Przejdź do treści głównej

Nauka o NGO nie musi być nudna! [wywiad]

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz dla warszawa.ngo.pl
2018-10-08, 02:33
http://www.sxc.hu/photo/1094301
– Młodzi ludzie mają dostać zastrzyk wiedzy, który pozwoli im zrozumieć, że NGO są bardzo ważne, że mogą korzystać z tego, co robią, a także sami się zaangażować i zrobić coś pożytecznego – mówią Kamila Tylkowska-Majcher z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Bartłomiej Włodkowski z Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji.

Jędrzej Dudkiewicz: – M. st. Warszawa ogłosiło konkurs dla organizacji „Pozarządownik szkolny” na prowadzenie działań edukacyjnych o NGO w szkołach. Jest to pionierski pomysł w stolicy…

Bartłomiej Włodkowski, Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji: – Chcemy, żeby o organizacjach pozarządowych – po co są, jak się je zakłada, co robią – opowiedziały w szkołach same organizacje. Ten temat co prawda pojawia się w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych, ale do tej pory był on prezentowany tylko przez nauczyciela. Jest tam np. zapisane, że uczeń ma skonstruować statut stowarzyszenia. Wydaje nam się, że to nie przyciągnie młodych ludzi do organizacji, nie zaciekawi ich. Zależy nam na tym, by tę wiedzę, która jest wymagana w programie, NGO przekazywały w sposób atrakcyjny, ciekawy i innowacyjny. Jednocześnie nie chcemy, aby konkurs służył tylko temu, by organizacje wchodziły ze swoją ofertą do szkół i ją realizowały. Są NGO , które mają świetne kompetencje, przygotowanie merytoryczne, ale nie mają potencjału, żeby zrobić w szkole show.

 

Kamila Tylkowska-Majcher: – Chcemy, by informacje o NGO trafiły do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. A także by zostały przygotowane materiały dla nauczycieli, ale też dla innych organizacji, które w przyszłości będą chciały „wejść” do szkół. Ważne jest, by były to materiały uwzględniające specyfikę wszystkich rodzajów szkół: liceów, techników, szkół branżowych pierwszego stopnia. Same organizacje już zdecydują, do których konkretnie placówek odezwać się z propozycją współpracy.

Istotne jest, że konkurs musi być realizowany w partnerstwie. To nowość. Nie chcemy, by organizacja składała wniosek w pojedynkę, tylko by podjęła współpracę z kimś, kto uzupełni jej działania. Wydaje nam się, że współpraca pomiędzy NGO będzie wartością dodaną. To po prostu duże wyzwanie i chcemy, żeby zostało dobrze zrealizowane. Działania w ramach konkursu potrwają do lipca, potem będzie czas na porządną ewaluację. Liczymy na konstruktywną ocenę. Zobaczymy, czy kontynuować działania, co zmienić.

 

ZOBACZ TAKŻE: Warszawa. Konkurs dotacyjny: Pozarządownik szkolny

 

Skąd pomysł, by takie działanie przeprowadzić?

K.T.-M.: – Pomysł na konkurs jest wynikiem dyskusji, która toczyła się wokół planowanych działań zapisanych w Rocznym Programie Współpracy na 2019 rok. Pojawił się postulat, by wprowadzić wiedzę na temat organizacji pozarządowych do edukacji szkolnej, także poprzez bezpośredni udział NGO w zajęciach lekcyjnych. Wszystkim osobom związanym z edukacją idea ta była bliska. Postaraliśmy się więc, by nie był to martwy zapis. Na początku myśleliśmy o tym, by zachęcić organizacje do realizowania projektów pilotażach, w ramach procedury małego grantu. Okazało się jednak, że mamy środki finansowe umożliwiające większy zakres działań. I w ten sposób powstał konkurs „Pozarządownik szkolny”.

B.W.: – Warto podkreślić, że konkurs jest związany nie tylko z Rocznym Programem Współpracy, ale też Programem Rozwoju Współpracy do 2020 roku. Jestem członkiem Zespołu Sterującego w tym Programie i bardzo mi zależało, żeby ten priorytet PRW wprowadzić do Rocznego Programu Współpracy teraz, bo w 2020 roku mogą być mniejsze szanse, aby zrealizować go w sposób sensowny. Chciałbym tu podziękować Biuru Edukacji, które było bardzo otwarte i entuzjastycznie przyjęło ten pomysł. Nad szczegółami pracowaliśmy wspólnie z Biurem i BKDS-em.

Od dłuższego czasu wiele się mówi o konieczności promocji NGO. Mam poczucie jednak, że niewiele się robi, by chwalić się działaniami organizacji, współpracą z Miastem, pokazywać nasze prawdziwe znaczenie w społeczeństwie obywatelskim.

Cieszę się zatem, że Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewa Kolankiewicz, zapowiedziała na przyszły rok dużą kampanię promocyjną, która ma pokazać mieszkańcom, jak dużą rolę odgrywają organizacje pozarządowe. To ważne, bo zaniedbaliśmy przez lata informowanie ludzi o kulisach współpracy między NGO i Miastem.

„Pozarządownik szkolny” jest jednym z wielu elementów mających to naprawić. Podobnie jak II Pozarządowy Tydzień Edukacyjny, który odbędzie się w dniach 20 - 28 października 2018 r. W zeszłym roku był sukcesem, teraz zapowiada się ogromny sukces. Z tego co wiem, już 50 organizacji zaproponowało najróżniejsze działania, by pokazać mieszkańcom Warszawy, jak ważną rolę w edukacji pełnią NGO i zaprezentować ich ofertę. Pozarządowy Tydzień Edukacji jest okazją, by dotrzeć do nowych osób, szkół i w ten sposób zwiększyć zasięg działania.

Przekazanie wiedzy o organizacjach to nie jedyny cel konkursu „Pozarządownik szkolny”…

K.T.-M.: – Konkurs ma także pomóc w tym, aby nauczyciele i uczniowie warszawskich szkół uświadomili sobie, że mają obok siebie niezwykłego partnera w postaci NGO. Szkoła jest naturalnym partnerem dla organizacji pozarządowych działających w oświacie. Natomiast dla nauczyciela nie zawsze jest to oczywiste. Zdarza się, że organizacje pozarządowe są dla nich podejrzane: bo będą chciały pieniądze, nie mają specjalistów itd. Poprzez ten konkurs chcemy przełamać ten stereotyp: pokazać, że NGO jest bezpiecznym, cennym partnerem, który potrafi wypełnić luki w programach nauczania.

B.W.: – Chcemy także, żeby uczniowie, gdy usłyszą kiedyś, że organizacje tylko wyszarpują granty i 1%, a do tego pojawiają się w nich nieciekawe postacie, wiedzieli, że to po prostu nieprawda. Zależy nam także na tym, by zmienić ograniczone postrzeganie organizacji, by nie kojarzyły się wyłącznie z przestrzenią polityki społecznej. Organizacje pozarządowe to nie tylko WOŚP, hospicja, osoby z niepełnosprawnościami. To są bardzo ważne dziedziny działalności, ale często redukujemy III sektor do tego segmentu.

Młodzi ludzie mają dostać zastrzyk wiedzy, który pozwoli im zrozumieć, że NGO są bardzo ważne w życiu społecznym, że każdy może korzystać z tego, co one robią, a także, że sami mogą się zaangażować w ich działalność i zrobić coś pożytecznego. Nie chodzi o promocję wolontariatu, tylko o ciekawe pokazane całe spektrum działalności organizacji. Innymi słowy, przekazanie bardzo konkretnej wiedzy w jak najbardziej atrakcyjny sposób. Bo organizacje pozarządowe mogą i powinny się dobrze kojarzyć.

 


Dowiedz się, co wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis
wiadomosci.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • edukacja
  • edukacja obywatelska
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • młodzież
  • organizacje pozarządowe
  • subsydiarność
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją