Przejdź do treści głównej

IX posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji [relacja]

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-11, 10:56
5 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, w godz. 12.00 – 13.40 odbyło się IX posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Na posiedzeniu obecnych było 12 spośród 18 członków Rady.

Po przyjęciu porządku obrad Rada Zatwierdziła protokoły z ostatnich dwóch posiedzeń.

Merytoryczną część otworzyła prezentacja dotycząca zasad finansowania rozwoju kultury fizycznej na Mazowszu przedstawiona przez zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu – członka Mazowieckiej Rady działalności pożytku publicznego i dyskusja na jej temat.

W kolejnym punkcie głos zabrała goszcząca na posiedzeniu przedstawicielka Federacji Mazowia. Przybliżyła Radzie realizowany przez federację projekt „Mazowia dla Mazowsza” współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego oraz zaprosiła członków Rady na XVI Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W dalszej części Rada pozytywnie zaopiniowała Projekt Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Stałymi punktami posiedzenia były informacje dotyczące:

  • uchwał podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w trybie obiegowym;
  • udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • uczestnictwa przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pracach innych zespołów i rad w szczególności: Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Komitetu Monitorującego RPO WM, Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW.

Termin kolejnego posiedzenia planowany jest 21 listopada 2018.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją