Przejdź do treści głównej

Podyplomowe studia kwalifikacyjne dla terapeutów integracji sensorycznej

autor(ka): PSTIS
2018-09-17, 09:47
"Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii" - edycja w Warszawie. Studia dedykowane są terapeutom, którzy ukończyli kurs IIº Integracji Sensorycznej w PSTIS. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS.

INTEGRACJA SENSORYCZNA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla terapeutów integracji sensorycznej edycja w WARSZAWIE

Wymagania dla kandydatów:

  1. Posiadanie przygotowania pedagogicznego (zgodnie z rozporządzeniem MEN z sierpnia 2017 r.) lub kwalifikacji nauczycielskich (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r.).
  2. Wykształcenie wyższe - magisterskie.
  3. Kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej).

II semestry - 270 godz.

OPŁATY: 2.000,- za semestr lub 410,- miesięcznie.

Pierwszy zjazd zaplanowany jest na 27-28 października 2018 r.

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS.

Wśród wykładowców: Instruktorzy PSTIS (między innymi dr M. Wiśniewska); znani i doświadczeni specjaliści (między innymi Izabela Gelleta).

Zaświadczenie o ukończeniu studiów wydaje: ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku.

Patronat merytoryczny: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.

Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - METODYKI DIAGNOZY I TERAPII otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

http://www.pstis.pl/pl/html/?str=podstrona0


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: PSTIS
Miejsce: PSTIS, Warszawa,
Data wydarzenia: od 2018-10-27 do 2018-10-28
Organizator:

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Adres:

Warszawa,

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • kształcenie ustawiczne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna