Przejdź do treści głównej

WRP w październiku: o lokalach i Przystani Warszawa [relacja]

autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels, ngo.pl
2018-10-12, 04:48
Grafika: Grzegorz Laszuk
Zasady udostępniania organizacjom lokali na preferencyjnych warunkach w Śródmieściu oraz konkurs na wyłonienie nowego gospodarza Przystani Warszawa zdominowały dyskusję podczas październikowego posiedzenia Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego.

Posiedzenie Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego rozpoczęło się od pożegnania współprzewodniczącego Rady – prezydenta Włodzimierza Paszyńskiego. Październikowe posiedzenie Rady to prawdopodobnie ostatnie, w którym wiceprezydent wziął udział w tej roli. Szczególnie pozarządowa część WRP dziękowała Włodziemierzowi Paszyńskiemu za wieloletnią współpracę, gotowość do dialogu i zrozumienie.

Ponad 430 lokali dla 1000 NGO

Merytoryczna część posiedzenia rozpoczęła się spotkaniem z Wojcechem Matyjasiakiem, zastępcą burmistrza Dzielnicy Śródmieście, które poświęcone było sprawom lokalowym.

Wojciech Matyjasiak przedstawił procedurę przyznawania lokali organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach, która obowiązuje w Dzielnicy Śródmieście. Podal także dane, z których wynika, że Śródmieście wynajmuje organizacjom na preferencyjnych warunkach ponad 430 lokali, w większości o powierzchniach przekraczających 100 metrów kwadratowych. Z lokali tych korzysta około 1000 NGO, prowadząc w nich rozmaitą działalność (w tym także działania komercyjne).

Podstawowa stawka czynszu dla organizacji wynosi 13,90 zł (po rewaloryzacji związanej z inflacją może to być 14,20 do 15 zł, jednak nie dotyczy to wszystkich organizacji). Jeżeli NGO ma specyficzne wymagania wobec lokalu (np. jego lokalizacji lub wyposażenia), wówczas stawka może wynieść ponad 15 zł za metr kwadratowy.

Nie można zwiększyć liczby lokali

– Mamy 430 przypadków i każdy jest inny, rozpatrujemy je indywidualnie – mówił burmistrz Matyjasiak. – Jedno, czego nie możemy zrobić, to zwiększyć liczby lokali udostępnianych organizacjom.

Śródmieście jest jedyną warszawską dzielnicą, w której dochody z wynajmu lokali użytkowych przewyższają wydatki na nie, dlatego na władze dzielnicy nakładany jest plan dochodów, które musi zrealizować w ciągu roku, aby zasilić budżet Miasta.

– Musimy wykonać plan. Jeśli nie możemy zwiększyć stawki za wynajem, to nie możemy zwiększyć liczby lokali udostępnianych organizacjom po preferencyjnych cenach – tłumaczył Wojciech Matyjasiak.

– Może organizacje mogłyby wystąpić do Miasta o zmniejszenia tych wymagań, a Biuro Polityki Lokalowej mogłoby zwrócić uwagę na obciążenia Dzielnicy – zaproponował Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy. - Potrzebny jest jakich mechanizm, który pomoże rozwiązać problem, ale jednocześnie nie narazi Dzielnicy na zarzuty ze strony miejskiego skarbnika.

Niepotrzebne procedury w ZGN

Przedstawiciele organizacji pozarządowych chcieli się natomiast dowiedzieć, dlaczego ZGN Śródmieście bezsasadnie i niepotrzebnie przedłuża procedury związane z obniżaniem czynszów dla organizacji realizujących w lokalach użytkowych zadania publiczne na zlecenie samorządu.

– Istnieje w Warszawie zarządzenie Pani Prezydent, zgodnie z którym organizacje, realizujące zadania publiczne mogą ubiegać się o obniżenie stawki czynszu na czas relizacji zadania. Zgodnie z tym zarządzeniem powinno wystarczyć przesłanie do ZGN-u podania o obniżenie wraz z umową na realizację zadania oraz powołaniem się na to zarządzenie. Śródmieście, jako jedyna dzielnica, dodatkowo wysyła w tych sprawach zapytania do Urzędu Miasta, czy to rzeczywiście jest prawda. To wydłuża całą procedurę o kilka miesięcy – mówiła Anna Gierałtowska, podkreślając, że nie ma przepisu, który by wymagał takiego sprawdzania. – Jest to wyraz nieufności wobec organiacji i utrudnia nam działalność.

Andrzej Mrowiec zwrócił z kolei uwagę – na podstawie doświadczeń jego organizacji, ale nie odosobnionych – że ZGN Śródmieście proponuje organizacjom w 2018 r. podpisywanie umów o obniżeniu stawki czynszu tylko na okres od dnia podjęcia przez Zarząd Dzielnicy uchwały o tym obniżeniu do końca realizacji zadania, a nie – jak jest to zapisane we wspomnianym zarządzeniu i jak było w latach poprzednich – na cały czas realizacji zadania publicznego (czyli także wstecz).

Zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście nie umiał odpowiedzieć, z czego wynika taka nadgorliwość dyrektora ZGN-u. Ostatecznie ustalono, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni odbędzie się spotkanie, poświęcone zasadom udostępniania lokali organizacjom w Śródmieściu, w którym weźmie udział wiceprezydent Włodzimierz Paszyński, przedstawiciele władz Dzielnicy Śródmieście, ZGN Śródmieście, Biura Polityki Lokalowej oraz organizacji pozarządowych.

Przystań Warszawa znów na posiedzeniu WRP

Również ustaleniem daty spotkania zakończyła się dyskusja na temat Przystani Warszawa. Podczas spotkania, zaplanowanego na 29 października 2018 r., przedstawiciele organizacji skupionych w KDS ds. Warszawsiej Wisły i przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej mają omówić warunki konkursu na zagospodarowanie terenu naCyplu Czerniakowskim.

Przypomnijmy – o inwestycji i zagospodarowaniu tego terenu rozmawiano już podczas posiedzenia WRP w lipcu 2018 r. (WRP w lipcu: o hałasie i Przystani Warszawa [relacja]). Rozwiano wówczas obawy organizacji prowadzących działaność nad i na Wiśle o to, że nie będą miały szansy zawalczyć o możliwość dalszego prowadzenia działań na tym terenie, jeśli – zgodnie z pierwotnymi założeniami – przyszły gospodarz terenu (wyłoniony w przetargu) będzie musiał także ponieść koszty związane z dokończeniem inwestycji. Przedstawiciele Zarządu Zieleni zaproponowali nowe rozwiązanie: to Miasto dokończy inwestycję, a zasady na jakich teren zostanie udostępniony (np. organizacjom) są jeszcze możliwe do omówienia. Miało się to odbywać podczas spotkań branżowej KDS ds. Warszawskiej Wisły z Zarządem Zieleni Miejskiej.

W październiku temat wrócił na wokandę WRP.

Przetarg w trybie konkursowym

– Nie wiemy na czym stoimy – narzekał Piotr Kaliszek z KDS ds. Warszawskiej Wisły. – Zapowiadano, że będzie konkurs na wyłonienie gospodarza tego terenu, teraz mówi się o przetargu. Jaki jest obecnie stan inwestycji? Kończą się umowy na dzierżawę terenów nad Wisłą przez organizacje pozarządowe. Co będzie dalej? Gdzie mamy się podziać ze sprzętem?

– Obecnie jesteśmy na etapie optymalizacji kosztów zakończenia inwestycji – odpowiadał na pytania Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. Zgodnie z deklaracjami, Miasto chce dokończyć inwestycję i doprowadzić ją do stanu „pod klucz”, tzn. ze wszystkimi pozwoleniami na użytkowanie. Trwają prace nad tym, aby – na ile jest to możliwe przy zachowaniu założonego zakresu wyposażenia – obniżyć koszty prac. Kosztorys inwestorski wynosi obecnie 900 tys. zł.

– Liczymy, że zamkniemy się w 700 tys. zł – mówił Marek Piwowarski, zapowiadając jednocześnie, że – wedłg planów – inwestycja ma się zakończyć w marcu 2019.

Natomiast jeszcze w październiku zostanie ogłoszona procedura konkursowa na zagospodarowanie tego terenu.

– Nie będzie to przetarg z ustawy o zamówieniach publicznych, ani nie będzie to konkurs z ustawy o działalności pożytku publicznego, ale będzie to tryb przetargu realizowany przez konkurs z ustawy o gospodarce nieruchomościami dla umów powyżej 3 lat – tłumaczył Marek Piwowarski, dodając, że kwota czynszu nie będzie jedynym elementem oceny wniosków (stanowić ma ¼ wagi), a pod uwagę będzie brana także oferta programowa.

Poinformował także, że Miasto nie będzie kontynuować współpracy z PTTK Rejsy, które prowadzi bosmanat nad Wisłą (umowa na realizację zadania publicznego kończy się w tym roku) i zdecydowało o przejęciu tego terenu, co ma nastąpić 15 listopada 2018 r. Obecnie trwa inwentaryzacja terenu.

– W zależności od tego, co wyniknie z tej inwentaryzacji, będziemy się zastanawiać nad propozycjami dla organizacji tam działających – zapowiedział Marek Piwowarski, dodając, że na pewno miejsce dla organizacji nad Wisłą się znajdzie.

 

WRP podczas październikowego posiedzenia także:

  • pozytywnie zaopiniowała Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r
  • wysłuchała informacji o powstającym Programie Mieszkanie 2030. Od 1 października do 15 listopada trwają konsultacje tegp Programu. od 1 października do 5 listopada 2018 r.: 25 października (czw.) w godz. 17:00 – 20:00 odbędzie się otwarta debata na ten temat w OSiR, ul. Polna 7A. Uwagi do Programu można składać także w punktach konsultacyjnych: 15 października (pon.), 17:00 – 19:30, Centrum Społeczne, ul. Paca 40 i 16 października (wt.), godz. 12:00 – 14:30, Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, ul. Anielewicza 3/5. Więcej informacji o Programie i konultacjach dostępnych jest na stronie: http://2030.um.warszawa.pl/mieszkania2030/Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: informacja własna warszawa.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • lokal, siedziba
  • organizacje pozarządowe
  • problemy mieszkaniowe
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • Wisła
  • współpraca z administracją