Przejdź do treści głównej

Konkurs Plastyczny dla osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi!

autor(ka): Patrycja Jachna
2018-09-28, 13:25
archiwalne
Sztuka w Raka
Konkurs Plastyczny na Mazowszu dla osób z niepełnosprawnościami, które pomoże osobom chorym na raka! Laureaci otrzymają zestawy plastyczne, wezmą udział w plenerze artystycznym oraz wycieczce do instytucji kultury. Prace trafią do ośrodków onkologicznych lub na aukcje charytatywne.

W ramach projektu „Sztuką w raka” Fundacja Znajdź Pomoc (United Way Polska) prowadzi mazowiecką edycję Konkursu Plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi "Świat Nikiforów".

Patronem konkursu jest Nikifor Krynicki – artysta z niepełnosprawnością bezgranicznie oddany sztuce. Laureaci otrzymają zestawy zużywalnych materiałów plastycznych, każdy o wartości 200 zł wraz z dyplomem uczestnictwa w projekcie.

10 laureatów weźmie udział w plenerze artystycznym, który będzie składał się z 3 warsztatów: dwóch malarskich i teatralnego. Szczegóły zostaną im przekazane po ogłoszeniu wyników konkursu.

Dodatkowo, zwieńczeniem będzie wycieczka do jednej z instytucji sztuki lub kultury w Warszawie. Projekt, oprócz walorów artystycznych, ma ogromne znaczenie społeczne osoby pełnosprawne mogą oswoić się ze światem i problemami osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź sprzężoną, zmienić swoje podejście do tej grupy i dostrzec wartość tych osób, łamiąc tym samym uprzedzenia. Dodatkowo prace nadesłane w ramach tego konkursu, zostaną wybrane i dostarczone do 3 placówek onkologicznych na terenie województwa mazowieckiego, a pozostałe zlicytowane na aukcjach charytatywnych.

Celem Konkursu jest:

a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników,

b) aktywizacja społeczna,

c) rozwój pasji i arteterapia różnych grup beneficjentów Fundacji,

d) szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania,

e) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu.

Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą (listem poleconym) lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 15.10.2018 na adres: Al. Rzeczypospolitej 2 lok U2, 02-972 Warszawa z dopiskiem „Sztuką w Raka”. Koniecznie należy zaznaczyć, że wejście do budynku jest przy III klatce.

Przyjmowane będą tylko prace, do których dołączony zostanie formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do Regulaminu!

O dacie doręczenia przesyłki z Pracą Konkursową decyduje data stempla pocztowego.

Z nadesłanych Prac Konkursowych powstanie galeria zdjęć na fanpage'u Fundacji pod adresem https://www.facebook.com/znajdzpomoc/ w serwisie społecznościowym Facebook.

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu będzie decydowała komisja z ramienia Fundacji wybierze finalistów i laureatów.

Wyniki obrad zostaną przedstawione na portalach społecznościowych Fundacji. Pracownik Fundacji skontaktuje się także z laureatami. Zostanie wybranych 20 prac, które uzyskają najlepszą ocenę komisji.

Lista laureatów zostanie opublikowana do dnia 25.10.2018 za pośrednictwem fanpage'u Fundacji pod adresem: https://www.facebook.com/znajdzpomoc/

Zapraszamy do udziału w Konkursie oraz zapoznania się z Regulaminem Konkursu!


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Znajdź Pomoc (United Way Polska)
Data wydarzenia: od 2018-09-28 do 2018-10-15
Organizator:

Fundacja "Znajdź Pomoc"

Adres:

Warszawa, woj. mazowieckie

E-mail:

biuro@znajdzpomoc.pl

Www:

http://znajdzpomoc.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • działalność charytatywna
  • kultura
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • sztuka