Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Praktyczne aspekty stosowania uproszczonych metod w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego"

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-07-13, 08:52
bezpłatne
archiwalne
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu uproszczonych metod rozliczania wydatków w oparciu o praktykę. Najbliższe szkolenie odbędzie się 24 lipca 2018 roku w godzinach 9:30-16:00 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 23 lipca do godziny 11:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny w tym materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest głównie do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich związków i stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek naukowych.

Program szkolenia

  • 9:30 - 10:00 rejestracja uczestników;
  • 10:00 - 11:30 kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2014-2020 – wybrane aspekty: rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego; omówienie możliwych do stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków: stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, koszty pośrednie; cross-financing i zakup środków trwałych w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi; personel projektu w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi; koszty pośrednie w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi;
  • 11:30 - 11:45 przerwa kawowa;
  • 11:45 - 14:30 rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, w tym z użyciem w SL2014; weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą; zakaz podwójnego finansowania i reguła proporcjonalności a rozliczanie projektów uproszczonymi metodami; zamówienia publiczne w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi; kontrole projektów rozliczanych uproszczonymi metodami.; najczęściej popełniane błędy; zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;
  • 14:30 -15:00 lunch;
  • 15:00 - 16:00 indywidualne konsultacje.

Organizator szkolenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa
tel.: 22 542 22 86


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Data wydarzenia: 2018-07-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowość
  • rozwój regionalny