Przejdź do treści głównej

Warszawa. Seminaria poświęcone ekonomii społecznej w woj. mazowieckim

autor(ka): Krzysztof Pilecki
2018-10-04, 08:52
bezpłatne
Cykl 3 seminariów o ekonomii społecznej dotyczących: klastrów, współpracy podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem i zamówień odpowiedzialnych społecznie. Kiedy? październik - listopad 2018 r. Gdzie? Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-200 Warszawa. Szczegóły (terminy, harmonogram, zgłoszenia): http://es.mcps-efs.pl/seminaria-tematyczne-2018. Zaprasza Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Serdecznie zapraszamy na cykl 3 seminariów poświęconych ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Wydarzenie organizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wszystkie spotkania będą odbywały się w siedzibie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie (sala konferencyjna VI piętro - mapa w załączeniu).

Tematyka spotkań dotyczy:

1) Klastrów i porozumień podmiotów ekonomii społecznej, czyli korzyści ze współpracy.

2) Współpracy sektora ekonomii społecznej z innymi sektorami, czyli jak to powiązać i co z tego wszyscy mogą mieć.

3) Zamówień publicznych wrażliwych społecznie, czyli żeby nie było tylko najtaniej.

Pierwsze seminarium, w pierwszym terminie, prowadzi Pani Karolina Cyran – Juraszek, ekspertka z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, wieloletni praktyk oraz propagatorka idei ekonomii społecznej. Kiedy? I termin: 5 października 2018 r. [piątek] godz. 10.00-14.30. Drugi termin seminarium prowadzone będzie przez Panią Annę Bugalską – specjalistę w zakresie ekonomii społecznej, obecnie realizującą ogólnopolski projekt unijny „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” Kiedy? II termin: 8 października 2018 r., godz. 10.00-14.30 [poniedziałek].

Drugie seminarium poprowadzi Pan Przemysław Kozak – prowadzący firmę Pracownia Rozwoju oraz specjalista zajmujący się tematyką ekonomii społecznej. Kiedy? I termin: 12 października 2018 r., godz. 10.00-14.30 [piątek] lub II termin: 16 listopada 2018 r., godz. 10.00-14.30 [piątek].

Trzeci temat seminarium będzie przedstawiony przez Pana Tomasza Schimanka – szkoleniowca, doradcę i eksperta w zakresie organizacji pozarządowych, rynku pracy i ewaluacji, a przede wszystkim zamówień publicznych odpowiedzialnych społecznie. Między innymi w tym zakresie jest autorem i współautorem wielu artykułów oraz publikacji. Kiedy? I termin: 5 listopada 2018 r., godz. 10.00-14.30 [poniedziałek] lub II termin: 13 listopada 2018 r., godz. 10.00-14.30 [wtorek].

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli JST, przedstawicieli i podmiotów wchodzących w skład otoczenia ekonomii społecznej, przedstawicieli rynku pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Spotkania organizowane są przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pełni ono rolę koordynatora ekonomii społecznej na Mazowszu i w tym zakresie realizuje projekt pt. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o seminariach, program, formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: http://es.mcps-efs.pl/seminaria-tematyczne-2018

Serdecznie zapraszamy, można zgłosić się na jedno, dwa lub wszystkie spotkania! Do zobaczenia.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Warszawa, Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-10-05 do 2018-11-16
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

22 622 42 32

Faks:

22 622 47 32

E-mail:

mcps@mcps.com.pl

Www:

http://www.mcps.com.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • współpraca między organizacjami