawa.ngo.pl/public/Regulamin_coworking_SCWO.pdf

Formularz zgłoszeniowy (ul. Warecka 4/6, Stowarzysznie BORIS): /files/warszawa.ngo.pl/public/Formularz_zgloszeniowy_coworking_SCWO_Warecka.doc

Formularz zgłoszeniowy (ul. Szpitalna 5/5, Federacja CENTRUM SZPITALNA): /files/warszawa.ngo.pl/public/formularz_zgloszeniowy_coworking_Szpitalna.doc

 

To wsparcie NGOw organizowanych przez nich działaniach polegających na wymianie doświadczeń, uzupełnianiu specjalistycznej wiedzy, przyswajaniu nowych przepisów, standardów świadczenie usług itp. Wsparcie polegać będzie np.: na pomocy w organizacji spotkań, m.in. opłaceniu osoby prowadzącej spotkanie; możliwość skorzystania z bazy ekspertów; możliwość skorzystania z bazy szkoleniowej (sala, flipczart, rzutnik itp.)

warszawa.ngo.pl to serwis, który służy warszawskim organizacjom pozarządowym. Znajdują się w nim informacje poradnicze, wyszukiwarka konkursów dotacyjnych, kalendarz wydarzeń, ogłoszenia, zdjęcia, sylwetki społeczników oraz - przede wszystkim - oferta SCWO. Bezpłatny newsletter z wszystkimi wiadomościami z serwisu rozsyłany jest dwa razy w tygodniu. Zapisz się tutaj!

SCWO zarządzane jest przez:

Realizatorzy:

Informacji o systemie wsparcia SCWO udzielają:

Joanna Krasnodębska ()  tel. 22 620 31 92  wew. 12

Ewelina Markowska () tel. 22 620 31 92 wew. 11

 

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych jest współfinansowane przez Miasto st. Warszawa.

 


 


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 15 0

na skróty / spis treści

Ludzie / polityka społeczna

Maria Złonkiewicz. Postturystka wśród uchodźców